Tularémie

      Tularémie je akutní infekční onemocnění, obvykle charakterizované vředem na kůži, zánětem spádových mízních uzlin (tzv. regionální lymfadenitidou), celkovými příznaky, „otravou krve“ (sepsí) a někdy atypickým zápalem plic.

 

      Onemocnění u hlodavců bylo poprvé popsáno v r. 1911 v okolí města Tulare v Kalifornii. K nám se onemocnění rozšířilo z Rakouska  na jižní Moravu v létech 1936-37.

 

      Vyvolavatelem onemocnění je Francisella tularensis, bakterie, která se svými charakteristikami řadí mezi tzv. aerobní tyčky, tj. bakterie žijící v prostředí bohatém na kyslík, tvaru tyčky.

Kapitoly

Přenos/rizikové faktory

      Bakterie se do těla dostává poraněním kůže, požitím,  vdechováním aerosolu nebo znečištěním již existující rány. Může pronikat i neporušenou kůží. Dva hlavní kmeny původce se označují A a B. Pro člověka nakažlivější  typ A se nachází obvykle u zajíců. Typ B pochází od drobných hlodavců. Přenos mezi zvířaty uskutečňují členovci. I na člověka je možný přenos klíšťaty a komáry.

      Nejčastěji jsou ohroženi lovci, řezníci, farmáři, lidé zpracovávající kůže a kožešiny a laboratorní pracovníci. V zimních měsících se nejvíce případů vyskytuje v souvislosti s lovem divoce žijících zajíců (poranění při jejich stahování, porcování; nevhodná kuchyňská příprava-požití nedostatečně tepelně upraveného infikovaného masa apod.). V létě bývá onemocnění pozorováno spíše v souvislosti s jinými infikovanými savci a  ptáky, infikovanými klíšťaty  nebo jinými členovci. Jen zřídka onemocnění vznikne po požití kontaminované vody (hlodavci vylučují agens močí a mohou tak kontaminovat vodní zdroje). Přenos z člověka na člověka není znám.

Příznaky/průběh onemocnění

      Základním příznakem onemocnění je zánět lymfatické uzliny s tendencí k jejímu roztavení (nekróze). Inkubační doba (tj. doba od okamžiku nákazy k začátku příznaků nemoci) kolísá od 1 do 10 dnů. U neléčených nebo pozdě diagnostikovaných onemocnění je tendence k vleklému průběhu (chronicitě).

      Existuje několik forem onemocnění, které vznikají podle místa vstupu nákazy do organismu:

ˇ        Nejčastější je u nás forma ulceroglandulární. V místě poranění (nejčastěji na prstech rukou) se vytvoří vřídek a zduří nejbližší spádové uzliny (nejčastěji v jamce loketní nebo v podpaží), které se roztaví, a mohou se provalit kůží navenek a vytvořit tak píštěl. Stav je provázen celkovou slabostí, horečkou, zimnicí, bolestí hlavy, nucením na zvracení, někdy těžkou schváceností. Opakují se zimnice s výrazným pocením.

ˇ        Plicní forma vzniká inhalační cestou, dochází z rozvoji jednostranného či oboustranného zápalu plic, který se projevuje suchým kašlem a pálením za hrudní kostí, samozřejmě je stav provázen vysokou horečkou. Někdy se objevuje i delirantní stav (blouznění).Výjimečně, při těžkém průběhu, se v plíci může utvořit hnisavé ložisko (absces). Často se přidruží akutní zvětšení sleziny (tzv. splenomegalie) v rámci odezvy organismu na těžkou infekci. Onemocnění může být v tomto případě i smrtelné. Plicní forma se může vyskytovat samostatně nebo komplikovat ulceroglandulární formu.

ˇ        Okuloglandulární  forma vzniká při zavlečení infekce na oční spojivku, nejčastěji špinavýma rukama. Objeví se hnisavý zánět spojivek, provázený zánětem uzlin v oblasti před ušním boltcem.

ˇ        Oralglandulární forma vzniká po požití kontaminovaných potravin, při ochutnávání syrových pokrmů (zaječí paštika). Vytváří se obvykle vřed na krční mandli, provázený zánětem uzlin v oblasti pod dolní čelistí, na krku.

ˇ        Tyfoidní forma vzniká požitím kontaminované vody či potraviny, je charakterizována bolestmi břicha, průjmy a horečkou.

Vyšetření

      Pro stanovení diagnózy je důležitý údaj o kontaktu s divoce žijícími hlodavci (zejména zajíci) nebo o přisátém klíštěti, informace o náhlém začátku. Důležitý je i obraz typického kožního vředu v typických lokalizacích (nejčastěji na rukách). Laboratorní nákazy probíhají zpravidla jako tyfoidní nebo plicní forma s chyběním typického kožního vředu, a stanovení správné diagnózy je proto obtížné.

      Z laboratorních vyšetření je nejdůležitější kultivační vyšetření, tj. průkaz původce z tkáně primárního vředu, roztavené mízní uzliny nebo z vykašlaného hlenu. Tzv. serologické vyšetření prokáže protilátky v krvi, nejdříve však 8.-10. den po začátku onemocnění.

Léčba

      Nejlepším lékem je antibiotikum streptomycin, je možné podat také gentamycin, chloramfenikol nebo tetracyklin. Při diagnostické nejistotě je doporučována kombinace antibiotik (cefotaxim nebo ceftriaxon v kombinaci se streptomycinem nebo gentamycinem). Kožní vředy a záněty uzlin si vyžádají místní léčbu (obklady).  Hnisavá ložiska vyžadují chirurgické ošetření (rozříznutí), objevují se ale jen u pozdě nebo nedostatečně léčených nemocných. Při postižení oka mohou ulevit teplé, alkalické obklady a tmavé brýle, v závažných případech se doporučuje aplikace homatropinu. Úlevu od krutých bolestí hlavy může přinést kodein.

Prevence

      Vzhledem k tomu, že zvířata mohou být nakažena a mikroby mohou být i na jejich kožešině, doporučují se tato opatření: opatrnost při manipulaci s divoce žijícími zajíci a ostatními hlodavci, používání ochranných oděvů. Důležitá se důkladná tepelná úprava divokých ptáků a zvěřiny před jejich konzumací. Vodu, u které nelze vyloučit kontaminaci, je nutné dezinfikovat. Velký význam má včasné odstraňování klíšťat.

      Vzhledem k vysoké nakažlivosti onemocnění jsou laboratorní pracovníci povinni užívat vhodné ochranné pomůcky. Zcela mimořádné pozornosti je třeba při manipulaci s infikovanými tkáněmi nebo živnou půdou.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události