Síňové extrasystoly

Síňové ektopické stahy (tj. stahy vznikající ve svalovině síní mimo sinusový uzel, který je za normálních okolností primárním generátorem elektrických vzruchů), se vyskytují často u normálních jedinců a obvykle nemají žádné klinické příznaky. Nelze-li zjistit vyvolávající faktory (např. káva, čaj, alkohol, některá léčiva), a je-li nutná léčba, bývají účinné tzv. β-blokátory (trimepranol).

Velmi časté síňové ektopické stahy mohou být předzvěstí závažnější poruchy srdečního rytmu - fibrilace (míhání) síní. Síňové extrasystoly bývají spojeny s onemocněním dýchacích cest, zejména je-li přítomna plicní hypertenze (zvýšení krevního tlaku v plicních tepnách).

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události