Mentální anorexie

anorexia nervosa

Mentální anorexií (chorobným nechutenstvím) trpí hlavně dívky a mladé ženy, které téměř přestávají jíst a dosahují tím extrémní podváhy, v těžkých případech až pod 30 kg. Nemocné při tom většinou mají až neskutečnou schopnost nedat ani pohledem na jevo, že se na jejich chování něco změnilo, případně že mají nějaký psychický problém. 

Nemoc je v posledních letech stále častější, hlavně díky dnešnímu ideálu v industrializovaných zemích západního světa - být hubený. Nejčastěji jsou touto nemocí postiženy dívky a mladé ženy mezi 12. a 30. rokem života, ovšem zastoupení mužských pacientů neustále stoupá (5 až 10%). Mentální anorexie je vážné onemocnění, které se v mnoha aspektech rovná mánii a/nebo vynucenému chování pod tlakem okolností. Anorexie je záludná nemoc. Každý desátý pacient trpící mentální anorexií zemře. 

Kapitoly

Příčiny/rizikové faktory

Nemocní většinou pocházejí ze středních a vyšších sociálních vrstev. V mnoha případech byla prokázána i vysoká inteligence lidí trpících mentální anorexií, většina lidí byla před nemocí hodnocena jako úspěšní.

Psychické příčiny

Za vznik mentální anorexie mohou být zodpovědné například nevyřešené spory v dospívání, případně potíže při identifikaci ženské role nebo sexuality. Často jsou tyto faktory doprovázeny špatnou situací v rodině. S nemocí je spojena špatná nebo nedostatečná výživa vlastního těla. Typický věk postižených je okolo puberty. Mnoho nemocných trpí od této doby mnoho let zažívacími potížemi.

Tělesné příčiny

I přes dlouhodobé bádání nebyly dosud nalezeny žádné tělesné příčiny nemoci jako jsou například hormonální změny nebo nedostatek důležitých látek v mozku. Změny v procesu látkové výměny nejsou příčinou, ale důsledkem mentální anorexie.

Společenské faktory

Nejsou pokládány za příčiny, ale spíše za ovlivňující faktory podílející se na vzniku nemoci. Ideál štíhlé ženy je nám denodenně vštěpován do hlavy téměř ve všech módních (a nejen těchto) časopisech. V sedmdesátých letech minulého století se takto proslavila především silně podvyživená dívka Twiggy, díky které se také o této nemoci začalo hovořit na veřejnosti. Do rizikových skupin, ve kterých často dochází k této nemoci, patří především mladé žačky tance a modelky.

Průběh

I pro nemocného anorexií je strava velice důležitá a stojí jako u ostatních lidí na jednom z prvních míst jeho zájmů. S tím rozdílem, že hlad a chuť jsou naprosto potlačeny. Vznikne nereálná představa o tloušťce a neustálém zvyšování vlastní váhy. Nemocní jedí jen to nejnutnější, často ovšem ani to ne. S dokonalou pečlivostí jsou sledovány dietní plány a kalorické tabulky. Na každou snědenou kalorii je přesně naplánována tělesná činnost, aby nehrozilo přibírání na váze. K tomu se připojuje láska k sbírání receptů a vaření pro své blízké. Mnoho nemocných, byť trpí podvýživou, na sebe bere velmi vysokou sportovní zátěž.

Přes 50% anorektiků užívá pravidelně projímadla, močopudné léky, případně se nutí po každém jídle do zvracení. 

Pacienti se často snaží manipulovat i lidmi ze svého okolí. Sem patří např. lhaní o příjmu potravy nebo skrývání podvýživou vyvolaných problémů, jako například vyvolávání zvracení po jídle. U mužů i u žen je zpravidla pozorována ztráta chuti na sex.

Projevy

Otevřená snaha někomu pomáhat stojí u nemocných ve výrazném protikladu vůči úplnému  přehlížení vlastního problému. Anorektičky jsou mistryně lhaní, které si vždy najdou důvod, proč nejíst s ostatními. Omezení společného stravování a pití s sebou samozřejmě přináší i sociální problémy jako je izolace. Často dochází i k depresím.Ještě před vlastním projevem nemoci - ztrátou váhy - začne docházet k snižování tvorby pohlavních hormonů, čímž u žen dochází k poruchám menstruace. Často jsou pozorovány i jiné hormonální problémy a poruchy. V důsledku snižování váhy jsou nakonec odbourávány důležité bílkoviny v těle, například v srdečním svalu. Nejhoršími vedlejšími účinky jsou poruchy srdečního rytmu a poruchy hospodaření s vodou a minerály. Pacienti dále často trpí chronickými potížemi jako je zácpa, opakující se infekce, dýchací potíže, bolesti břicha atd.

Mají i nízký krevní tlak a puls, sníženou tělesnou teplotu a otoky. Za charakteristický projev je považováno vytvoření jemných chlupů po celém těle (lanugo). Důsledkem nedostatečné výživy často dochází ke křehkosti a lomivosti kostí. Úmrtnost na anorexii nebo její komplikace je vysoká. Až 10% pacientů zemře, většinou za naprostého tělesného vysílení (kachexie). U nemocných může docházet i k sebevraždám.

Léčba

Dobře myšlené rady kamarádek nebo rodinných příslušníků - více jíst - jsou většinou bezcenné. Nemocní z velké části svou nemoc zapírají a nevěří ani změnám, které na nich nemoc zanechala. Dojdou-li nemocní k rozhodnutí, většinou na základě většího či menšího tlaku rodiny a přátel, navštívit lékařskou nebo psychologickou ordinaci, splnili právě první a zároveň nejtěžší krok léčby. Došli totiž k přesvědčení, že trpí nemocí, a mají motivaci ji nějakým způsobem léčit. Nejlepší volbou léčby je psychoterapie a tzv. behaviorální terapie (léčba chování). Podle pokročilosti nemoci a  nebezpečí triků pacienta musí být přesně zjištěny příčiny nemoci a následné léčebné postupy přesně kontrolovány.

V těžkých případech je pro udržení nemocných při životě nezbytný okamžitý převoz do nemocnice, kde jsou vyživováni nejprve žaludeční sondou nebo přes krevní řečiště (parenterálně). Ztráty tekutin a dalších stavebních složek krve (elektrolyty) musí být co nejrychleji znovu nahrazeny. V těle může například dojít k nedostatku draslíku (kália), což může vyvolat životu nebezpečné poruchy srdečního rytmu. Ke komplikacím dochází i tehdy, když  pacient nekontrolovaně užívá projímadla (laxativa) a močopudné prostředky (diuretika).

Důležité upozornění

Mentální anorexie je život ohrožující onemocnění. Každé zanedbání nemoci, zvláště poruch chování, vede k prohlubování nemoci a k zhoršení šancí na plné uzdravení. Zatímco u malých dívek je zcela zřejmé právo rodičů na zásah, u nemocných lidí v dospělém věku dochází k etickému rozporu: Z medicínského hlediska se jedná o psychickou poruchu s následným sebepoškozováním, což může vést v některých případech až k ochranné léčbě, na druhou stranu ale vedou tato opatření k hlubokému zásahu do osobnosti člověka a je potřeba je náležitě ospravedlnit.

Prevence

Jako rodič se snažte být svému dítěti stále plnohodnotným a důvěryhodným partnerem. Zbavte své dítě potřeby něco si sobě dokazovat nebo tíhnout k mylným ideálům.

Časté dotazy

Existují rozdíly mezi mentální anorexií a bulimií (nezvladatelnou chutí k jídlu)?

Mnoho studií se pokoušelo najít rozdíly mezi chováním pacientů s anorexií a bulimií a jejich rodin, ale bez výsledku. Pravděpodobně existují nějaké plynulé přechody mezi oběma nemocemi. Dívky trpící bulimií vypadají na venek méně nápadně, i když již mají zvýšenou váhu. Naopak dívky s anorexií bijí díky jejich nechutenství k jídlu již z dálky do očí.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události