Transplantace jiných orgánů a tkání

Kůže Transplantace

Kožní alotransplantáty (tj. transplantáty od geneticky odlišných jedinců) jsou cenné pro nemocné s rozsáhlými popáleninami a nebo velkou ztrátou kůže z jiných příčin. Jestliže pro nedostatečnou plochu nepoškozené kůže nelze vystačit pouze s  vlastními kožními štěpy (autoptransplantáty), je možné zakrýt obnaženou plochu střídavě pruhem vlastní a cizí kůže. Tím je dočasně splněn úkol omezit ztrátu tekutin a bílkovin z obnažených ploch a předejít jejich infekci. Alotransplantáty sice podlehlou rejekci (odhojení), sekundárně obnažené okrsky však lze znovu přikrýt, nyní již autotransplantáty získanými ze zhojených míst. Kožní alotransplantáty tak vykonávají funkci dočasných, ale velmi kvalitních „obvazů“ rozsáhlých ranných ploch.

Kapitoly

Chrupavka

Transplantace chrupavky je jedinečná v tom, že chrupavkové buňky (tzv. chondrocyty) mohou být transplantovány, aniž by vyvolaly imunitní odpověď. Transplantáty chrupavky, získané od zemřelých dárců, lze u dětí použít k výplni vrozených defektů nosu nebo ucha. U dospělých se transplantáty, získávané obvykle z žeberních chrupavek, používají častěji při léčení těžkých poranění.

Byly činěny pokusy u využití transplantátů chrupavky k obnově kloubních ploch zničených zánětlivými a degenerativními onemocněními kloubů (artritidou a artrózou), ale vzhledem k technickým nesnázím se dává přednost umělým kloubním náhradám.

Kost

Transplantace kostí jsou velice rozšířeny, slouží jako dočasné „lešení“ pro přemostění kostních defektů do té doby, dokud se nevytvoří nová vlastní kostní tkáň.

V příjemci přežívají kostní buňky pouze v případě autotransplantace. V případě alotransplantace (mezi geneticky odlišnými dárci) dárcovské kostní buňky nepřežijí, ale ostatní složka transplantované kosti - matrix (základní hmota) podnítí vlastní příjemcovy osteoblasty (buňky vytvářející kostní hmotu) k činnosti. Vytváří se tak nová kost.

Například po rozsáhlém odstranění kostního nádoru je končetina rekonstruována pomocí kombinovaným alotransplantátem kosti a chrupavky.

Pooperační imunosuprese (léčba k útlumu obranyschopnosti) se neprovádí.

Tenké střevo

Transplantace tenkého střeva je nadále v experimentální fázi vývoje. Potenciálními kandidáty přenosu střevního štěpu jsou nemocní s nedostatečnou vstřebávací plochou střeva (tzv. „krátké střevo“) v důsledku předchozích opakovaných břišních operací, a dále osoby které nesnášejí chronickou infuzní výživu („kapačky“).

K otázkám, které je nutné vyřešit, patří optimální délka transplantovaného střevního úseku, řešení odtoku žilní krve z transplantátu a také využití živých příbuzných jako dárců. Pro velké množství mízní tkáně v závěsu střeva představuje možná reakce štěpu proti hostiteli problém větší než při přenosech jiných orgánů.

Brzlík (thymus)

Brzlík získaný od mrtvě narozených plodů může obnovit imunitní odpovídavost u dětí trpících nevytvořením (aplázií) brzlíku, u nichž by byl jinak narušen normální vývoj mízního systému. Vzhledem k tomu, že pacient bez brzlíku není schopen imunitní odpovědi, není při tomto postupu nutná imunosuprese.

Příštitné tělísko (glandula parathyroidea)

Autotransplantace příštitných tělísek je doporučována u nemocných se zvýšenou hladinou vápníku v krevním séru, která je regulována činností této žlázy. Po odstranění všech 4 příštitných tělísek na krku se drobné částky tkáně odstraněné žlázy umístí do svalové kapsy na předloktí.

Autotransplantace příštítného tělíska se provádí také v případě, kdy se během operace na krku z jiných příčin (například operace štítné žlázy) omylem přeruší krevní zásobení tělíska, které by jinak podlehlo odúmrti. Chirurgický postup je stejný jako ve výše uvedeném případě.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události