Tasemnice vepřová

      Jedná se o střevní nákazu vyvolanou  červem - dospělou tasemnicí Taenia solium (tasemnice vepřová, tasemnice ozbrojená). Infekce larválním stadiem způsobuje tzv. cysticerkózu.

Kapitoly

Výskyt/přenos

      Infekce tasemnicí vepřovou je častá v Asii, Rusku, východní Evropě a Latinské Americe. V USA je tato infekce vzácná, s výjimkou imigrantů  z endemických oblastí (tj. oblastí s trvalým výskytem).

      Původce nákazy Taenia solium měří 2,5-3 m, má hlavičku ozbrojenou mnoha háčky a tělo skládající se až z 1000 článků. Obývá lidské střevo. V článcích se tvoří vajíčka, zralé články se uvolňují a odcházejí se stolicí konečníkem ven. Jsou pozřeny mezihostitelem, obvykle prasetem. Člověk může být také mezihostitelem, buď když přímo pozře vajíčka, nebo když dojde k zanesení zralých článků zpětným tokem tráveniny (tzv. regurgitací) ze střeva do žaludku, kde se z vajíček vylíhnou larvy. Larvy vnikají do střevní stěny a s krevním proudem jsou zaneseny do podkoží, svalů, vnitřností nebo mozku. Při umístění v mozku vzniká závažné onemocnění mozku, tzv. mozková  cysticerkóza.

Příznaky/průběh onemocnění

      Infekce dospělou tasemnicí vepřovou obvykle nemá žádné příznaky. Infekce larválním stadiem, tzv. cysticerkóza, může způsobit bolest svalů, slabost, horečku a při postižení mozku vzniká zánět mozku i mozkových obalů (tzv. meningoencefalitida) nebo epilepsie.

Vyšetření

      Při infekci dospělou tasemnicí lze najít vajíčka v okolí konečníku nebo ve stolici. Na cysticerkózu je třeba myslet u všech pacientů, kteří žijí nebo žili v endemických oblastech a vyvinuly se u nich neurologické projevy (tj. změny způsobené postižením nervové tkáně). Ložiska v mozku lze vyšetřovat pomocí zobrazovacích metod (počítačová tomografie, nukleární magnetická rezonance). Opouzdřené larvy lze nalézt ve vzorcích odebraných z podkoží při histologickém (mikroskopickém) vyšetření. K dispozici je také velmi citlivé vyšetření protilátek v krevním séru (tzv. serologické vyšetření).

Léčba a prevence

      Nákaza tasemnicí vepřovou se léčí jednorázovým podáním niklosamidu nebo praziquantelu. Jelikož léky vedou k rozpadu článků a uvolnění vajíček, hrozí nebezpečí nákazy a vzniku cysticerkózy.

      Nákaze se předchází dokonalou tepelnou úpravou vepřového masa. 

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události