Vazoneurózy

Vazoneurózy jsou funkční poruchy periferních tepen způsobené buď křečovým stahem tepenné stěny (vazospazmem) nebo jejím nadměrným roztažením (dilatací). Vazoneurózy mohou být následkem těchto stavů:

  • místní postižení krevních cév

  • poruchy činnosti sympatické části autonomního nervového systému

  • cévní onemocnění charakterizovaná jejich strukturálními změnami (tzv. organická onemocnění)

Kapitoly

Raynaudův fenomén

Jedná se o spazmus (křečový stah) drobných tepen, obvykle v prstech (někdy i v jiných koncových tělních partiích, např. nose nebo jazyce). Stav je provázen přechodným zblednutím nebo cyanózou (modrofialovým zbarvením) kůže či sliznice.

Nemá-li Raynaudův fenomén známou příčinu, hovoříme o Raynaudově chorobě. Raynaudova choroba je nejčastější u mladých žen. Typické je pro ni oboustranné postižení rukou.

Jindy je Raynaudův fenomén sekundární a vzniká na podkladě jiných stavů:

  • onemocnění pojiva (např. kolagenóz, např. sklerodermie, revmatoidní artritidy)

  • organických tepenných onemocnění (ateroskleróza, trombangiitis obliterans)

  • nervových poruch

  • otrav léky

  • úrazu

Práh nutný k vyvolání záchvatu tepenné křeče se kromě místního působení chladu snižuje čímkoli, co aktivuje sympatickou část autonomního nervstva nebo uvolňuje katecholaminy (adrenalin, noradrenalin) do krve, např. emoce.

Záchvaty tepenných křečí mohou trvat několik minut až hodin. Při dlouhotrvající chorobě je kůže na prstech rukou hladká, lesklá a napjatá. Dochází k úbytku podkožní tkáně. Na špičkách prstů se mohou objevit malé bolestivé vřídky. Při pokročilém onemocnění jsou přítomny strukturální změny tepen: ztluštění vnitřní vrstvy tepenné stěny, někdy tvorba krevních sraženin.

Střídavé záchvaty zbělení nebo modrofialového zbarvení prstů bývají vyvolány expozicí chladu nebo emocemi. Jsou vystřídány reaktivním překrvením (zčervenáním). Po zahřátí rukou se obnoví normální barva i citlivost. Barevné změny zasahují prsty, nikoli již oblast dlaně a hřbetu ruky. Jen vzácně postihují palec. Během záchvatu je často pociťováno mravenčení, ale bolesti nejsou typické. Tep na zápěstí je obvykle hmatný, uzávěr tepen se týká tepenných větví ruky periferně od zápěstí.

Léčba: Lehčí formy Raynaudovy choroby lze zvládnout ochranou před chladem a mírnými uklidňujícími léky (fenobarbitalem). Pacient musí přestat kouřit, protože nikotin stahuje cévy. Nejdůležitějšími léky působícími vazodilataci (roztažení cév) jsou prazosin a nifedipin. Užíván je také pentoxyfylin.

Chirurgický výkon spočívající v odstranění nervových uzlin (ganglií) sympatického autonomního nervového systému, tzv. sympatektomie, je vyhrazena nemocným se závažnými, invalidizujícími formami onemocnění. Operace má dobré přechodné výsledky, příznivé účinky však přetrvávají jen 1 až 2 roky.

Akrocyanóza

Akrocyanóza je trvalá, nebolestivá symetrická cyanóza (modrofialové zbarvení) rukou, méně často nohou, vyvolaná křečovým stahem malých kožních cév. Příčina není známa. Obvykle se vyskytuje u žen a obvykle není spojena s organickou tepennou chorobou.

Prsty a ruce nebo nohy jsou trvale chladné, namodralé a výrazně se potí. Mohou i otékat. Barva kůže se obvykle zvýrazní chladem. Chybí bolest. Nevznikají vředy ani další postižení kůže. Tep na končetinách je normálně hmatný.

Nejlepší prevencí choroby je vyvarovat se prochlazení a emocí.

Erytromelalgie

Jedná se o vzácné onemocnění zahrnující záchvatovité roztažení cév s pálivou bolestí, zvýšenou kožní teplotou a zarudnutím nohou, méně často rukou. Příčina nemusí být známa, nebo se choroba objeví u pacientů s vysokým krevním tlakem, cukrovkou, onemocněním pojiva, dnou, onemocněním míchy, roztroušenou sklerózou.

Typické jsou záchvaty pálivé bolesti horkých, zčervenalých rukou. Obtíže jsou obvykle spouštěny lehce vyšší teplotou prostředí (29 až 32 ˚C).

Erytromelalgie může předcházet vzniku myeloproliferačního onemocnění (nádorového onemocnění vycházejícího z krevních buněk), proto je důležité kontrolovat často krevní obraz.

Záchvaty lze zmírnit klidem, zvednutím končetin a ochlazením. U sekundárních forem je důležité léčit základní onemocnění. Pokud neznáme příčinu choroby, podává se kyselina acetylosalicylová., a také látky stahující cévy (efedrin, propranolol).

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události