Palpitace

bušení srdce

Palpitace je subjektivní vnímání srdeční činnosti nemocným. Srdeční činnost je řízena tzv. vegetativním nervovým systémem. (Pozn. Vegetativní neboli autonomní nervový systém je představován útrobními nervy kontrolujícími činnost orgánů - srdce, cév, žláz - bez závislosti na naší vůli.).

Kapitoly

Normální (fyziologické) palpitace

Funkce srdce proto normálně do vědomí neproniká, ale často se tak stává u osob s abnormálně zvýšeným uvědomováním si tělesných funkcí, například při úzkostných stavech. U normálních osob se palpitace vyskytují při zvýšené srdeční činnosti během zátěže, ať již jde o zvětšený objem srdcem přečerpávané krve - tzv. tepový objem, nebo o zvýšenou frekvenci srdeční činnosti - tzv. tepovou frekvenci.

Chorobné (patologické) palpitace

Tepový objem a tepová frekvence mohou být zvýšené i patologicky, například při zvýšené činnosti štítné žlázy (tyreotoxikóze) nebo při srdečních chorobách, např. při nedomykavosti aortální (srdečnicové) chlopně. Nejčastější příčinou palpitací jsou však poruchy srdečního rytmu (arytmie).

Palpitace vzniklé na podkladě poruch srdečního rytmu mohou být spojeny se slabostí, dušností, závratěmi, někdy bolestí na hrudi, případně mohou vyústit i v ztrátu vědomí. Závrať a krátkodobá přechodná porucha vědomí (tzv. synkopa) spojená s palpitacemi svědčí pro náhlý pokles srdeční práce (tzv. srdečního výdeje) a je známkou závažné arytmie nebo jiné srdeční choroby. Bolest na hrudi spojená s palpitacemi může být spojená s nedostatečným prokrvením srdečního svalu při chorobně zrychlené frekvenci srdeční činnosti (tzv. tachyarytmii), protože při této poruše srdečního rytmu se nestačí plnit krví věnčité tepny prokrvující srdeční sval, a může se tak projevit dosud němá koronární (srdeční) choroba.

K rozlišení chorobných a normálních palpitací přispívá pečlivé fyzikální vyšetření frekvence a rytmu palpitací. Ojedinělé stahy srdečních síní nebo komor (tzv. síňové a komorové extrasystoly) se často popisují jako „vynechané stahy“, kdežto míhání síní (tzv. fibrilace) se popisuje jako nepravidelný rytmus. K ověření diagnózy slouží řada specializovaných vyšetření; na prvním místě se samozřejmě provádí okamžité elektrokardiografické vyšetření (EKG).

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události