Močová inkontinence

Močová inkontinence je velice časté onemocnění, bohužel většina nemocných trpí potichu, protože se stydí jít k lékaři a o problému mluvit. Předpokládá se, že pouze 4 z 10 lidí navštíví s tímto problémem lékaře. Bezděčný, nechtěný odchod moči je pacientům tak trapný, že se spíše brání tajnými opatřeními, aby nebyli ve společnosti nebo v rodině přistiženi.

Inkontinence moči je převážně získaná nemoc, málokdy je vrozená (způsobená vrozenými defekty močového ústrojí). Je častá u starších osob, ale  může postihnout i děti a muže i ženy středního věku. Ale: inkontinence není žádná strašná nemoc, existuje mnoho způsobů, jak ji léčit nebo alespoň zmírnit.

Zajímá Vás více? Pokračujte také na informačním webu musimcasto.cz

Kapitoly

Příčiny/rizikové faktory

Močová inkontinence může mít mnoho různých příčin. Jednou z hlavních je slabost močového svěrače, svalu, který brání odchodu moči z močového měchýře. U žen může dojít v důsledku prodělaného těžkého porodu nebo několika opakovaných porodů k oslabení pánevního dna. V letech přechodu se kromě toho mění  sliznice pohlavního a močového ústrojí. Protože klesne hladina hormonů, sliznice se stanou suchými a snadno zranitelnými. Také pánevní svalstvo je oslabeno. Proto klesne celý močový měchýř a selže uzavírací systém. Také velká nadváha nedměrně zatěžuje orgány uložené v pánvi a přispívá k inkontinenci.

U mužů se slabost svěrače vyskytuje méně často. Nejčastěji je důsledkem operace prostaty, obzvláště radikální prostatektomie (5-10%). Vedle slabosti svěrače může jít o tzv. neurogenní měchýř, poruchu funkce močového měchýře způsobenou špatnou inervací: při vrozených poruchách nebo úrazech míchy, poškození místních nervů, při roztroušené skleróze aj. Nekontrolovatelná aktivita močového měchýře může také být následkem onemocnění močového měchýře (zánět, rakovina) nebo následkem nějaké jiné choroby - poruchy látkové výměny (např. diabetes mellitus), onemocnění mozku (stařecká demence). Mohou ji způsobit  i psychické vlivy.

U dětí a dospívajících se většinou jedná o vrozené vady, které jsou za močovou inkontinenci odpovědny. Psychické problémy mohou vést k nočnímu pomočování (enuresis).

Zajímá Vás více? Pokračujte také na informačním webu musimcasto.cz

Průběh

      Medicína zná více než půl tuctu forem močové inkontinence. Nejdůležitější je nutkavá inkontinence, stresová inkontinence a inkontinence při přeplnění močového měchýře.


      Námahová nebo stresová inkontinence je označením pro nechtěný únik moči při tělesném zatížení. Vyskytuje se hlavně u žen, které vícekráte rodily, a u nichž není svěrač plně funkční. Již při malé tělesné aktivitě, při smíchu, kašli, kýchání nebo zvedání věcí dochází k samovolnému vytékání moči. Zhruba 50% inkontinencí u žen připadá právě na stresovou inkontinenci.


      Nutkavou inkontinencí  jsou naopak postiženi hlavně starší muži. Je charakterizována nutkavým pocitem k močení, bezprostředně následovaným spontánním pomočením, které se nedá vůlí ovládnout. Příčinou může být zvýšená aktivita nebo přecitlivělost močového měchýře. Na straně jedné nejsou signály o plnosti měchýře v míše správně zpracovány, na straně druhé není měchýř již schopen se při příkazu úplně vyprázdnit. Dochází k častému močení, až 20krát denně. V raných stádiích se mluví o podrážděném měchýři. Tímto typem inkontinence je postiženo 11% mužů starších 60 let a 30% mužů starších 80 let. Ženy mají nutkavou inkontinenci téměř třikrát více než muži. Nutkání může být ovšem i následkem nějaké jiné nemoci měchýře, například zánětu nebo rakoviny. Proto je vždy nutná urologická prohlídka. Nezřídka jsou za nutkání odpovědny i psychické problémy, obzvláště u žen ve středním věku.


      Inkontinence při přeplněném měchýři (také „náhlá inkontinence“ nebo „overflow inkontinence“) se vyskytuje hlavně u mužů. Jejím projevem je nedobrovolné ukapávání moči při naplněném močovém měchýři. Pravidlem je častější chůze na toaletu s močením menších objemů moči. Proto zůstává veliké množství moči uvnitř močové trubice a měchýře. Příčinou může být poškození močového měchýře, sfinkteru nebo močové trubice, nádory nebo kameny, ale nejčastější příčinou je zvětšení prostaty. Prostata leží pod močovým měchýřem mužů a obklopuje močovou trubici při vývodu z měchýře. Při zvětšení tlačí právě na trubici. Močový sval pak nemá dostatek síly, aby mohl močový měchýř dokonale vyprázdnit, pročež se měchýř opět brzy zcela naplní. Když tlak v plném měchýři převýší uzavírací tlak, kterým na měchýř působí  prostata, dojde k nedobrovolnému vytékání moči.


      Ne často, ale přeci dochází k poruše funkčnosti močového sfinkteru působením léků, poruch látkové výměny nebo nervového onemocnění (Parkinsonova choroba).

Následky

      Vysoký krevní tlak, poruchy metabolismu tuků, srdeční infarkt, žaludeční vředy se již staly ve společnosti normálně diskutovaným tématem, ale o močové inkontinenci lidé dosud zpravidla nemluví. Nemocný nemusí jen často provádět výměnu osobního a ložního prádla, musí zvládnout i závislost na plenkách nebo hrozící zápach. Vzhledem k tomu, že se většinou snaží  svou nemoc skrýt, žijí lidé s inkontinencí v nekonečných obavách, že to jejich okolí pozná. Stáhnou se do sebe, omezí kontakty, často i s přáteli nebo příbuznými. Možnými následky je izolace, osamění, problémy v partnerských a společenských  vztazích a deprese. Ale: Utajení stojí v cestě uzdravení nebo zlepšení.

Rozpoznání/vyšetření

      Když postižený vyhledá lékaře, lékař se nejdříve zeptá na dosavadní vývoj potíží (anamnéza), provede tělesnou prohlídku a nakonec, je-li to nutné, provede další vyšetření nutná ke stanovení diagnózy.
      Nejčastější otázky, které vám lékař položí:

 • Jak dlouho již trpíte močovou inkontinencí?
 • Jak často dochází k úniku moči, aniž byste to chtěli? kolik moči odchází?
 • Vyskytuje se únik moči v nějakých typických situacích? Například při vysokém tělesném zatížení?
 • Pociťujete často silný pocit nucení na moč?
 • Jak často musíte přes den a v noci na toaletu?
 • Máte pocit, že nikdy nedojde k úplnému vyprázdnění močového měchýře?
 • Máte při močení bolesti?
 • Je moč zkrvavená?
 • Byl jste v době před vznikem močové inkontinence operován?
 • Trpíte nyní nějakou jinou chorobou?
 • Užíváte pravidelně léky - jaké?

Tělesná prohlídka
      Po zjištění anamnézy si lékař vytvoří orientační obrázek pomocí obecné tělesné prohlídky. K tomu patří mimo jiné i vyšetření močového měchýře a okolních orgánů. U žen je nutná prohlídka svalstva pánevního dna, u mužů prostaty.
      Moč je v laboratoři vyšetřena na přítomnost bakterií, bílkovin, červených nebo bílých krvinek. Vyskytuje-li se zároveň jiné onemocnění, například zánět močového měchýře, musí být nejprve léčeno toto primární onemocnění. Nesmí být přehlédnuta ani možnost rakoviny močového měchýře.

Vyšetření ultrazvukem
      Vyšetření ultrazvukem (sonografie) se stalo rutinným bezbolestným vyšetřením bez vedlejších účinků, při kterém jsou vnitřní orgány těla zobrazeny na monitoru. Zde může může být stanovena poloha ledvin, močových cest, nález ledvinových nebo močových kamenů, nádory nebo vrozené vady. Také vyprazdňovací schopnost močového měchýře je pomocí ultrazvuku jednoduše kontrolovatelná.
      Zobrazení plného a poté prázdného močového měchýře informuje o objemu a eventuálním zbytku moči v močovém měchýře, ale také o případných nepravidelnostech (nádor močového měchýře!). I vyšetření prostaty je dobře proveditelné ultrazvukem, pomocí sondy zavedené do konečníku.

Měření močového proudu
      Pacient vyprázdní močový měchýř do speciálního měřícího trychtýře. Připojené přístroje zaznamenávají vyloučené množství moči za sekundu a zobrazují proud moči: podle toho se dají rozpoznat poruchy vyprazdňování močového měchýře způsobené slabostí svěrače, zúžením močové trubice nebo zvětšení prostaty.

Urodynamické vyšetření
      Měřením tlaku v močovém měchýři katetrem zavedeným do močového měchýře a současným měřením proudu moči v závislosti na naplnění močového měchýře může být zjištěna funkčnost svěrače a objektivně dokumentována. Toto vyšetření je nevyhnutelné, není-li možné rozlišení mezi stresovou a nutkavou inkontinencí jednoduchým klinickým vyšetřením nebo je-li plánována operace.

Rentgenové vyšetření (málo používané)
     K zobrazení ledvin, močového měchýře a odvodných močových cest rentgenem je nutné použití kontrastní látky. Tato látka může být podle druhu problému vpravena do žíly (a tím do celého krevního řečiště), katetrem močovou trubicí do močového měchýře nebo přes močovod až do ledvin.

Endoskopie močového měchýře
     Prohlídka vnitřku močového měchýře je umožněna zavedením endoskopu do močové trubice. Při tom je také možné posoudit velikost prostaty. Vyšetřující posoudí stav sliznice močového měchýře (je přítomen zánět?) a zjistí, zda se v něm nevyskytují kameny, nádory nebo anomálie.

Léčba

Stresová inkontinence
      Je-li příčinou slabé pánevní svalstvo, pomůže vedle nutného snížení váhy i aktivní trénink svalstva. Denní cvičení, nejprve pod dohledem profesionála, později prováděné i samostatně, napíná pánevní svalstvo, posiluje svěrač a obnoví jeho správnou činnost. Podpůrně působí i fyzikální terapie. Nedostaví-li se do několika měsíců viditelné zlepšení, je nutno začít uvažovat o operativním zákroku. Je-li oslabení uzávěru močové trubice  důsledkem hormonálních změn v klimakteriu, může být velice účinná hormonální substituční léčba (náhrada chybějících ženských hormonů - estrogenů) - pouze na lékařský předpis a vždy až po konzultaci a vyšetření odborným lékařem (gynekologem).

Nutkavá inkontinence
      Nejprve musí být vyloučena přítomnost zánětu močového měchýře nebo nádoru, a toto základní onemocnění vyléčeno. Jsou-li receptory v močovém měchýři předrážděny, mohou pomoci rostlinné přípravky (urologické čaje) a teplo. K rostlinným lékům patří mimo jiné výtažky ze semen dýně, z kopřiv a další. Některé jsou k dostání pouze v lékárně, některé i v drogerii. Těžké formy vyžadují okamžitý lékařský zásah. Účinnými jsou zde křeč uvolňující léky ze skupiny anticholinergik, např. oxybutin nebo propiverin. Léčba by měla trvat nejméně 6 týdnů. Některé léky sice zpočátku vedou k vyschnutí v ústech, přesto byste měli v léčbě pokračovat dále. Pocit sucha v ústech zmizí již po několika dnech. Do té doby můžete cucat bonbóny nebo žvýkat žvýkačky, abyste alespoň nějak podpořili tvorbu slin.
      Zároveň by neměla chybět psychoterapeutická opatření. Nemocní mohou sami, například tréninkem (močením jen v určitých daných intervalech)  snížit nechtěné úniky moči na minimum. U psychických příčin pomáhá často například autogenní trénink.

Inkontinence při přeplnění
      Raná stadia „overflow“ inkontinence se dají ovlivnit rostlinnými léky (semena dýní, kopřiva, beta-sitosteriny z rostlinného oleje). Z léků připadají v úvahu především blokátory alfa-receptorů: působí uvolnění močového sfinkteru a umožní normální vymočení. Je-li základní příčinou hyperplázie prostaty, volí se léky, které působí k jejímu zmenšení (např. selektivní inhibitory 5alfa-reduktázy zmenší objem prostaty až o 30%). V pokročilých stádiích je případně nutný chirurgický zákrok, prostatektomie. Vyloučit je třeba podezření na rakovinu močového měchýře a/nebo prostaty, která by vyžadovala specifickou onkologickou léčbu.

 

Zajímá Vás více? Pokračujte také na informačním webu musimcasto.cz

Prevence

     Vzhledem k tomu, že náklady na léčbu močové inkontinence rok od roku závratným tempem stoupají, je obecná snaha tuto nemoc ne pouze léčit, ale také jí cíleně předcházet.

     V prevenci stojí na prvním místě zdravý způsob života, především udržování normální váhy, zdravá výživa a dostatek pohybu. Vyvážená strava a snížení příjmu tuků a cukrů brání vzniku nadváhy, případně ji pomůže snížit. Přiměřená strava také napomáhá zdravému průběhu trávení. Zácpa vede silným tlakem při stolici k nadměrnému zatížení pánevních svalů, jejichž oslabení může následně vyvolat inkontinenci.

     Stresovou inkontinencí moči jsou postiženy především ženy, které opakovaně rodily. Již v době těhotenství je pánev v důsledku váhy plodu a plodových obalů silně zatížena.  Po porodu má být proto cvičení zaměřeno nejen na posílení svalů břicha a zad, ale i na cvičení  svalů pánve: to je také doporučeníhodné v každém věku jako prevence inkontinence moči, obzvláště u žen se sedavým zaměstnáním.

Časté dotazy

      Kdy musím k lékaři?
V případě, že musíte následující otázky zodpovědět kladně:

 • Musíte denně častěji než 8x na toaletu?
 • Je zřejmé, že musíte častěji na toaletu než dříve?
 • Pociťujete někdy nekontrolovatelou touhu se vymočit?
 • Stalo se vám již někdy, že jste se pomočil, protože jste nemohl ovládat nucení na moč?
 • Stává se vám, že občas unikne moč při smíchu nebo kašli?
 • Trpíte bolestmi při močení?
 • Máte občas pocit nedostatečného vyprázdnění močového měchýře po vymočení?
 • Trpíte delším odkapáváním moči po vymočení?
Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.

0
1Klára8. 1. 2014 19:05:32
Já sama inkontinencí netrpím, ale u mé maminky se asi před třemi lety tento problém objevil vlivem stáří. Je strašné, že se mi s problémem svěřila teprve před rokem, tak moc se za tu skutečnost styděla, což samozřejmě chápu, je to takové opravdu ožehavé téma. Každopádně jsem jí zkoušela kupovat různé léky bez předpisu, které i prodali v lékárně, protože ona sama nebyla ochotná jít k lékařce ani do lékárny(opět kvůli studu), nakonec jí pomohly dýňové tablety a k tomu jsem jí našla jednoduché cviky na posílení, které mohla provádět normálně v sedě.

Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události