Ureterální dysfunkce

Jedná se o onemocnění, které je charakterizováno porušenou funkcí močovodů.

Kapitoly

Příčiny / rizikové faktory

Příčinou porušené funkce močovodů mohou být abnormality v hladké svalovině stěny močovodu ( tj. ureteru ) nebo poruchy v nervovém zásobení stěny močovodu. Obě tyto skupiny poruch zpravidla vedou k dilataci ( tedy k rozšíření průsvitu ) močovodu, a to buď segmentární  ( tedy k rozšíření jednotlivých úseků močovodu ) nebo úplné ( tedy rozšíření průsvitu močovodu v celém průběhu ), navíc s prokazatelnou obstrukcí ( tedy blokádou ). Při megaloureteru ( tj. při výrazné dilataci ureteru, a to jedno- nebo oboustranné ) není totiž zjišťována žádná obstrukce ( tedy blokáda ) ani reflux ( tedy zpětné pronikání moče z močového měchýře do močovodu ). Ureterální dilatace ( tedy rozšíření močovodu ) a relativní atonie ( tj. ochabnutí stěny ) močovodu  se mohou vytvořit nad segmentárním defektem peristaltiky ( tedy nad úsekem močovodu, kde je porušeno rytmické smršťování svalstva stěny močovodu )  v důsledku porušení kontinuity ( tj. souvislosti ) hladké svaloviny stěny močovodu nebo poruchy nervového převodu ( tedy v důsledku existence tzv. adynamického segmentu močovodu ).

Chorobopis

V důsledku poruchy transportu moče pro existenci obstrukce v močových cestách dochází ke zvýšení intraluminálního tlaku ( tj. tlaku uvnitř močových cest ), dochází k močové stáze ( tj. k hromadění moče ), dále k infekci močových cest,  k tvorbě močových kamenů a eventuálně může dojít dokonce k porušení ledvinových funkcí. Manifestní klinické příznaky závisí na povaze, trvání a úrovni překážky v močových cestách. Překážka v močovodu vede k  rozšíření močovodu nad překážkou a dokonce až k hydronefróze ( tedy k rozšíření ledvinové pánvičky ). Podrobně o klinických příznacích viz příslušné kapitoly věnované hydronefróze, infekci močových cest nebo močovým kamenům.

Rozpoznání / vyšetření

Kromě výše uvedených klinických příznaků slouží ke stanovení správné diagnózy ureterální dysfunkce urologické vyšetření, které spočívá v následujících vyšetřovacích metodách: ultrasonografickém vyšetření břicha a v některých případech v provedení intravenózní urografie ( tj. rentgenové vyšetřovací metody s pomocí aplikace rentgenkontrastní látky do žíly pacienta, a poté sledování jejího vylučování  ledvinami a močovými cestami na rentgenových snímcích ). Ve většině případů  však ke stanovení správné diagnózy postačuje neinvazivní  ultrasonografické vyšetření, eventuálně CT vyšetření ( tedy vyšetření rentgenovou počítačovou tomografií ). Rozpoznání příznaků selhávání ledvin je probráno podrobně v příslušné kapitole.

Léčba

Léčení porušené funkce močovodů způsobené abnormalitami v hladké svalovině stěny močovodu nebo porušeným nervovým zásobením stěny močovodu je pouze chirurgické. Prognóza pacienta přitom závisí kromě úspěšně provedeného operačního výkonu také na neuromuskulární integritě ( tj. na neporušené hladké svalovině a neporušeném nervovém zásobení ) stěny močovodu, a to v té části močovodu, která je nad překážkou.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události