Rakovina kůže

      Statistika říká, že rakovina kůže se celosvětově vyskytuje stále častěji a častěji. To platí dvojnásob o zemích bohatých na slunce, například o Austrálii, kde vědci pozorují již několik let nápadný nárůst počtu pacientů s rakovinou kůže - a to u lidí, jejichž předci se přistěhovali z Anglie, nikoli u původního obyvatelstva. Není pochyb o tom, že existuje souvislost mezi rakovinou kůže a UV-zářením. Ve slunečných oblastech se slabou ochrannou ozonovou vrstvou je přírůstek rakoviny nejvyšší.
      Celkové poškození životního prostředí a kult slunce přispívá k tomu, že i v našich zeměpisných šířkách je rakovina kůže na postupu. Rozlišujeme několik různých typů kožních karcinomů, které se svou nebezpečností velmi liší - nejzákeřnější je „černá rakovina kůže“, maligní melanom.
      Karcinomy kůže jsou vůbec nejčastějšími zhoubnými nádory člověka, ale jsou obvykle léčitelné.

Kapitoly

Příčiny/rizikové faktory

      Pokožka neodpouští - ten, kdo ji  extrémně dlouho vystavoval slunci, nebo si dokonce přivodil sluneční popáleniny, je velice ohrožen vznikem rakoviny, neboť nejdůležitějším faktorem pro vznik některých rakovinných nádorů kůže je UV-záření. Svůj význam mají i  dědičné předpoklady - citlivost někteých lidí k UV záření je mimořádně vysoká (viz uvedený australský příklad: většina přistěhovalců byli Irové). To se týká zejména lidí keltského typu s málo pigmentovanou kůží, se světlými nebo zrzavými vlasy a modrýma až modrozelenýma očima. Vyjádřeno v typu pokožky by to byly typy I a II. UV-záření kůži postupně poškozuje - postihuje i geny kožních buněk.
      Způsobené změny jsou většinou opraveny kontrolními mechanismy, které v buňkách existují. Ale neopravené změny v genech se hromadí, až postupně dojde k rakovinové přeměně buňky, která již nepodléhá regulačním mechanismům, začne se nekontrolovaně dělit a dá vznik nádoru.

Kožní karcinomy vznikají z různých druhů kožních buněk:  

1. Spinocelulární karcinom:
      Spinaliom vychází z dlaždicových buněk sliznic nebo kůže (spina = hrot: buňky obsahují jehličkovité útvary). Spinaliom je v oblasti sliznic a přechodů do kůže nejčastěji se vyskytujícím zhoubným nádorem. V obličeji je nejčastěji zastoupen jako nádor spodního rtu a jeho příčina spočívá v téměř kolmém úhlu dopadu slunečních paprsků („sluneční balkón“). Vedle UV-záření se na vzniku nádoru spodního rtu mohou podílet i jiné faktory - například dehet (dýmka, cigarety) a také RTG záření i jiná termická poškození (karcinom foukačů skla)  nebo mechanická poškození - tesaři nebo krejčí, kteří si v ústech přidržují mezi zuby hřebíky nebo jehly. Vyskytuje se i spinaliom penisu. Příčinami vzniku jsou zde dlouhodobé chronické zánětlivé procesy, např. infekce lidskými papilomaviry. Za kofaktor je pokládáno zúžení předkožky (fimóza), při kterém je znesnadněno mytí a usnadněn vznik zánětu.
      Pravděpodobnost onemocnění muže po obřízce je prokazatelně nižší než muže bez obřízky. Asi polovina spinocelulárních karcinomů sliznic metastazuje dříve, než byla diagnostikována (např. karcinomy jazyka): to je činí velmi nebezpečnými. Ale kožní spinaliomy metastazují jen zřídkakdy, a jsou-li včas chirurgicky odstraněny, je prognóza výborná.

2. Bazocelulární karcinom:
      Bazaliom je nejčastějším typem nádoru kůže vůbec. Jeho výskyt je zhruba 10x vyšší než výskyt spinaliomu. Bazaliom vzniká z hlouběji uložených buněk kůže (bazální buňky) a vlasových folikulů. Zvláštností tohoto nádoru je, že sice zničí velkou okolní plochu kůže, proniká do okolních orgánů a ničí jejich tkáně, ale jen málokdy metastazuje do vzdálenějších míst. To ho řadí mezi méně nebezpečné a dobře léčitelné.

3.Maligní melanom (melanoblastom):
      Maligní melanom vzniká z pigmentovaných oblastí: z kůže, očí, sliznic nebo mozku (buňky tvořící pigment = melanocyty). Nejnebezpečnější melanomy vycházejí z normálních kožních melanocytů. Asi 40-50% jich vzniká z pigmentovaných névů , asi 10% melanomů se vyskytují opakovaně v rodině z geneticky podmíněných dysplastických névů. („Névus“ je místní pigmentovaná změna kůže  s nepravidelnými okraji - mateřská znaménka, „oheň“ apod. „Syndrom dysplastických névů“ značí přítomnost mnohočetných névů a melanomů u dvou nebo více rodinných příslušníků prvního stupně.).

      Vzhledem k existenci genetické predispozice  by se měli příbuzní prvního stupně pacienta s melanomem dávat previdelně preventivně vyšetřit dermatologem. Před pubertou se vyskytuje maligní melanom pouze zřídka kdy. Mezi 30. a 70. rokem života je křivka výskytu melanomu podstatně strmější. S přibývajícím věkem je tedy i riziko onemocnění melanomem podstatně vyšší. V poslední době se zvyšuje počet nemocných i mezi mladými lidmi, v nepochybné souvislosti s velkou expozicí slunečnímu záření na mořských plážích, na horách apod.  

      Pro úplnost je třeba zmínit i dvě vzácně se vyskytující formy kožní rakoviny:
      Pagetova choroba prsní bradavky je vzácný typ karcinomu, který začíná jako jednostranný zánět kůže prsní bradavky (vzniká z buněk vývodů mléčné žlázy).
      Kaposiho sarkom je zhoubné onemocnění, které vychází ze středních vrstev kůže. Pokud zasahuje lymfatickou tkáň (lymfadenopatická forma), má tendenci agresivně se šířit do různých vnitřních orgánů. Dříve byl vzácný, nyní často provází AIDS.

Průběh

Spinaliom:
      Spinaliomy se nejčastěji vyskytují v oblastech těla často vystavené slunci - obličej, ruce a předloktí. V oblasti obličeje se nejčastěji vyskytují jako karcinomy rtu, především spodního rtu. V oblastech sliznic a jejich přechodech do kůže patří k typickým místům výskytu penis, pochva, řitní otvor nebo jazyk. Spinaliom se zpočátku vyvíjí naprosto nenápadně.
      Často jde pouze o málo vypouklé plochy barvy kůže, žluto-hnědé nebo červené. Někdy se mění na kožní vřed, někdy roste jako útvar s bradavčitým povrchem. Někdy leží podstatná část nádoru pod úrovní okolní kůže.  

Bazaliom:
      Často bývá na obličeji (80%), jen asi 5% bazaliomů bývá na trupu nebo na končetinách.  Klinický vzhled je mimořádně variabliní. Bazaliomy mohou vyhlížet jako malé, tuhé, téměř průsvitné uzlíky, jako strupem kryté vředy, jako útvary připomínající jizvu. Za typický obraz se považuje kožní ložisko, které se pomalu zvětšuje a po několika měsících se vytvoří lesklý, perlovitý lem s vystupujícími rozšířeným cévami (teleangiektázie) na povrchu, v jehož středu je prohlubenina nebo vřed.  

Maligní melanom:
      Melanomy jsou hnědé až šedo-černě zbarvené nádory různé velikosti a formy. Ve spíše výjimečných případech mohou být i nepigmentové, a tedy okem téměř nerozeznatelné od okolí. Je několik typů maligních melanomů, které se typicky vyskytují i na různých částech těla. Maligní melanomy typu lentigo maligna se objevují na obličeji nebo na jiných místech vystavených slunečnímu záření. Nejprve se vytvoří méně nebezpečný „předstupeň“, pigmentovaný névus (lentigo maligna). Po různě dlouhé době se asi jedna třetina těchto névů přemění na progresivně maligní ložisko, které prorůstá do hlubších vrstev kůže. 
      Povrchově se šířící melanom odpovídá za asi dvě třetiny všech melanomů. Objevuje se nejčastěji u žen na bércích, u mužů na trupu. 
      Konečně nodulární melanom (asi 10-15%), který - pokud se nevytvoří vřed - nevyvolává potíže, se může objevit kdekoli na těle. Pacient obvykle vyhledá lékaře ne proto, že by nádor rostl do plochy, ale protože se stále více zvyšuje. 

Následky

      Možné následky jsou závislé na druhu nádoru a kvalitě jeho odstranění. Bazaliom není tak nebezpečný, protože netvoří často metatstázy. Může ovšem prorůstat do hloubky a poškodit struktury těla jako jsou kosti a orgány.
      U maligního melanomu a u spinaliomu je pro další průběh rozhodující, zda již zasáhl krevní cévy a lymfatické tkáně a vytvořil metastázy i v jiných orgánech. Ale smrtelné mohou v zásadě být všechny tři druhy karcinomů kůže.

Rozpoznání/vyšetření

      Jistá diagnóza je možná teprve po odebrání kousku tkáně podezřelého kožního útvaru a jejím histologickým vyšetřením. Plocha a hloubka průniku do kůže jsou prognosticky rozhodujícími faktory především u maligního melanomu a spinaliomu. Melanom tvoří velice rychle metastázy, proto je jeho včasné rozpoznání  velmi důležité.
      Při hodnocení melanomů se používá takzvané ABCD-pravidlo:

  • A = symetrický nebo nesymetrický
  • B = ohraničení: ostré nebo neostré
  • C = barva: různorodé zbarvení (např. hnědé s červenými, bílými nebo modrými pruhy) nebo velmi tmavá
  • D = průměr

Léčba

      U všech tří základních druhů rakoviny je v zásadě léčba velice podobná: zasažená část kůže je odstraněna chirurgicky. Okraj okolní kůže se znovu histologicky vyšetří. Pokud již v kůži nejsou žádné nádorové buňky,  byl nádor úplně odstraněn. To je velice dobrý předpoklad pro další léčbu.
      U maligního melanomu jsou po chirurgickém odstranění hlavního ložiska prováděna i  další léčebná opatření, jejichž cílem je povzbuzení protinádorové imunity. Nejčastěji jsou používány některé látky, tvořené bílými krvinkami, které ostatní bílé krvinky aktivují (tzv. interleukin 2, interferony). Léčba má ovšem i vedlejší účinky jako je horečka, bolesti hlavy a bolesti kloubů a svalů. Protože význam imunity je u melanomu zřejmý, v posledních letech se výzkum snaží o přípravu očkovací látky proti melanomu. Očkování by mělo zvýšit úspěšnost léčby.

Důležité upozornění

      Naleznete-li na svém těle viditelné změny kůže - „jaterní skvrny“ se buď nově tvoří nebo naopak velice rychle rostou, mění svou barvu a formu nebo krvácí - vyhledejte pokud možno co nejrychleji lékaře-dermatologa. Lékař pigmentové skvrny vyšetří a případně - při podezření na nádorové bujení - zajistí odbornou protinádorovou léčbu.

Prevence

      Omezení příliš dlouhých pobytů na prudkém slunci je nejdůležitější prevencí vůbec. Když už se člověk opaluje, měl by užívat opalovací krémy s vysokým ochranným faktorem (alespoň 15), aby nevznikly sluneční popáleniny. Protože rozvoji kožní rakoviny je možné zabránit odstraněním „přednádorových“ (prekancerózních) kožních změn, je důležitou součástí prevence i včasné rozpoznání nemoci.
      Příčinou vzniku některých kožních nádorů může být také infekce lidskými papilomaviry. Některé typy těchto virů způsobují vznik kožních bradavic, z kterých později vzniká rakovinný nádor (např. rakovina penisu, dělohy, možná i hrtanu a jazyka). Papilomaviry jsou přenášeny pohlavním stykem, ale mimo jiné i předměty denního použití, například ručníkem. Proto je třeba dodržovat zásady osobní hygieny, a při pohlavním styku s partnerem, kterého dobře neznáme, se vždy chránit použitím kondomu.

Časté dotazy

      V dětství jsem měl často sluneční spáleniny. Jsem nyný vhodným kandidátem rakoviny kůže?
      Kůže neomlouvá - tento výrok je bohužel pravdivý. Když jste svoji kůži v dětství často vystavoval UV-záření a jeho poškozujícím vlivům, nemusíte se sice přímo obávat rakoviny, ale přesto byste měl být opatrný. Rozumné by bylo každoroční vyšetření kůže (zejména pokud jsou na ní pigmentované skvrny) kožním lékařem, a samozřejmě také omezení dalšího nadměrného slunění.

      Jak často se mám dát vyšetřovat lékařem, aby posoudil, zda jsou kožní změny nebezpečné?
      Normálně stačí jednou za rok. Lékař má ve svých záznamech popis, velikost a rozmístění pigmentových změn na vaší kůži, takže může výsledky každý následující rok porovnávat. Ale v případě, že máte blízkého příbuzného s rakovinou kůže, měl byste se domluvit s lékařem a  kontrolu provádět raději dvakrát ročně.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.

6
1ivana kinclová20. 8. 2012 21:25:31
Dobrý den,
poslední měsíc sleduji na zádech svědění. Myslela jsem si , že jsem poštípaná, ale nyní jsme si všimla, že uprostřed jsou dvě znaménka. Pořád to vypadá jako kousnutí komára či něčeho podobného ,ale nemizí to a nepřestává svědit. Je možné, že je to nádor?
0
2Radek20. 2. 2013 1:18:50
Hrozí mi nějaké riziko po nechráněném pohlavním styku se ženou s rakovinou kůže. Děkuji.
Na tento komentář reaguje udivenec [4],
1
3Radomír25. 4. 2013 12:02:34
Na noze se mi obcas obevi znamenko zarudle az fialove barvy a asi tak za ctyri dny zmizi
Tento komentář reaguje na Radek [2]
2
4udivenec25. 7. 2013 18:18:01
debile :D
6
5Dáša12. 10. 2016 18:18:06
Také mne svědí jedno místo na zádech a více než 2 měsíce.
Nejen svědí, ale i jako-by pobrňuje,ovšem na tom místě je kůže čistá?Co s tím,zkoušela jsem kde co bez úspěchu.
Prosím poradˇte

Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události