Takayasuova arteriitida

Takayasuova arteriitida (beztepová nemoc, okluzní tromboaortopatie, syndrom aortálního oblouku, arteriitida mladých orientálních žen) je zánětlivé onemocnění neznámé příčiny, postihující aortu (srdečnici) a její větve. Choroba se vyskytuje celosvětově, nicméně převažuje výskyt u mladých orientálních žen. Onemocnění začíná typicky mezi 15. až 30. rokem. V západním světě je příčinou uzávěru cév aortálního oblouku častěji ateroskleróza.

Kapitoly

Příznaky, průběh onemocnění

U poloviny nemocných se na začátku objevují příznaky celkového onemocnění: horečka, noční pocení, váhový úbytek, bolesti kloubů, únava. V laboratorním vyšetření je nápadná chudokrevnost a zvýšená sedimentace. V dalším období jsou pak v popředí příznaky způsobené uzávěrem aorty a jejích větví.

U druhé poloviny nemocných se objevují až pozdní cévní změny, aniž by předcházely výše uvedené systémové (celkové) příznaky.

Onemocněním jsou postiženy nejčastěji cévy aortálního oblouku. V průběhu nemoci dochází k uzávěru tepen. Následkem porušeného krevního zásobení objevují synkopy (náhle vzniklá krátkodobá porucha vědomí) a další přechodné neurologické příhody s výpadky různých funkcí - tzv. tranzitorní ischemické ataky. Dalšími příznaky mohou být klaudikace - svalové bolesti v čelisti při žvýkání nebo řeči a v pažích. Časté jsou poruchy vidění.

Při vyšetření nacházíme výrazně oslabený tep a nízký až neměřitelný tlak na postižených tepnách vycházejících z aortálního oblouku.

Léčba, prognóza

V akutní fázi celkových příznaků jsou podávány glukokortikoidy, např. prednison ve vysokých dávkách (60 až 100 mg/24 hod), po ústupu příznaků se dávky výrazně snižují a v léčbě je pokračováno několik měsíců. Pokud kortikoidy nejsou účinné, je podáván cyklofosfamid. Časná a intenzivní léčba kortikoidy nebo cyklofosfamidem může zmírnit dlouhodobé cévní komplikace. Je nutné léčit zvýšený krevní tlak; nejúčinnější jsou léky ze skupiny inhibitorů ACE (kaptopril, enalapril).

V pozdních stadiích onemocnění hraje významnou roli operační řešení: krevní průtok uzavřenými tepnami lze obnovit tzv. endarterektomií (odstranění vnitřní ztluštělé vrstvy tepenné stěny) nebo přemostěním zúženého úseku tepny pomocí tzv. bypassu.

U pacientů se závažnými komplikacemi, např. cévní mozkovou příhodou, srdečním infarktem, srdečním selháním, tepennou výdutí nebo těžkou hypertenzí (vysokým krevním tlakem) je pětileté přežití 50 až 70 % pacientů. U lidí bez závažnějších komplikací je prognóza výrazně lepší.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události