Perkutánní transtorakální aspirace jehlou

Jde o diagnostickou metodu, při které odebíráme materiál z plicní tkáně nebo orgánů mezihrudí na cytologické vyšetření (mikroskopický průkaz patologických buněk, zejm. nádorových či zánětlivých) a na mikrobiologické vyšetření (průkaz původců bakteriálních a houbových infekčních chorob mikroskopicky a kultivačně, tj. růstem v tkáňové kultuře). Metodu používáme zejm. k diagnostice ložisek uložených periferně při okraji plicních laloků.

Postup: Výkon je prováděn za sterilních podmínek, u ležícího pacienta. Během výkonu je nutná rentgenová kontrola, popř. kontrola počítačovou tomografií, aby bylo zajištěno cílené napíchnutí patologického ložiska. Po místním znecitlivění kůže a ostatních vrstev hrudní stěny zavádíme dlouhou jehlu připojenou ke stříkačce do žádaného ložiska. Při zavádění jehly pacient zadržuje dech. Z ložiska nasajeme obsah do stříkačky a vytáhneme jehlu. Místo vpichu kryjeme sterilním obvazem. Po výkonu provedeme kontrolní rentgenové vyšetření hrudníku k vyloučení pneumotoraxu (vzduchu v pohrudniční dutině) či krvácení. Získaný materiál odesíláme na cytologické a mikrobiologické vyšetření.

Komplikace po výkonu jsou poměrně časté. Hemoptýza (viz. článek) se objevuje v 10 až 25 %, pneumotorax v 20 až 30 % případů. Vzácněji může dojít i ke vzduchové embolii (vmetnutí bubliny vzduchu do krevního oběhu s následnou poruchou prokrvení v příslušné oblasti).

Vyšetření nelze provést u nespolupracujícího pacienta, při srdečním selhávání, při selhávání velkého (systémového) krevního oběhu - šokové stavy různého původu, u bulózního („puchýřnatého“) onemocnění plic, při napojení pacienta na dýchací přístroj, u nemocných po odstranění druhostranné plíce, při poruchách krevní srážlivosti, u nezadržitelného kašle, při některých cévních onemocněních a chorobách malého (plicního) krevního oběhu (např. tzv. plicní hypertenzi).

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události