Noroviry

norovirus, Norwalský virus

Noroviry jsou jedním z nejčastějších vyvolavatelů průjmových onemocnění u dětí i dospělých. Norovirus (jinak také tzv. Norwalský virus, který byl poprvé objeven ve městě Norwalk v USA) je virus z čeledi Caliciviridae, který je velmi nakažlivý. Noroviry jsou neobalené jednovláknité RNA – viry, jejichž typický vzhled umožňuje rozpoznání přítomnosti norovirů ve vzorku při jeho zobrazení v elektronovém mikroskopu.

Kapitoly

Příčiny / rizikové faktory

Noroviry se řadí svojí velikostí 25 až 35 nanometrů k nejmenším známým virům. Jsou to viry bez obalu, velmi odolné vůči okolnímu prostředí. Přežívají klidně i teploty až 60 stupňů Celsiovy stupnice a také mráz až minus 20 °C. Jsou dále odolné vůči dezinfekčním prostředkům. Noroviry jsou velmi agresivní a velmi rychle se šířící. Norovirem se může nakazit člověk v kterémkoliv věku, a to v průběhu celého roku. Nejčastěji se ovšem nákaza noroviry vyskytuje v podzimních a zimních měsících, odtud často používaný název „virus zimního zvracení“. Tento fakt však doposud není vědecky objasněn. Protože se ale v chladnějším ročním období mnoho lidí zdržuje více v budovách než venku, předpokládá se, že to může být příčinou rychlejšího šíření noroviru v podzimních a zimních měsících.

Norovirové infekce, na rozdíl od infekcí způsobených skupinou rotavirů, postihují především starší děti a dospělé. Jsou nejčastějšími nebakteriálními původci epidemií (tj. hromadného výskytu nakažlivých onemocnění) v kolektivních zařízeních pro děti a seniory. Vysoké epidemiologické riziko těchto infekcí je způsobeno několika faktory. Pro vyvolání manifestní infekce postačuje velmi nízká infekční dávka, již 10 až 100 virionů je schopno vyvolat onemocnění. Přitom ve stolici nemocného člověka je vylučováno obrovské množství infekčních virových částic (109-11/ml stolice). Virus je přítomen i ve zvratcích, stolicí je vylučován stolicí zpravidla po dobu 2-15 dní, avšak u imunokompromitovaných nebo onkologických pacientů byl detekován ve stolici až 140 dní. Norovirové infekce se vyskytují na celém světě, a to celoročně bez výraznějších sezónních výkyvů.

Přenos nákazy probíhá kapénkovou infekcí (kapénky se uvolňují z pacienta do okolí při kašli nebo zvracení). Vzhledem k velmi nízké infekční dávce je možné se nakazit i prostřednictvím infekčního aerosolu vzniklého např. při zvracení nebo defekaci s následným spláchnutím WC. Zdrojem nákazy se mohou stát potraviny i pitná nebo užitková voda kontaminovaná střevním obsahem. Virus je ve vnějším prostředí poměrně odolný, ve vodě si zachovává infekčnost až 14 dní, na hladkých neporézních površích při nízkých teplotách a dostatečné vlhkosti zůstává infekční až 10 dní. Přítomnost norovirů byla prokázána v odpadních vodách, v povrchové, pitné, bazénové i mořské vodě. Typickým vehikulem nákazy jsou mořští měkkýši chovaní v kontaminované vodě, neboť v jejich těle dochází ke koncentraci virů. Virus je inaktivován chlórovými dezinfekčními přípravky do 30 minut, avšak může si zachovat infekčnost v potravinách po nedostatečné tepelné úpravě. Infekce noroviry se rychle šíří v uzavřených komunitách (jako jsou školy, školky, nemocnice, domovy důchodců a podobně) a může přejít až do stavu epidemie, kdy je potom nutné postupovat podle protiepidemických opatření.

Chorobopis

Norovirus způsobuje zánět žaludku a střev. Je to virus vysoce nakažlivý a infekční dávka je velmi nízká: 10 až 100 virových částic. Inkubační doba (tj. časový úsek od nákazy do prvních příznaků onemocnění) trvá několik hodin až tři dny. Norovirové infekce se ve většině případů projevují akutním vodnatým průjmem a zvracením. Zvracení je často velmi prudké. Během příznakového období vyloučí pacient přibližně 10 miliónů virů na 1 ml stolice. K tomu ještě přistupuje celková únava s bolestmi břicha, hlavy, nevolností a někdy se zvýšenou teplotou, křečemi v břiše nebo bolestmi končetin či svalů. Vyskytují se ovšem také pozměněné formy norovirové infekce, jako například jen jednorázové zvracení na počátku příznakového období, nebo vůbec žádné zvracení. Norovirová infekce zpravidla trvá 12 až 72 hodin.
 
Po odeznění klinických příznaků nemoci vylučuje pacient ještě po dobu dvou týdnu viry, i když ne v takovém měřítku jako během příznakového období. Kojenci, malé děti (zejména děti mladší než jeden rok) a také starší pacienti jsou více než ostatní lidé ohrožení při zvracení a průjmech dehydratací (tj. ztrátou tekutin z organizmu). Proto je u těchto pacientů v případě průjmů a zvracení velmi důležité doplňovat tekutiny tak, aby se dehydrataci zabránilo.

Rozpoznání / vyšetření

Stanovení diagnózy postižení pacienta norovirovou infekcí spočívá na zjištění přítomnosti výše uvedených charakteristických klinických příznaků u postiženého jedince. Tedy rozpoznání, že pacient je postižen tzv. gastroenteritidou (tedy zánětem sliznice žaludku a střev). Přesná příčina náhlého zvracení a průjmů se většinou nestanovuje, protože onemocnění zpravidla rychle odezní. Pokud přece chceme noroviry jako původce probíhajícího onemocnění prokázat, je možno provést sérologická vyšetření krve nemocného nebo provést molekulárně genetická vyšetření s průkazem přítomnosti norovirové nukleové kyseliny. K průkazu infekce z klinického materiálu se v laboratoři využívají metody přímé detekce. Nejvhodnějším materiálem pro vyšetření je stolice odebraná v akutní fázi onemocnění v množství přibližně 1cm3 (velikost lískového oříšku), 1ml pokud je stolice tekutá. Ve specializovaných laboratořích je k dispozici přímá diagnostika norovirů ze stolice metodou elektronové mikroskopie. Touto metodou lze na základě morfologie virových částic detekovat i další přítomné původce virových gastroenteritid.

V případě kontaminace vody, ať už pitné, užitkové, odpadní či přírodní, lze i v tomto materiálu detekovat přítomnost virů. Ve vodě bývá o několik řádů nižší koncentrace virů než v klinickém materiálu, proto běžně používané metody pro diagnostiku ze stolice nemají pro tento účel dostatečnou citlivost. Před vlastní analýzou je proto nutné vyšetřovanou vodu v několika krocích speciálními postupy upravit tak, aby se koncentrace přítomných částic ve vzorku výrazně zvýšila. Ani při použití koncentračních postupů a použití nejcitlivější detekční metody však není vždy možné přítomnost malého počtu virů ve vodě zachytit.

Člověk se může nakazit po pozření již 10-100 virových částic rozptýlených ve sklenici vody o objemu 200ml. Pro izolaci RNA se používá vzorek o objemu přibližně 1000x menším, takže je vysoká pravděpodobnost, že ve vyšetřovaném vzorku o takto nízké koncentraci virů nebude přítomna ani jediná infekční částice, přestože ve sklenici vody viry přítomny jsou. Vyšetřením většího počtu vzorků se pravděpodobnost záchytu zvyšuje, ale navyšuje se násobně i cena tohoto vyšetření. Z toho důvodu je vyšetřování vody na přítomnost virů problematickou záležitostí a spíše se doporučuje pouze vylučovat přítomnost bakterií.

Léčba

Organizmus člověka je po prodělání norovirové infekce imunní (je chráněn) proti opětovné infekci noroviry, ale pouze po velmi krátkou dobu, která činí přibližně osm týdnů. Protože se norovirus velmi snadno šíří, nedoporučuje se při projevech infekce návštěva lékaře (stejně nemůže pomoci, protože na norovirus není žádná specifická léčba) a návštěvou praktického lékaře může pacient ohrozit jak lékaře samotného, tak i ostatní pacienty.
 
Ulevit nemocnému od projevů norovirové infekce lze podáváním dostatku tekutin, abychom zabránili vzniku dehydratace. Je nutné pít více než obvykle, protože se musí nahradit tekutiny ztracené v důsledku zvracení a průjmu. Nejlepší je pít čistou vodu. Nevhodné je podávání perlivých nápojů nebo ovocných džusů, protože ty mohou průjem ještě zhoršit. Kojence je možno krmit jako obvykle (buď kojením nebo umělou mléčnou výživou). Na bolest či teplotu lze užít paracetamol (tj. Paralen, Panadol, a podobně). K jídlu jsou vhodná lehce stravitelná jídla, která nemají projímavý účinek (polévku – vývar, rýži nebo těstoviny či samotné pečivo). Pokud pacient trpí dehydratací (což se projevuje zejména suchem v ústech nebo tmavou močí), nejlepší je pít speciální rehydratační nápoje, které lze koupit v lékárně. Je možno také užívat léky proti průjmu a/nebo zvracení, ovšem tyto léky nejsou vhodné pro každého, proto je nutné se před jejich užíváním poradit s praktickým lékařem nebo lékárníkem a hlavně si pečlivě přečíst příbalový leták. Pouze v takovém případě, že se projevy onemocnění nelepší nebo se stav pacienta zhoršuje, je vhodné zavolat rovnou záchranku.
 
Norovirus se velmi snadno šíří na veřejných místech, jako jsou nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných nebo školy. Člověk se může nakazit z aerosolu ze zvratků nebo v případě, kdy se stolice nakažené osoby dostane do vašich úst. To se může stát například v následujících případech: Jestliže se dostanete do těsného kontaktu s osobou nakaženou norovirem (nakažené osoby mohou vydechovat drobné částice s obsahem viru, které můžete vdechnout), dále také pokud se dotknete virem kontaminovaných povrchů nebo předmětů – virus dokáže mimo organizmus přežívat až několik dní, nebo pokud sníte jídlo kontaminované norovirem – to se může stát v případě, kdy si nakažená osoba před manipulací s jídlem pořádně neumyla ruce.
 
Osoba nakažená norovirem je nejvíce infekční v době od propuknutí příznaků až do 48 hodin poté, co všechny příznaky odezní. Někdy může být infekční ještě o něco dříve nebo později. Norovirem se můžete nakazit i opakovaně, protože virus se dokáže neustále měnit, takže si organizmus nedokáže proti němu vypracovat dlouho trvající odolnost.
 
Je samozřejmé, že vždy není možné úplně zabránit tomu, abychom se nakazili norovirem, ale pokud se budou dodržovat níže uvedené rady, může se alespoň zastavit nebo zpomalit šíření viru. Především je nutné zůstat v pracovní neschopnosti alespoň do doby, než je nemocný nejméně 48 hodin bez jakýchkoli příznaků nákazy norovirem. Je nezbytné často a pečlivě si mýt ruce vodou a mýdlem, zejména po použití WC a před manipulací s jídlem. Nelze se spolehnout na alkoholové dezinfekční prostředky, protože ty virus nedokážou účinně zlikvidovat. Je nutno dezinfikovat povrchy a předměty, které by mohly být kontaminovány virem. Nejlepší je používat čistící prostředky na bázi SAVA (takzvané chlorové bělidlo s obsahem NaClO = chlornanu sodného). Všechny lůžkoviny a oblečení, které by mohlo být kontaminováno virem, je nutno vyprat. Prát toto prádlo je třeba samostatně a při vysoké teplotě, aby se virus spolehlivě zlikvidoval. Nakažené osoby si nesmí mezi sebou půjčovat ručníky ani utěrky. Zbytky průjmu a zvratky ze záchodu je třeba pečlivě spláchnout a vydesinfikovat záchod a jeho okolí. Nikdy se nemají konzumovat syrové, nemyté potraviny a v případě konzumace ústřic, je třeba se ujistit, že pochází ze spolehlivého zdroje, protože bývají častou příčinou nákazy norovirem.
Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události