Podvrtnutý kotník

      Při podvrtnutém kotníku je dolní část kotníku nedostatečně podpořena okolními svaly a vazy, což má za následek to, že se noha vyvrací směrem dovnitř. Mírně povrtnutý kotník se vyskytuje u dětí velmi často a ortopedi to nepovažují za nikterak znepokojující stav. Často se tento druh chybného stavění nohou vyskytuje spolu s sníženou klenbou mohou nebo plochými nohami. Dospělí a starší děti by však měli proti takovému chybnému stavění nohou něco podniknout. Jinak jim totiž hrozí trvalé poškození vazů a svalů, při kterém může dojít  k tomu, že se na základě nově vytvořených statických podmínek přestaví kosti. V těchto případech pak musí být užito ortopedických pomocných prostředků, aby se noha dostala opět do správného postavení, a v extrémních případech je dokonce nezbytná operace.

Kapitoly

Příčiny/rizikové faktory

      Vazy a svaly, které mají podpírat nohu v dolní části kotníku, jsou přetěžovány.   
      Nohu vyvádí z její statické rovnováhy vysoká tělesná hmotnost, nohy do X nebo nohy do O. U vysoké tělesné váhy hrozí, že dojde nejen k porušení stability, ale že také povolí nožní klenba - příčná i podélná. Rovněž nohy do X představují pro nohu nelehkou zkoušku zátěže, a to i bez nadváhy, neboť bérec (část nohy od kolena k nártu) tlačí nohu směrem ven. Postižení se proti tomu snaží bránit tím, že podlamují nohu směrem dovnitř.
      Chybné postavení nohou se upevňuje i přesto, že se jedná  z fyziologického hlediska o špatné postavení, neboť z počátku je to stále ještě postavení nejpohodlnější. K chybnému zatížení nohy dochází také u lidí s nohama do O.

Obraz nemoci

      Noha se snaží přizpůsobit rovné podložce. Při chybně postaveném kotníku se pata  vychyluje směrem dovnitř, zatímco přední část chodidla se vychyluje směrem ven. Často se vyskytuje podvrtnutý kotník společně se sníženou klenbou nebo s plochou nohou, kdy dojde k tomu, že podélná klenba povolí tlaku tělesné hmoty a poklesne.

Následky

      Zatímco u dětí není výskyt podvrtnutého kotníku nikterak znepokojující, neboť díky speciálnímu cvičení zaměřenému na postižené partie a ortopedickým vložkám se dá dobře léčit, může se takzvaný \"volný\" kotník u dospělých změnit  v trvalou poruchu. Noha se v lehce přetočeném postavení zafixuje a není schopná se nadále stavět do rovné polohy. Následkem toho jsou jak bolesti v chodidle, tak i ve vnějším a vnitřním kotníku. Bolesti se mohou rozšířit dokonce až do kyčlí nebo oblasti bederní páteře.

Rozpoznání/vyšetření

      Podvrtnutý kotník je velice snadno rozpoznatelný. Při vyšetření se dívá ortopéd pacientovi ze zadu na nohu a holeň. Pata je ve vnitřním kotníku vychýlená směrem dovnitř. Nejsou-li holeně a paty zatížené, například když pacient stojí na špičkách prstů, je zřetelné u volného podlomeného kotníku vedení přímé linie, začínající na patě podél Achilovy šlachy. Postaví-li se pacient na celou nohu, vyvrátí se noha zase směrem dovnitř a linie je vybočená.
      Na rentgenovém snímku by se  mělo chybné postavení nohy potvrdit. Rozpoznávací znaky jsou mimo jiné: zploštění podélné klenby a  natočení přední části chodidla proti patě.

Léčba

      Léčba vychází ze stadia nemoci, které určí ortopéd. V lehčích případech stačí cvičení: vytáčení paty směrem ven a přední části nohy směrem dovnitř, cvičení, při nichž se předmět uchopují prsty u nohou, běhání po jemném štěrku nebo písku. Tato cvičení mohou být sloužit jako součást léčby, ale i jako preventivní opatření.
      Komplikovanější se stává léčby zafixovaného podvrtnutého kotníku nebo podvrtnutého kotníku v kombinaci s plochou nohou. Je sice vhodné podporovat speciální cvičení nohou, přesto by však měla být použita i doplňková technická řešení, jakými jsou například ortopedické úpravy bot nebo ortopedické boty vyrobené na míru.
      Rovněž na míru zhotovené vložky do bot, které jsou užívány v běžných vycházkových botách, mohou korigovat chybné postavení paty a ovlivnit tím držení celé nohy. Speciální obvaz na paty nebo zkosená vložka pomáhají například lehce vychýlit nohu směrem ven, z jejího postavení vychýleného směrem dovnitř. Tím  je také  kost hlezenní společně s kostí patní, která tvoří dolní část kotníku, zdvihnuta.  

     Ortopedické boty, vyrobené na míru, se zhotovují při těžkých případech podvrtnutého kotníku nebo plochých nohou v kombinaci s podvrtnutým kotníkem. Odbornost výrobce ortopedických bot je důležitá, protože nevhodné boty mohou vyvolat podráždění a bolesti.
      V některých případech (při natržených vazech) je vhodné kotník na tři týdny znehybnit sádrovým obvazem („chodící sádrou“ po kolena). V obzvláště těžkých případech je nutné nohu operovat a upravit postavení hlezenného kloubu.

Péče

      Podvrtnutý kotník je považován za takzvanou „civilizační poruchu“, tj. zaviněnou dnešním způsobem života. To současně znamená, že  mohou  být prováděna účinná preventivní opatření. S těmi by se mělo začít pokud možno už v dětském věku. Vedle běžných opatření zaměřených na ochranu před rachitidou (podáváním vitamínu D) je to co nejvíce pohybu venku, například chození naboso v měkké trávě. Tím se svaly nohy hravou formou dovedou k tomu, že zesílí. Pozor: dítě by nemělo být rodiči příliš brzo nuceno k tomu, aby chodilo. Tím by mohlo dojít k tomu, že se při dosud nedostatečně vyvinutých kostech, vazech a svalech poruší statika nohy. U dospělých slouží stejnému cíli cvičení.
      Ukáží-li se sklony k podvrtnutému kotníku, doporučují se jako opatření speciální cvičení, mezi která patří například cvičení, při nichž se předměty uchopují prsty u nohou, stání na špičkách prstů,  cvičení při nichž se skáče či poskakuje, a která  posilující svaly nohou. 

Některé podněty:

  • snažit se uchopit míč oběma nohama
  • střídavě pokládat patu  jedné nohy a vnější okraj chodidla na stehno nohy druhé
  • během  sezení nadzvedávat paty a přikládat je na vnější část nártu druhé nohy
  • chození po špičkách
  • houpat se na špičkách prstů nohou na hraně schodu

Časté dotazy

      Jak vznikne podvrtnutý kotník?
      Většinou vznikne přetížením podpůrné tkáně na nártu. To může zapříčinit nadváha nebo chybné postavení nohou, které si takřka vynutí vyvracení kotníku, aby byla udržena stabilita. Jedním z příkladů mohou být nohy do X, kdy se noha pokouší působit opačně proti síle bérce (bérec je část nohy od kolena k nártu), která ji tlačí směrem ven. V důsledku  toho se pak vytáčí směrem dovnitř.  

      Můj syn právě začíná chodit. Mám ten pocit, že vyvrací nohy směrem dovnitř. Co mám proti tomu dělat?
      Nejprve vyčkávejte. Děti  by měly všeobecně pokud možno co nejvíce hýbat  nohama, například chodit bosé po trávě. To posiluje svalstvo a vazy. Často pak dojde k tomu. že podvrtnutí kotníku už vůbec není patrné.  

      Jsou nějaká cvičení, s nimiž bych mohla i doma udržovat svoje nohy fit?
      Speciální cvičení nohou ( míněno od kotníku níže) můžete provozovat velmi dobře i sama doma. Chození naboso po písku nebo po štěrku může být rovněž každému doporučeno, neboť se tím posílí celá noha. Cílené cvičení je třeba zvolit podle toho, o jakou chybu v postavení nohou jde - zda se vytáčejí směrem dovnitř (pronace) nebo ven (supinace). Při sklonech nohou natáčet se směrem ven by například bylo vhodné cvičit běh po vnějším okraji chodidla, neboť vazy a svaly jsou právě v zevní části nártu příliš slabé.  

      Od jisté doby mám bolesti v kříži. Už před léty mi řekl ortoped, že mám  ploché nohy. Může to spolu nějak souviset?
      Ploché nohy se vyskytují často spolu s podvrtnutým kotníkem. Při první vadě dochází k tomu, že poklesne podélná klenba, při druhé se vychyluje spodní část kotníku směrem dovnitř. Díky tomu, že se změní statika nohou, dochází i ke změně statických poměrů v ostatních výše ležících kloubech včetně meziobratlových kloubů páteře. Následkem toho pak mohou být i bolesti v kyčlích a v kříži.V každém případě byste měla vyhledat ortopeda a požádat ho o radu. Mohly by vám pomoci speciální vložky a pravidelná cvičení.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.

0
1Hony6. 9. 2015 19:04:41
Ahoj,

neznate neco jineho na akutni zraneni nez jen ledovani a klid?

diky,
hony

Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události