Vaginismus

Jedná se o poruchu sexuální funkce u žen. Je způsobena mimovolně podmíněným náhlým a bolestivým stažením zevních svalů pochvy a pánevního svalstva, které znemožňuje uskutečnění soulože. U ženy postižené vaginismem je znemožněn jakýkoliv pokus o proniknutí dovnitř do pochvy (tedy je znemožněn jak pohlavní styk, zavádění tampónů, tak také gynekologické vyšetření pochvou). Při pokusu o proniknutí pohlavního údu do pochvy dojde u ženy k samovolnému stažení svalstva v hrázi mezi pohlavím a konečníkem, dojde k sevření pochvy, která se tím stává špatně prostupná. Žena trpící vaginismem není schopna tento svalový spasmus vědomě kontrolovat. Jedná se o reflex.

Kapitoly

Příčiny/rizikové faktory

Vaginismus má často psychickou příčinu, může se jednat o strach z protržení panenské blány, strach z otěhotnění, strach z kontroly mužem, strach ze ztráty kontroly a z poranění při souloži (což je nejčastěji při nesprávném chápání soulože jako aktu násilí), dále může být následkem příliš prudérní výchovy, následkem prožitého traumatu, ale důvodem může být také například homosexuální orientace. Dále vaginismus může vzniknout druhotně při tzv. dyspareunii (tj. při bolestivé nebo  obtížné souloži) nebo při některých onemocněních orgánů malé pánve. Jestliže jsou přítomny psychické faktory, je vaginismus většinou primární (a celoživotní) problém. I po vyléčení dyspareunie mohou vzpomínky na bolestivou soulož způsobovat vaginismus. 

Průběh a léčba

Diagnóza vaginismu se stanovuje na základě zjištěných typických obtíží ženy a dále na základě gynekologického vyšetření. Zjištění mimovolných stahů pochvy v průběhu vyšetřování pánve a v některých případech odmítavé stanovisko ženy ke gynekologickému vyšetření potvrzuje diagnózu. Někdy je nutné místní nebo i celkové znecitlivění, aby bylo možno uskutečnit i nejšetrnější vaginální vyšetření. Léčení ženy trpící vaginismem musí být komplexní zaměřené na vyvolávající příčiny. Důležitou roli může hrát i psychoterapeutické působení, zvláště u žen, které prožily traumatizující sexuální zážitky. Každá bolestivá porucha při souloži (tzv. dyspareunie) si zasluhuje úpravu. Jestliže vaginismus přetrvává, může být úspěšná technika postupné dilatace vaginy (tj. rozšíření). Pacientce se při této technice zavádějí gumové nebo skleněné dilatátory postupně se zvětšující tloušťky do pochvy a ponechávají se zde po dobu 10 minut, přičemž se začíná dilatátorem o síle drátu. Výhodné je, pokud si dilatátory zavádí pacientka sama. Dále je užitečné provádění speciálních tzv. Kegelových cviků, a to nejlépe při zavedeném dilatátoru. Stahování svalů v okolí pochvy a jejich následné uvolňování a uvědomění si pocitů při uvolnění pomáhá pacientce získat kontrolu nad vaginálními svaly. Tato cvičení je nutné provádět nejméně 3x týdně. Soulož je možno zkusit až poté, kdy pacientka snáší zasunutí většího dilatátoru do pochvy bez pocitů diskomfortu.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.

7
1Lily Černá 26. 8. 2017 22:10:35
Dobrý den, sama trpím vaginismem a prohlídka je pro mě příšerným utrpením. Potřebuju ovšem vyšetřit, jelikož se bojím, že jsem chytila nějaký zánět. Píšete o znecitlivění, z toho jsem nadšená, už jinde jsem to četla, ale bojím se, že když požádám doktorku, odmítne.Už má minulá doktorka kdysi řekla, že mě vyšetří pouze přes zrcátko, odmítla jsem. Tak se chci zeptat, jak to podat, abych byla vyšetřena se znecitlivením

Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události