Úrazy ledviny

Rozsah poškození ledviny kolísá od kontuze ( tj. uzavřeného zhmoždění, navenek nekrvácejícího poranění ledviny ), lacerace kapsulární nebo parenchymatózní ( tj. roztržení pouzdra nebo vlastní tkáně ledviny ), fragmentace ( tj. rozdrcení tkáně ledviny, které vede k jejímu rozdělení na jednotlivé menší části ), až po laceraci s totální disrupcí ledvinných cév  ( tedy roztržení ledvinných cév ).

Kapitoly

Příčiny / rizikové faktory

Úrazy ledviny mohou být způsobeny penetrujícím nebo perforujícím poraněním, dále tupým zhmožďujícím poraněním, chirurgickým zákrokem, rázovými vlnami při ultrazvukovém ošetření močových kamenů, dále léčbou laserem, instrumentálním vyšetřením močového systému a také při léčbě ozařováním. Přitom tupé zevní násilí je nejčastější příčinou traumatických poškození ledviny. Penetrující a perforující poškození mohou vzniknout při střelných a bodných poraněních. Ledvinové poškození následující po litotripsi rázovými ultrazvukovými vlnami není většinou nijak závažné a samo se upravuje po ukončení léčby močových kamenů ultrazvukem.

Chorobopis

Hlavními klinickými projevy poranění ledviny jsou hematurie ( tj. přítomnost krve v moči ), oligoanurie ( tj. snížení tvorby moči v ledvinách až úplná zástava tvorby   moči ) a bolesti lokalizované typicky v bederní krajině na postižené straně. Dále může být přítomna také lokální citlivost, otok a ekchymóza ( tj. tečkovité krvácení na seriózních blánách ), při velmi těžkých poraněních se může vyvinout také šok. Při pohmoždění ledviny nacházíme obvykle masivní hematurii ( tj. velkou ztrátu krve   močí ) bez současného těžšího anatomického poškození ledviny. Při poranění ledviny spojené s její fragmentací pozorujeme masivní krvácení do moči a extravazaci moči ( tj. únik moči do okolí mimo ledvinu ). Při laceraci ( tj. roztržení ) ledviny spojené s totální disrupcí ( tj. roztržením ) ledvinných cév dochází až k šoku a může následovat i náhlé úmrtí pacienta. Ledvinové poškození následující po litotripsi ledvinných kamenů ultrazvukovou rázovou vlnou, které se projevuje hematurií ( tj. přítomností krve v moči ), není obvykle nijak závažné a většinou se samo upravuje po ukončení litotripse. 

Rozpoznání / vyšetření

Urychlené stanovení diagnózy poranění ledviny a následná okamžitá účelná léčba mohou být život zachraňující. Ultrazvuková vyšetření a vyšetření rentgenovou počítačovou tomografií ( tedy CT ), eventuálně také vyšetření intravenózní vylučovací urografií ( tj. rentgenovým vyšetřením s pomocí nitrožilního podání rentgenkontrastní látky a následným sledováním jejího vylučování ledvinami ) většinou postačují ke stanovení přesné diagnózy. V nejasných případech se provádí vyšetření počítačovou tomografií spolu s intravenózní vylučovací urografií jako nejpřesnější diagnostická metoda. Vyšetření tzv. retrográdní pyelografií ( tj. rentgenovou metodou s použitím  přímého podání rentgenkontrastní látky přes močovou trubici, močový měchýř a močovod do ledvinové pánvičky ) je užíváno jenom zřídka. Arteriografické vyšetření ( tj. vyšetření ledviných cév pomocí podání rentgenkontrastní látky přímo do tepny ) je indikováno v takových případech, jestliže není jasný nález získaný na základě vyšetření intravenózní vylučovací urografií a je podezření na větší poranění ledviny ( včetně poranění ledvinných cév ), které by bylo indikováno k chirurgické revizi.

Léčba

Léčení poranění ledviny začíná prevencí šokového stavu, který může nastat jako následek při masivním krvácení. Promptní stanovení diagnózy a účelná léčba poranění ledviny mohou být život zachraňující a jsou nezbytné k udržení funkce ledvin a močového měchýře. Stabilizace krevního tlaku pacienta a obnovení funkce jeho ledvin spojené s obnovením tvorby moči také výrazně usnadňují provedení nezbytného vyšetření intravenózní vylučovací urografií a počítačovou tomografií. Konzervativní postup léčby, který spočívá v několikadenním klidu na lůžku, může pomoci v řadě lehčích případů poranění ledvin. Všechny těžší případy poranění, především jestliže jsou spojeny s masivním krvácením nebo s velkou extravazací moči ( tj. s velkým únikem moči mimo ledviny a močové cesty ), vyžadují otevřenou chirurgickou revizi     ( tedy operační léčbu ), nebo perkutánní intervenci ( tj. zákrok provedený přes kůži ) nebo arteriální embolizaci ( tj. zástavu krvácející tepny artificiálním – tedy uměle vytvořeným – embolem ), to vše pod rentgenovou kontrolou. Prognóza poranění ledvin je většinou dobrá, jestliže je však včas stanovena správná diagnóza a ihned zahájena adekvátní léčba. Následně se může objevit klinický příznak tzv. renální hypertenze ( tj. vysoký krevní tlak způsobený ledvinovým poraněním ) jako důsledek ledvinového poškození se segmentární ischémií ( tj. nedostatečným prokrvením určité části ledviny ), infarktem ledviny a následným jizvením ( včetně rozvoje tzv. perinefritické fibrózy – tj. vazivové přeměny tkáně kolem ledviny ).

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.

0
1Tomáš K.22. 1. 2014 19:29:16
Dobrý den,
při basketbalovém zápase jsem při prudkém otáčivém pohybu ucítil ostrou bolest v bederní oblasti na levé straně. Může v takovémto případě dojít k poškození ledviny (třeba natržení), nebo je to pouze natažený nějaký sval. Bolest přetrvává již déle než 10dní. Nechci s tím někde běhat, protože pokud to je sval, tak na to pomůže stejně jen klidový režim.
Děkuji za odpověď
Na tento komentář reaguje Jan Novák [2],
Tento komentář reaguje na Tomáš K. [1]
15
2Jan Novák29. 12. 2014 13:58:48
Jak se léčí ledvina přimalém nárazu,pociťuji slabou bolest.... stačí klidový režim, teplo a spánek?

Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události