Paroxysmální fibrilace síní

Paroxysmální (záchvatovitá) fibrilace síní je jednou z forem poruchy srdečního rytmu zvané fibrilace (míhání) síní - viz. článek Trvalá fibrilace síní. Vzniká obvykle na podkladě srdečního onemocnění, normální nález na srdci je však u těchto pacientů častější než při chronické fibrilaci.

Sporadické, avšak dramatické změny srdeční frekvence mohou vést k velmi závažným důsledkům pro krevní oběh a tudíž často závažnějším příznakům než u chronické formy onemocnění.

Kapitoly

Léčba

Předcházení záchvatům pomocí medikamentózní léčby se ukázalo neúčinné. Nejúčinnějším lékem je amiodaron.

U menšího počtu nemocných může ke vzniku záchvatů, vznikají-li například v klidu nebo spánku, přispívat zvýšená aktivita bloudivého nervu; u těchto nemocných podáváme dizopyramid.

Častější jsou záchvaty fibrilace vyvolané zvýšenou aktivitou adrenergní části autonomního nervového systému (při zátěži), které lze léčit β - blokátory (metipranolol, atenolol).

Riziko embolie je u paroxysmální fibrilace pravděpodobně ještě vyšší než při trvalé fibrilaci, nicméně účinnost preventivní antikoagulační léčby proti srážení krve (preparáty Warfarin, Pelentan) nebyla u záchvatovité fibrilace jednoznačně prokázána.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.

7
1Luboš Hovorka9. 12. 2020 19:16:51
paroxysmalní fibrilace síní a lék XARELTO 20- je účinný?

Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události