Poruchy z časového posunu

Jet-lag

      Utéci před zimou, strávit týden v Karibiku, to je sen mnoha lidí! Víkend v New Yorku - nádhera, jen kdyby nebyl člověk poté tak zničen.... Přes den smrtelně unavený, v noci živý jako rybička, trpí bolestmi  hlavy, zažívání je narušeno. Dobrý zdravotní stav najednou klesá k bodu mrazu. Časový posun napadl hlavu, vnitřní hodiny nesouhlasí s rytmem dne a noci cílového místa dovolené. Tento fenomén se nazývá jet-lag (“jet pro tryskové letadlo“, “lag“ pro prodlevu). Zcela ho obelstít zřejmě nelze, ale existuje pár dobrých tipů, jak omezit jeho účinky.

Kapitoly

Příčiny/rizikové faktory

      Příčinou potíží jsou poruchy vnitřních hodin, které u každého z nás fungují nezávisle na okolí. Bez vnějších informací o denním čase se systém sám nařídí na 25-hodinový rytmus. Nejdůležitějším faktorem pro nařízení na 24-hodinový rytmus je denní světlo. Až tři hodiny časového posunu snese organismus bez problémů. Ale čím více časových pásem překonáme, tím lehčeji dojde k rozhození rytmu. Obzvláště nepříjemné jsou cesty na východ, kdy je krácena buď noc nebo den. Při cestě z Čech do Singapuru je den, případně noc, zkrácena na minimální délku. Naopak cesty na západ snáší tělo lépe, neboť prodloužení dne nepřináší přirozenému 25-hodinovému rytmu takové problémy.

Průběh

      Typické jsou poruchy spánku, únava přes den a aktivita v noci. V závislosti na poruchách spaní se dostavují další problémy jako bolesti hlavy, poruchy trávicího traktu, snížená schopnost koncentrace a špatná nálada.

Projevy

      Protože se naše vnitřní a velice pomalé biologické hodiny mohou upravit pouze asi o dvě hodiny denně, trvá velice dlouho, než dojde k úplné adaptaci na nové prostředí. Díky tělesným poruchám se snižuje výkonnost i koncentrace. Zůstaňte proto první den po příletu na kýžené místo v klidu, neplánujte žádnou namáhavou aktivitu, např. prohlídku města, delší cestování pronajatým vozem apod. Při obchodních cestách cestujte s předstihem, abyste nebyli nuceni jít hned první den na důležité setkání. Dovolenou byste měli plánovat tak, abyste nemuseli hned druhý den po návratu jít do práce.

Rozpoznání/vyšetření

      Máte-li po příletu projevy nemoci, například poruchy spánku, bolesti hlavy, poruchy koncentrace či slabou výkonnost, můžete být klidní, odpovědnost nese jet-lag. S pokračujícím přivykáním na novou časovou zónu by měly tyto příznaky vymizet. V tomto případě není nutné navštěvovat lékaře.

Léčba - rady, jak vydržet

      Pokuste se zvyknout si hned na nový čas místa pobytu. I když se vám zavírají k smrti znavené oči, vydržte!

 • Pohybujte se přes den v přírodě a na čerstvém vzduchu. Sluneční světlo pomáhá tělu zvyknout si na nový rytmus.
 • Stravujte se pokud možno potravinami bohatými na bílkoviny (maso, vejce, mléčné produkty), bílkoviny drží tělo při životě.
 • Naopak strava bohatá na uhlohydráty způsobuje ospalost a hodí se tudíž k večeři.
 • Vyvarujte se léků na spaní.
 • Nepočítejte stále, kolik hodin je doma.  
 • Cestujete-li pravidelně mezi časovými zónami, doporučuje se užívání léku melatonin. Poraďte se o tom se svým lékařem.

Prevence

 • Posouvejte svou fázi spaní již několik dnů před odletem, denně o 1 hodinu: při letu na západ jděte spát později, při letu na východ dříve.
 • Po dobu letu nepijte kávu, černý čaj a alkohol.
 • Pijte mnoho (minerální) vody.
 • Nekuřte po dobu letu.
 • Udělejte si program pro celý let (jídlo, čtení, film…). Způsobí to velikou ospalost při příletu na cílové místo, klidný a hluboký spánek a klidnější přechod na novou časovou zónu.
 • Nejlepší jsou lety, které přiletí na cílové místo v pozdním odpoledni.
 • Hned při odletu nařiďte hodinky na čas cílového místa.

Časté dotazy

      Na co musím dávat pozor při změně času, užívám-li pilulky?
      U kombinovaných pilulek, které obsahují jak estrogen, tak gestagen, budou ženy dostatečně chráněny, nedojde-li k časové prodlevě mezi dvěma užitími větší než 36 hodin. Není-li tudíž časový posun větší než 12 hodin, můžete si vzít pilulku doma a poté po příletu na místo dovolené podle vašeho domácího času. U minipilulek, které obsahují pouze gestagen, by neměla být prodleva delší než 3 hodiny, to znamená, časový odstup mezi dvěma podáními by neměl být větší než 27 hodin. Při časovém posunu větším než 3 hodiny si vezměte po 12 hodinách \"mezipilulku\" a další už podle nového času. V každém případě si před cestou nechte od svého gynekologa poradit a vysvětlit dávkování při posunu časových zón, do kterých míříte.  

      U kterých dalších léků musím dávat pozor?
      Diabetici musí své injekce inzulínu přizpůsobit časové změně, to znamená v odpovídajícím množství zvýšit či snížit dávkování. Při cestování na východ se den zkracuje. Dávky inzulínu jsou tudíž sníženy. Platí zde jedno pravidlo: Denní dávka inzulínu se sníží o takovou část, o kolik se zkrátí den. Příklad: Jsou-li hodiny při cestě na Blízký východ posunuty zpět o 6 hodin, zmenší se dávka inzulínu o 24 /6 = ¼. Při cestování na západ platí totéž, ale dávka se zvyšuje. Berete-li pravidelně nějaké léky, měli byste se bezpodmínečně poradit před začátkem cesty se svým lékařem.  

      Mám brát melatonin?
      To musíte rozhodnout sami za pomoci svého lékaře. Melatonin je sice tělu vlastní hormon, ale účinek synteticky vyrobené látky je sporný. Nákup léku v mezinárodní lékárně je časově náročný, přes internet hrozí reálné nebezpečí, že  koupíte nějakou špatnou náhražku, která může být i zdraví nebezpečná.  

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události