Měření nitroočního tlaku

Tonometrie, dynamická konturní tonometrie

Měření nitroočního tlaku neboli tonometrii řadíme k běžným vyšetřením v ordinaci očního lékaře, neboť pomocí tohoto vyšetření lze podchytit zelený zákal neboli glaukom i sledovat účinnost léčby. Hodnotu tlaku udává poměr mezi tvorbou a odtokem nitrooční tekutiny. Je-li nitrooční tlak zvýšen, signalizuje to zvýšenou tvorbu nitrooční tekutiny či pomalý odtok.

Kapitoly

Zelený zákal

Je-li nitrooční tlak zvýšen, dochází k utlačování vlákna zrakového nervu. Vlákna gangliových buněk jsou rovnoběžná s povrchem oční koule a vedou k papile zrakového nervu. Na zadním pólu oka se pak pod úhlem 90° ohýbají a tvoří zrakový nerv. Na zvýšený tlak je nejvíce náchylný právě tento ohyb nervových vláken, takže se následně mohou objevit i výpadky zorného pole, tak časté pro zelený zákal.

Pod vlivem zvýšeného nitroočního tlaku dochází i ke stlačení cév, které mají za úkol vyživovat sítnici. Trpí-li pacient k tomu navíc ještě nízkým krevním tlakem, může dojít ke zhoršení průtoku krve v místě papily zrakového nervu. Každý člověk je však velmi individuální, a zatímco jednomu může zvýšený tlak oko poškodit, u jiného nezpůsobí stejné hodnoty nitroočního tlaku žádné následky. To je dáno tím, že citlivost vazivových i nervových tkání bývá individuální záležitostí.

Jak rozpoznat vysoký nitrooční tlak

Ve většině případů pacient nemůže zvýšený tlak odhalit. U někoho se však může vyskytnout mlhavé vidění či bolest okolo očí, jiní popisují duhové kruhy kolem světla či snížení citlivosti ke kontrastům. Vzhledem k tomu, že většina postižených osob nemůže své obtíže rozpoznat sama, slouží měření nitroočního tlaku ke screeningovému vyšetření a plošné prevenci.

Jak lze nitrooční tlak ovlivnit

Zvýšení nitroočního tlaku může vyvolat například tabák, kofein či dlouhodobé užívání kortikosteroidů, stejně jako léků rozšiřující zorničky, tzv. mydriatika. Mezi ty patří například atropin, skopolamin či fenylefrin. Na snížení nitroočního tlaku se naopak podílí celková anestetika, marihuana a alkohol užívané v malé míře. Pomoci mohou i léky, jež zorničky zužují, tzv. miotika, a slouží zároveň k léčbě zeleného zákalu (například pilokarpin, neostigmin, fyzostigmin).

Před měřením nitroočního tlaku

Na měření nitroočního tlaku existuje více metod, podle způsobu vyšetření se pak liší i příprava. Ve většině případů je však používána metoda bezkontaktní tonometrie, na niž se vyšetřovaná osoba nemusí nijak připravovat. V případě impresní tonometrie je před vyšetřením aplikováno do očí lokální anestetikum, které může vyvolat lehké pálení v očích. Pálení může být vyvoláno i při aplanační tonometrii, při které je do očí nakapáno lokální anestetikum s fluoresceinovou barvou.

Průběh vyšetření

Ke zjištění orientačního výsledku může posloužit i „měření“ hmatem, při němž lékař položí ukazováček na zavřená víčka. V minulosti se používala nejčastěji impresní tonometrie s Schiotzovým impresním tonometrem. Tento přístroj byl položen na oko a měl za úkol zaznamenat, o kolik milimetrů bude oploštěna rohovka na střed pod vlivem tlaku, který vyvolalo závaží. Tato metoda je však méně přesná kvůli působení váhy celého přístroje. Dnes se používá především bezkontaktní tonometrie, při níž je rohovka oploštěna fouknutím vzduchu. Čím hůře lze oploštění provést, tím větší je nitrooční tlak. Při vyšetření si pacient odloží brýle a posadí se k tonometru. Jeho brada i čelo je opřeno o přístroj a pacient sleduje barevný bod v dáli, zatímco mu lékař foukne třikrát do každého oka. Vyšetření není bolestivé, pro někoho může být jen trochu nepříjemné.

Za jednu z nejpřesnějších metod měření nitroočního tlaku je považována Goldmanova aplanační tonometrie. Při této metodě vyšetření vám bude nejprve do očí aplikováno lokální anestetikum s fluoresceinovou barvou. Následně si opřete čelo a bradu před štěrbinovou lampu a oční lékař začne zkoušet, pod jakým tlakem dojde k oploštění. Vyšetření je díky použitému znecitlivění zcela bezbolestné.

Výsledek

Výsledky měření tlaku jsou lékaři dostupné okamžitě. Hodnoty nitroočního tlaku jsou do jisté míry individuální a obvykle se pohybují v rozmezí 10−20 mm Hg, ale i u pacientů s vyšším nitroočním tlakem je více než naměřené hodnoty důležitější, zda jsou jejich zrakové funkce v pořádku a zrakový nerv není poškozen.Během celého dne dochází ke kolísání nitroočního tlaku až o 8 mm Hg a nejvíce se projevuje hlavně u pacientů se zelným zákalem. Nejvyšší hodnoty pak bývají naměřeny ráno, a proto je v některých případech vhodné měření opakovat v průběhu celého dne.

Některé osoby mají rohovku silnější, než je obvyklé, a proto se budou i hodnoty nitroočního tlaku jevit jako zvýšené. To je dáno tím, že oploštění silnější rohovky je složitější, zatímco u lidí se slabší rohovkou je oploštění jednodušší. Z těchto důvodů vám může oční lékař doporučit i změření tloušťky rohovky neboli pachymetrii. Při tomto vyšetření vám bude do očí nejprve aplikováno lokální anestetikum a následně vám očař změří tloušťku rohovky prostřednictvím laserové sondy. Díky naměřeným hodnotám pak lze přesněji určit skutečnou hodnotu nitroočního tlaku.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události