Poruchy soustředění

      Zase jste téměř usnuli před obrazovkou počítače, protože už třetí týden příliš málo spíte? Nebo vás vytočí i malá nepříjemnost? Často si stěžujete a neustále na něco reptáte? Je vám náhle mnoho věcí lhostejných? Ten, kdo odpověděl na některou z předchozích otázek ano, má pravděpodobně problémy se schopností koncentrovat se. Příčiny nedostatečné schopnosti soustředit se mohou být naprosto běžné a nevinné, jako např. nedostatek kyslíku v místnosti, ale ve hře mohou být i vážná onemocnění.

Kapitoly

Příčiny/rizikové faktory

      Často vězí za poruchami koncentrace přetížení, způsobené přílišným pracovním zatížením nebo stresem na pracovišti, po případě v rodině. Napětí sice může krátkodobě zvýšit pracovní výkonnost, po delším trvání se však rezervy vyčerpají. A z napětí se vyvine přepětí. Další příčinou mohou být poruchy spánku, protože kdo vykročí do nového dne nevyspalý, koncentruje se přirozeně hůře.
      Poruchy soustředění se v takovýchto případech odrážejí na prožívání našeho každodenního osobního života. Co má uklidňující účinky na jednoho, může druhému působit nadměrnou zátěž. Každý asi zná situace, kdy se mu rozčilením doslova třásla kolena. Svalové napětí se mění díky stresu, strachu, přepracování a jiným emocionálním zátěžím. Vzhledem k tomu, že svalové napětí je ovládáno mozkem, je nasnadě, že se v mozku díky emocionálnímu vypětí mění toky energie. Předpokladem toho, aby se člověk cítil dobře, měl dobrou schopnost koncentrovat se a byl pracovně výkonný, je především pohyb, který přispívá k prokrvení a lepšímu okysličení všech orgánů, dále pak čerstvý vzduch, vyvážená strava, dostatek spánku a emocionální vyrovnanost, při které jsou momenty radosti a štěstí v přibližné rovnováze s chvílemi vzteku a starostí. Nejsou-li tyto předpoklady splněny, vede to v mozku ke změnám toků energie. Následky vedou od napětí a nepatrného přepětí k bolestem hlavy, přetížení, pocitu nechuti a nedostatku sil až po oslabení soustředění.
      Lidé se od se navzájem liší schopností přijímat informace. Jeden přijímá lépe konkrétní informace, další abstraktní informace, a jiný se zase nejlépe soustředí, když při tom může poslouchat hudbu. Určitě vám pomůže zlepšit vaši schopnost koncentrovat se, když zjistíte, jaké osobní rysy jsou u vás nejvíce vyjádřené. Důvodem individuálních rozdílů mezi lidmi jsou rozdíly v činnosti pravé a levé mozkové hemisféry. Levá mozková polokoule zajišťuje analytickou, logickou a rozumovou část duševní činnosti. Zde probíhají myšlenkové procesy, které mají vztah k počtům, vzorcům, řeči, psaní, plánování a uspořádávání. Pravá polokoule zajišťuje tvořivou, uměleckou a spontánní činnost mozku. Tato hemisféra také třídí pocity. Nově naučené se proto časem zautomatizuje natolik, že už při tom není zapotřebí myslet. Muselo-li se tedy na začátku přesně zvažovat a dlouho přemýšlet nad každým písmenem (což je práce levé hemisféry), jde to po čase najednou zcela samo, jen za užití pravé hemisféry. Obě mozkové polokoule přitom navzájem spolupracují, někdy lépe, jindy hůře. V případě, že souhra obou hemisfér funguje bez problémů, má to pozitivní vliv na schopnost přijímat informace. Při přemíře stresu je spolupráce obou mozkových polokoulí zablokována.
      Depresivní rozmrzelost a stres se silně projevují na psychice, a to takovým způsobem, že na ostatní  věci už nezbývá energie. Při depresích dochází k nedostatku, popřípadě k nerovnováze nervových přenašečů (neurotransmiterů) - serotoninu, dopaminu a dalších, které jsou zodpovědné například za pocity jako štěstí nebo spokojenost. Jsou-li tyto citlivé systémy porušeny, dochází také k poruše dalšího vedení informací. A následně  rovněž k  poruchám koncentrace. Různé neurotransmitové systémy jsou pravděpodobně také porušeny při strachu. Hormonální nerovnováha nebo nevyvážené hladiny minerálních látek mohou porušit přenos signálu mezi jednotlivými nervovými buňkami a jejich schopnost vést informace, což může být také jedním z mnoha příznaků nemoci, vinou které dochází k poruchám schopnosti koncentrovat se. Zevrubné informace o následcích nedostatku minerálních látek najdete v rubrice nedostatky minerálních látek v jiné části Zdraví A - Z. Slabší schopnost soustředit se může mít také tělesné příčiny. Příliš nízký krevní tlak, který postihuje zejména mladé štíhlé ženy, nebo hormonální výkyvy během menstruačního cyklu se negativně projevují na psychické výkonnosti.
      Mezi jiné tělesné příčiny patří otřes mozku, úraz krční páteře, poškození nervového systému záchvatem mrtvice, chřipka, zápal plic atd. Špatná snášenlivost určitých potravin či chemikálií, látky poškozující životní prostředí, ale také příliš mnoho kávy může rovněž nežádoucím způsobem ovlivnit nervový systém.

Obraz nemoci

      Nedostatečná schopnost soustředění se může mimo jiné projevit také ve formě zapomnětlivosti, únavy a lehkých poruch smyslového vnímání. Lidé postižení těmito  problémy se snadno rozptýlí a následkem toho zapomínají, co právě udělali. Začnou mnoho věcí, ale ke konci jich dovedou jen málo. Místo toho vyřídí některé věci dvakrát, protože si nemohou vzpomenout na to, zda už je vyřídili. Během duševních činností těkají jejich myšlenky rychle z jednoho tématu na jiné, nebo prostě sní s otevřenýma očima. To se pak odrazí na kvalitě jejich práce. Také jejich schopnost reagovat a odolávat zátěži je oslabena. Někdy mají lidé v okolí takové osoby pocit, jako by byla přítomna jen tělesně. Takto postiženému člověku chybí vitalita a kreativita, cítí se slabě, přepracovaně a bez chuti na cokoli. Výskyt ostatních symptomů je závislý na tom, co je příčinou poruch soustředění.

Následky

      Poruchy koncentrace silně ovlivňují duševní výkonnost. Projevuje se to ve všech oblastech každodenního života. Začarovaný kruh vznikne zejména, když jsou problémy v rodině, ve škole nebo v zaměstnání způsobeny sníženou schopností soustředit se. Vzniklé potíže se dodatečně projeví na zesílení poruch soustředění a mají za následek, že problémy v sociálních vztazích ještě vzrostou. Pro lidi trpící zhoršenou schopností koncentrace se stává postupně stále více věcí obtížnějšími a kvalita jejich práce se silně sníží. Takto postižení zpravidla nemohou vykonávat ani své obvyklé duševní činnosti, a to vede k nespokojenosti jich samých i jejich okolí. Ztráta odvahy a frustrace mohou posléze mít i vážné psychické následky.

Rozpoznání/vyšetření

      S poruchami koncentrace, které trvají déle než několik dní, nebo které se vyskytují často, aniž znáte jejich příčinu, byste měl vyhledat lékaře, aby mohl být zjištěn důvod vašich potíží. Další vyšetření jsou požadována, když vnikne podezření, že příčinou poruch koncentrace může být jiné onemocnění.

Léčba

      Rychlou pomoc při únavě a vyčerpání přináší i malá procházka na čerstvém vzduchu nebo alespoň zeširoka otevřené okno. Pohyb podporuje prokrvení a zároveň okysličení unavených mozkových buněk. Mimoto se během (nejlépe bez bot, aby se chodidla pořádně promasírovala), stimulují reflexní zóny na chodidlech a tím se aktivuje mozková činnost. Trocha pohybu je možná i na pracovišti. Mezi nápoje podporující bdělost patří káva (ne však příliš mnoho, ve velkých dávkách způsobuje nervozitu), černý nebo zelený čaj. Nejvhodnější je pít zelený čaj, neboť jeho povzbudivé účinky jsou mírnější. Káva a černý čaj sice působí silně povzbudivě, ale mohou vyvolat zvýšení krevního tlaku. I sklenice vody nebo čerstvé ovoce může vést k zřetelnému zvýšení schopnosti soustředit se. Do těla se tak dostane voda, vitamíny a minerály, což jsou látky, které jsou nezbytně nutné pro průběh všech procesů v organismu.

Prevence

      Uspořádejte si svůj život. Harmonické životní prostředí, vyvážená strava, práce, která vás  baví a celková vyrovnanost ve volném čase jsou dobrými předpoklady pro to, abyste se celkově cítili dobře. Pohyb, čerstvý vzduch, dostatek spánku a pozitivní myšlení podporují schopnost koncentrovat se. Zůstaňte v klidu, pokuste se při duševní činnosti, třeba v diskusi  nebo při společném sezení, tělesně a duševně uvolnit. Pokuste se odbourat stres. Starosti, stres a přepracování sice nemůžete ze života zcela vyloučit, ale můžete se naučit se s těmito situacemi žít tak, aby pro vás nepředstavovaly příliš velké zatížení. To, že zůstanete v duševním klidu, pro vás současně znamená uvolnit se z tělesného napětí a přepětí. Toho dosáhnete pohybem a sportem. Procvičujte koncentraci a vnitřní klid. Jde to například autogenním tréninkem, jógou nebo japonskými bojovými uměními, jejichž cílem je, abyste zůstali v každé situaci uvolnění, tolerantní a plni humoru. Po jisté době to vede k většímu vnitřnímu klidu a vyrovnanosti. Důležitými stavebními kameny nervů jsou lecitiny, které jsou obsaženy například v pšeničných klíčcích, dále pak v nerafinovaném rostlinném oleji nebo v celozrnném chlebu, případně mohou být užívány ve formě prodávaných potravinových doplňků. Pro dobré nervy je rovněž důležitý vitamín B, který je obsažen v oříšcích, droždí, živočišných produktech. Pomáhá také magnézium a hořčík (banány, celozrnné a mléčné produkty). Kdo trpí nízkým tlakem, měl by se pravidelně sprchovat střídavě studenou a teplou vodou a měl by provozovat vytrvalostní sport. Povzbuďte zároveň souhru obou mozkových polokoulí a to tak, že spojíte pokud možno pojmy s obrázky. Obrázky budou zpracovávány vaší pravou mozkovou polovinou a pojmy levou mozkovou polovinou. Pracujte se všemi smysly. Spolupráci obou hemisfér můžete podpořit také tím, že se budete zabývat činnostmi, kdy se používají obě ruce zároveň, např. hra na klavír nebo psaní na psacím stroji. Existují i cílená cvičení mozku, podporující schopnost koncentrovat se.

Časté dotazy

      Na co je třeba se zaměřit u dětí trpících poruchami koncentrace?
      Základním pravidlem pro vyrovnanost nervového systému a optimální činnost mozku je: pravidelná strava, příjem tekutin a dostatek spánku. To platí obzvláště pro děti. Především omezte stres dětí, dopřejte jim čas na hraní a berte případné obavy a starosti dítěte vážně. Umožněte svému dítěti prožívat zážitky všemi smysly. Pobaví ho to a zároveň pozvedne jeho schopnost koncentrovat se a učit se hravou formou. Trénujte s dítětem soustředění, například společně každý večer v posteli sledujte 1 minutu tečku namalovanou na stropě a přitom držte dítě za ruku. Děti mají rády hravou formu tréninku koncentrace. K tomu patří i pohyby, při kterých jednou částí těla působíte na opačnou část. Ty může vaše dítě provádět zcela nenápadně také např. během vyučování. Ať si mne levou rukou pravý ušní lalůček a poté pravou rukou levý ušní lalůček. Především byste se měli vyvarovat toho, abyste své dítě kárali za jeho slabší schopnost koncentrace, protože to dítě frustruje a zbytečně to problémy ještě zesiluje. Snažte se omezit barviva, která jsou obsažena např. ve sladkostech a povzbuzující látky, jako např. colu.
Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události