Menstruační potíže

      Každá žena se během svého života dříve či později setká s menstruačními potížemi. Některé ženy jsou však jimi postiženy mnoho let a domnívají se, že jim nelze pomoci. Jejich problémy jsou různého druhu: silné menstuační bolesti před nebo během menstruace nebo nepravidelné krvácení, jsou jen částí vyskytujících se obtíží. Také napětí a bolesti v prsou, výkyvy nálad či bolesti hlavy, které mohou vést až k migréně, přicházejí ve spojení s měsíčním krvácením. Ve snaze poskytnout odpovídající přehled vám nabízíme tři obrazy potíží: premenstruační syndrom, dysmenoreu a nepravidelné krvácení.

Kapitoly

Příčiny/rizikové faktory

      Nepravidelnosti cyklu jsou většinou hormonálně podmíněny. Příčiny premenstruačního syndromu nejsou plně objasněné. V každém případě hrají roli změny hladin hormonů před a během periody, mimo to se uvažuje o dysfunkci štítné žlázy, která se u žen vyskytuje ve větší míře než u mužů.
      Při dysmenoree se uplatňuje větší množství  příčin. Jedna z organických příčin je onemocnění děložní sliznice, tzv. endometrióza. Při tomto onemocnění začínají bolesti často 1-2 dny před menstruací a odeznívají pomalu se započetím krvácení. Často jsou u těchto pacientek vyjádřeny poruchy pohlavního styku - fenomén dyspareunie. Další možnou příčinou jsou organická onemocnění dělohy, např. záněty, myomy, nádory nebo zúžení (stenóza) děložního hrdla. Výjimečně může dělat potíže zapomenutý nitroděložní pesar. Kromě toho je možnost funkčních poruch, které jsou především hormonální a vegetativní povahy.
      U všech menstruačních potíží se  může uplatňovat  také psychosomatická, popřípadě psychická příčina. Žena se nemusí zcela správně ztotožnit se svou ženskou rolí a pak nemá daleko k tomu, aby se tyto problémy projevily právě ve dnech její menstruace. Zrovna tak mohou hrát roli partnerské konflikty, rodinné problémy, pracovní přetížení. Ovšem tyto osobní problémy by se neměly v žádném případě činit výlučně odpovědnými za menstruační problémy a tělesné obtíže pacientek by se neměly zanedbávat.

Obraz nemoci

      Příznaky menstruačních poruch mohou být různé. Žena často vinou velké rozmanitosti vyskytujících se bolestí zapomene, že souvisejí s měsíčním krvácením. Bolesti břicha a zad trvalého nebo nárazového charakteru mohou ukazovat na  dysmenoreu - velmi bolestivou menstruaci. Tyto bolesti jsou částečně křečovité a mohou být doprovázeny nevolností a potížemi s krevním oběhem.
      Příznaky premenstruačního syndromu jsou výkyvy nálad a nervozita před menstruací. Tělo se chová nenormálně jak po fyzické, tak i duševní stránce: ženy se cítí malátné, bez energie, reagují podrážděně v práci i doma a mohou se jen obtížně soustředit. Pokud se k tomu připojí ještě tělesné potíže jako zvýšená citlivost prsou, návaly teplot, nárůst hmotnosti v důsledku ukládání vody v tkáních, poruchy zažívání a bolesti hlavy, lze frustraci mnoha žen během „jejich dní“ pochopit.
      Průměrný ženský cyklus trvá 28 dní a menstruace trvá průměrně 5 dní. Poruchy v pravidelnosti menstruace se mohou projevovat velmi různě: možnosti se pohybují  mezi zkrácenou dobou mezi jednotlivými krváceními až k úplnému vynechání periody. Přehled by měla poskytnout následující tabulka. Uvedené hodnoty je ovšem třeba chápat pouze jako orientační. Lékařskou diagnózu může s konečnou platností stanovit pouze gynekolog.

Definice nepravidelného krvácení

Změny v trvání krvácení:

 • Menoragie - prodloužení periody krvácení na více než šest dní
 • Brachymenorea - zkrácení periody krvácení na méně než tři dny

Změna intenzity krvácení:

 • Zesílení periody krvácení - více než 5 vložek/den
 • Hypomenorea - snížená intenzita krvácení  - méně než 2 vložky/den

Špinění (nepravé menstruační krvácení) před a po periodě, také během cyklu (často poukazuje na uvolnění vajíčka, které probíhá každý měsíc)

 • Metroragie - dodatečné krvácení mimo periodu
 • Polymenorea - časté silné krvácení
 • Oligomenorea - řídké slabé krvácení

 

 • Nepravidelně nebo pravidelně zkrácený cyklus - cyklus kratší než 25 dní
 • Silně prodloužený cyklus - cyklus delší než  35 dní

 

 • Primární amenorea - žena ještě nikdy neměla menstruaci.
 • Sekundární amenorea - žádné krvácení během periody po dobu delší než 3 měsíce u ženy, která už normálně menstruovala

Projevy

      Mnoho žen reaguje během své menstruace podrážděně. Vzniklé napětí je tím ještě zesíleno. Tělesné potíže snižují schopnost přijímat nové informace a soustředit se, klesá výkonnost v pracovním životě. Pacientky si připadají méněcenné a pochybují o sobě. Takto postižené ženy se stydí a vyhýbají se rozmluvě o tomto problému s osobou, které se to obzvlášť dotýká, tj. s partnerem. Tím začíná začarovaný kruh, kterému ovšem může být učiněn konec návštěvou u gynekologa.

Rozpoznání/vyšetření

      Velký počet projevujících se příznaků nemusí vždy ulehčit objasnění problému. A přece právě různorodost potíží nastíněných pacientkami většinou vede na správnou stopu. Když se vás tedy váš rodinný nebo ženský lékař ptá s cílem provést důkladnou anamnézu (rozbor průběhu nemoci), nestyďte se povědět mu o všech svých problémech. Jen tak vám může skutečně pomoci. K vyloučení případného vážného onemocnění orgánů v dutině břišní je nutné podstoupit gynekologické vyšetření.

Léčba

      Možnosti terapie jsou stejně různé jako jednotlivé příznaky. Zřetelné zlepšení se často dostaví už díky objasnění příčiny. Tak totiž mohou pacientky zjistit, že jejich „osobní případ“ není ojedinělý a mohou se zbavit strachu z možného těžkého onemocnění. Při premenstruačním syndromu pomáhá pravidelný pohyb. Mírné pohyby mohou uvolnit svalstvo, zejména vhodná jsou zvláštní rehabilitační cvičení. Jízda na kole nebo procházky  podporují prokrvení pánve: tak se zamezí vnitřním křečím, které jsou příčinou bolestí. Mimo to dělá dobře každá forma tepla. Sauna, horká lázeň, ohřívací láhve přikládané na břicho pomáhají proti děložním křečím. V obchodech lze k léčení premenstruačního syndromu koupit rostlinné prostředky, zvláště čaje, i chemické léky. Rybí tuk nebo magnézium působí při pravidelném užívání preventivně proti bolestem z křečí. Dále může pomoci také klasická homeopatie nebo akupunktura.
      Změnit příčinné životní faktory, o což se snaží jak ženy tak i lékaři, není vůbec nebo přinejmenším hned možné. Proto si ženy v těchto případech vypomáhají nejdříve symptomatickou terapií, jako např. léky tišícími  bolest (paracetamol, ibuprofen) nebo přípravky zabraňujícími křečím. Při nepravidelném krvácení může být hormonální nerovnováha vyrovnána antikoncepčními tabletkami nebo jinými účinnými hormonálními prostředky. Jsou- li příčiny organické, musí být ošetřeny hormonálně nebo operativně.

Prevence

      V žádném případě byste neměla brát své potíže na lehkou váhu a měla byste se o jejich podstatě poradit se svým gynekologem.
      Už z předcházejících odstavců je zřejmé, jak  můžete  sama výrazně přispět ke zmírnění svých potíží. Omezte stres a starejte se o to, abyste se tělesně cítila dobře (pohyb, zdravé jídlo, odpočinek atd.). Neplánujte si žádné zvláštní akce nebo mimořádnou námahu na dny před nebo během  menstruace. Sport a jiné aktivity se projevují přínosně jen potud, pokud vám činí potěšení. Nárůst váhy a oteklé nohy v druhé polovině cyklu poukazují na zadržování tekutin v tkáních. V tom případě byste určitě měla omezit spotřebu soli. Kořeňte raději místo toho čerstvými bylinkami. Při depresích a výkyvech nálad mohou pomoci některé rostlinné léky.
      Přípravky obsahující magnézium (cca. 300 mg/den, nejlépe v jedné dávce) mohou působit příznivě na bolesti v podbřišku, kde přispívají k uvolnění křečemi postižených svalů. Magnézium je běžně k dostání i bez receptu v drogeriích nebo lékárnách, ve formě tablet nebo prášku. Myslete také na teplo, které působí proti křečím.
      Rostlinné a homeopatické léky mohou být užívány jako prevence nebo při už probíhajícím premenstruačním syndromu. Na přípravky tohoto druhu se  informujte u svého lékárníka. Přípravky s brutnákovým olejem nebo rybím tukem obsahují linolové a jiné nenasycené mastné kyseliny a snižují výskyt potíží premenstruačního syndromu. Přípravky obsahující vitamín B mohou rovněž při pravidelném preventivním užívání příznivě účinkovat.

Časté dotazy

      Někdy dostanu menstruaci téměř o týden dříve. Musím si kvůli tomu dělat starosti?
      Příčina nepravidelnosti může být různé povahy. Měsíce, při nichž nedojde k uvolnění vajíčka (tzv. anovulační cykly) jsou často naplněny stresovými situacemi (zkoušky, nový pracovní začátek, stěhování atd.), pásmovou nemocí způsobenou cestováním a možnými jinými událostmi. Máte- li při tom také silné bolesti a křeče v podbřišku, vyhledejte raději gynekologa. Mohlo by se totiž jednat o mimoděložní těhotenství s podrážděním pobřišnice.

      Je mi nyní 21 let a ještě nikdy jsem nedostala periodu. Trpím nějakým těžkým onemocněním?
      Dívky, které jsou jinak normálně vyvinuté (znaky: prsa, ochlupení v podpaždí a na pohlaví), by měly vyhledat gynekologa. Vedle nedostatečného vývinu pohlavních orgánů může být příčinou také neprůchodnost panenské blány. V této souvislosti se vyskytují většinou měsíční bolesti. Pacientka vlastně menstruuje, ale menstruační krev nemůže odtékat. U nedostatečně vyvinutých dívek se může jednat o geneticky podmíněné onemocnění, které musí objasnit lékař.

      Je to normální, že se po požití antikoncepčních pilulek nedostaví menstruace?
      Antikoncepční pilulky často menstruaci zkracují a zmírňují. Někdy se nemusí menstruace dostavit vůbec. Pak by měl být přípravek po poradě s lékařem vyměněn. Když jste pilulku zapomněla vzít nebo ji vyzvracela, mohlo by ovšem být příčinou i nechtěné těhotenství.

      Je mi 19 let a má menstruace se stále mění ve své intenzitě a délce. Musím se kvůli tomu zneklidňovat?
      U mladých dívek se tělo a jeho hormony stále ještě připravují na roli ženy. S tím přijde často i nepravidelnost  menstruace, která může dokonce na několik měsíců úplně vynechat. Na takový stav příznivě působí antikoncepční pilulky, které regulují cyklus a současně zabraňují nechtěnému těhotenství.

      Mívám velmi silnou a bolestivou menstruaci. Doktor mi proto předepsal antikoncepční  pilulky. Jedná se o obvyklý způsob léčby?
      Antikoncepční pilulky se velmi často předepisují k regulaci a kontrole menstruačního krvácení. Je-li  po důkladné anamnéze a konečném vyšetření  vše v pořádku, je předepsání pilulek s nízkým obsahem ženských hormonů  vhodné. Součastně se tak totiž může vyjít vstříc přání po omezení bolestí a síly krvácení.

      V posledních čtyřech měsících jsem měla nepravidelnou menstruaci. Mimoto mám křeče a silné krvácení spolu s pravidelným výskytem krevních sraženin.
      Silné krvácení vede dříve či později k chudokrevnosti (anémii), která vyžaduje odbornou léčbu.V takovém případě byste měla návštěvu lékaře uspíšit. Pravděpodobně trpíte nerovnováhou hormonů, ale příčiny mohou být různé. Měl by být odebrán a vyšetřen vzorek děložní sliznice.

      Mezi jednotlivými menstruacemi mám špinění (nepravé menstruační krvácení). Někdy se má perioda zpozdí, ale jsem si jistá, že nejsem těhotná.
      Na „obvyklý“ cyklus může mít vliv mnoho věcí: sportovní činnost, změna ve stravování, rozčilení, stres, porušená hormonální rovnováha, problémy se štítnou žlázou a mnoho jiných faktorů. Bylo by vhodné  psát si deník se všemi aktivitami a událostmi, a ten spolu s menstruačním kalendářem při příští návštěvě lékaře prohovořit.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.
0
TOPLenka8. 3. 2012 12:27:07
Dobrý den,poslední 3 měsíce mám dost slabé krvácení,bohatě mi stačí 1 vložka na den nebo i dva,čili by mohlo jít o hypomenoreu.Asi 12 let beru antikoncepci a poslední rok(mimo ty poslední 3 měs.)byly měsíčky o něco slabší než kdy předtím.Mohlo by jít o nerovnováhu hormonů?Už jsem se na ni léčila před 8 roky.Nebo za to může špatná funkce štítné žlázy?Prý ji mám zvětšenou,na vyšetření se chystám.Prosím,poraďte.Děkuji
Na tento komentář reaguje MUDr. Martin Wald, Ph.D. [2],

0
1Lenka8. 3. 2012 12:27:07
Dobrý den,poslední 3 měsíce mám dost slabé krvácení,bohatě mi stačí 1 vložka na den nebo i dva,čili by mohlo jít o hypomenoreu.Asi 12 let beru antikoncepci a poslední rok(mimo ty poslední 3 měs.)byly měsíčky o něco slabší než kdy předtím.Mohlo by jít o nerovnováhu hormonů?Už jsem se na ni léčila před 8 roky.Nebo za to může špatná funkce štítné žlázy?Prý ji mám zvětšenou,na vyšetření se chystám.Prosím,poraďte.Děkuji
Na tento komentář reaguje MUDr. Martin Wald, Ph.D. [2],
Tento komentář reaguje na Lenka [1]
0
2MUDr. Martin Wald, Ph.D.15. 3. 2012 15:14:08
Vážená paní/slečno,
není jiná rada, než urychleně navštívit gynekologa a nehloubat nad možnými příčinami doma!!!

S pozdravem
za lékařskou poradnu
www.anamneza.cz
0
3Martina Dzuroskova28. 3. 2012 17:16:48
Odporúčam začať používať liečivé menštruačné vložky s patentovanou technológiou - aniónovým pásikom, firmy Winalite, vhodné pri všetkých gynekologických problémoch.
Viac sa dozviete na stránke www.winalitematejickova.sk
0
4Martina Dzuroskova28. 3. 2012 17:24:07
Aniónové menštruačné vložky pomohli už viacerým ženám odstrániť ich zdravotné problémy.
Pokiaľ máte záujem, môžem Vám poskytnúť cenné informácie, týkajúce sa tohoto certifikovaného produktu.
martina.dzuroskova@gmail.com
2
5Michaela7. 4. 2012 16:04:34
Dobrý den, ráda bych se zeptala, jsem po kiretáži a myslela jsem že se mi menstruační potíže zlepší. Jenže nic se tak neděje a já opět, když to dostanu tak krvácím 14 dní a docela silně. Nešlo by to řešit hormonálně, třeba antikoncepcí? Mám sterilizaci a je mi 37 let. Moc děkuji za odpověď.
Na tento komentář reaguje MUDr. Martin Wald, Ph.D. [6],
Tento komentář reaguje na Michaela [5]
0
6MUDr. Martin Wald, Ph.D. 14. 4. 2012 11:02:33
Vážená paní,
poruchy menstruačního cyklu a samotné menstruace je nezbytné řešit s Vaším gynekologem. Pokud nejste s řešením, která on navrhuje, spokojena, obraťte se na jiného gynekologa. Další variantou je navštívit některé klinické pracoviště (gynekologicko-porodnickou kliniku), kde se touto problematikou zcela jistě zabývají. Určitě byste ale Váš problém neměla řešit pomocí internetu!

Za redakci www.anamneza.cz
MUDr. Martin Wald, PhD.
0
7Vlasta26. 10. 2012 19:29:45
Dobrý den. Ráda bych se zeptala, jaké existují vyšetřovací metody při nepravidelném krvácení. Je kyretáž na prvním místě? Děkuji za odpověď.
0
8monika8. 2. 2013 13:14:42
Dobrý den
Je mi 23. Měla jsem špinění asi 8 dní a za necelé 3 týdny jsem zase začala špinit. Antikoncepci neberu.
0
9Michaela9. 2. 2013 12:55:46
Dobrý den
Je mi 16, používám při menstruaci tampony a pohlavní styk jsem ještě neměla, ale už jsem to 3 měsíce neměla a bojím se. Prosím o odpověď
3
10marketa11. 2. 2013 12:12:14
dobri den jsem uz 17 mesicu po sterelizazi vajecniku jemi 39 ale kazdi mesic mam mesicki 2 nebo 3 dni silnejsi je to normalni nebo ne dkekuji
0
11Lucie8. 3. 2013 0:14:02
Dobrý den.
Chtěla bych se zeptat. Je mi 19let a poslední pravidelnou menstruaci jsem měla v 15letech. Od tý doby se mi mění cyklus jak jarní počasí.To by ještě šlo, ale co je horší, že vždy nějaký den co mz. dostanu ze mě místo špinění teče i hodně vody, kterou nemůžu nijak ovlivnit. Několikrát se mi stalo že mi protekla vložka i celé kalhotky jen čirou vodou. Prosím o názor..předem děkuji
0
12Daniela28. 3. 2013 13:56:26
Dobrý den, nasadila jsem antikoncepci yaz první den menstruace, ale ihned další den mi menstruace zmizela objevila se až po desátém dnu braní prášků a ve velké intezitě. Krvácení už trvá šestý den a je hodně silné doprovázéné velkými menstruačními bolestmi. Chtěla jsem se zeptat jestli je tento průběh při nasazení antikoncepce normálná nebo jestli může být něco špatně. Děkuji
0
13Petra15. 4. 2013 20:23:04
Dobrý večer, je mi 29let mám jedno dítě a nikdy se mi nestalo, že bych při užívání antikoncepce nedostala měsíčky. Nyní je to už třetí měsíc co se menses nedostavilo. Antikoncepci beru vždy pravidelně večer ve 20.00....při pořízení těhotenského testu byl vždy negativní. Nyní jsem anti vysadila....poradíte co s tím dál?
12
14Iva10. 7. 2013 11:06:34
Dobrý den,
je mi 39 let. Na ko stěrech u gynekologa jsem byla v květnu, ok. Byl mi zjištěn myom asi 13mm velký. Od té doby mám silné menstruace, zvláště první 3 dny, musím měnit vložku každou hodinu, někdy jsou na ní i sraženiny krve. Krvácet začnu tak 3-5 dní před termínem očekávané menstruace, někdy to vyvolá pohlavní styk, po kterém krvácím. Ta postupně ustane a v termínu či 2 dny poté dostanu klasickou silnou menstruaci. Mám po 2 porodech a asi před 4 lety po konizaci čípku. Čím to může být?
10
15Hedvika14. 7. 2013 14:30:39
Dobrý den, již šestý den mám slabé špinění. Nejdříve to začínalo o slebě růžové barvě, lehce se svěděním, to přešlo, ale objevil se slabě hnědý výtkok, který se teď za tich šest dní střídá s hnědým. Netvrvá to ovšem celý den. Vždy se to objeví a pak to zmizí, ale další den se to opakuje. Již půl roku neberu antikoncepci, měla jsem do této doby pravidelnou. Min.měsíc o čtyři dny dříve. Těhotenský test jsem si dělala, byl negativní. Může to patřit k očekáváné menstruaci, která má přijít až za týden? Děkuji za odpověď
3
16Hedvika14. 7. 2013 14:31:53
...k mému komentáři, střídá se s růžovým...
0
17sarka24. 7. 2013 12:22:15
Dobrý den, je mi 14 let a neměla jsem menstruaci už půl roku, nevím čím to je.
0
18Jitka16. 10. 2013 11:01:34
Dobrý den je možné, že se mi při menstruaci nafoukne břicho?
0
19Daniela1. 11. 2013 7:53:52
Dobrý den, z důvodu mutace genu F5 mi byla odebrána antikoncepce a nyní nesmím mít žádnou hormonální léčbu. Bohužel s tím přišly problémy s menstruací, od září jsem neměla menstruaci a u doktorky jsem dostala injekci, po které jsem jen špinila, ale menstruace jako taková se nedostavila. Mohli byste mi poradit, jaké vitamíny nebo jiná léčba by mi mohla pomoci, abych měla pravidelně cyklus?
3
20Jana2. 11. 2013 20:53:00
Dobrý den, je mi 36 let. Už půl roku neberu antikoncepci kvůli migrénám. Cyklus se mi zkrátil- menses mám po 21 dnech a mezitím nepravidelně špiním a mám bolesti v podbřišku. Je to velmi nepříjemné. Manželovi tento můj stav vadí. Jsem z toho podrážděná. Byla jsem na gynekologii a vše mám v pořádku. Už jsem z toho zoufalá. Mohla bych si nechat odstranit dělohu, když mám jedno dítě a je mi 36 let? Děkuji za odpověď.
5
21Lucka22. 12. 2013 15:20:40
Dobrý den, už druhý měsíc místo menstruace spíše špiním. Minulý měsíc jsem dostala menstruaci v den kdy jsem jí dostat měla, ale trvala kratší dobu a nebyla tak silná jako obvykle. Tento pátek jsem dostala menstruaci o den déle a už jí skoro nemám. Užívám antikoncepci. Tak bych se chtěla zeptat jestli bych mohla být těhotná, nebo to bude jiný problém.
0
22vanda7. 1. 2014 12:25:16
chtěla jsem se zeptat,beru antikon.ale postupem časem se mě mírnilka až zmizela menstruace . na kontrole jsem byla na začátku října ,vše je v pořádku (já jsem si jistá ,že nemůže jít o těhot.) .ale otázka je zda je normální ,že se vůbec nemesntruuje ,když žena by se měla čistit každý měsíc?
0
23Lucka24. 1. 2014 17:01:19
Dobrý den mám takovej dotaz, mam menstruaci a pres tampon ze me vytekla cista voda, krvacim minimalne, vubec nevim co to je dekuji za odpoved
0
24lidka22. 2. 2014 10:34:21
je mi 46let mam menstruaci sice pravidelnou ale se silnymi bolesmi hlavy podobne migrene,trvaji i cele dva dny kolikrat i na zvraceni,menstruace je silnejsi byl mi zjisten myom na deloze pred 2roky ale lekar s tim nic nedela,potrebji poradit aspon pro zmirneni bolesti hlavy.dekuji
0
25Sari14. 3. 2014 16:37:06
Dobrý den měla jsem mestruaci normálně 5 dní a týden na to mi začala znovu tentokrát 8 dní ted mám krvácení vždy jen po pohlavním styku nevím čím to je antikoncepci používám gumové kroužky nuvaring již dlouho a bez problémů. Děkuji za odpověd.
0
26niki25. 3. 2015 21:50:12
Dobry den,
mam problemy s menstruaci. Je to dva roky zpatky, co jsem zacala mit bolesti pri pohlavnim styku a vytok, byla jsem opakove u sveho gynekologa, ale ten mi nikdy nenasel zadny problem a tvrdil, ze jsem naprosto v poradku, ale bolesti mam jeste ted, uz ne tak silne, ale je to 9 mesicu, co jsem prijela do Ameriky a objevily se mi jine problemy, pokazde pred menstruaci, ktera mi zacina o tyden a nekdy 10 dni drive mam zvlastni vytok, je uplne hnedy a obcas to vypada jako srazena krev. Moc nevim, co delat a mam strach. Budu vdecna za kteroukoliv radu, moc dekuju.
0
27Jana Zel.8. 5. 2015 13:52:33
Dobrý den, potřebovala bych odbornou radu. MZ mám nepravidelne. Mz jsem měla dostat 30.4 a 2.5 jsem zacala špinit a hned na to slabe 2 dny krvacet. Po 4 dnech jsem zacals zase špinit, mam bolesti v podbrisku, semtam me tam mirne pichne a take bolesti zad. anti neberu 5 mesicu. dekuji za radu
1
28monika5. 10. 2015 18:56:22
Dobry vecer ....chci se zeptat je me 22
po porodu zacali problemi s menstruaci prvni ms. Po porodu jsem mela v pohode ale dalsi mesic me to vynechalo 5 mesicu ginekolog rekl ze se mam prestat stresovat ale ja jsem byla v klidu ..uz 2 roky po porodu a stale stejny problem jedem mesic v poradku a druhy zase nemam ted jsem to zase nedostala 2 mesice to neni normalni uz toho mam dost s manzelem chceme dalsi dite ale nejde to proc asi ze!!!

Nejakou radu...???
0
29nikoleta99cool@post.cz3. 11. 2016 9:30:09
Dobrý den mam takovy problem s menstruci je my 14_15 a každy ciklus mam problem se sraženou krvi mam stoho strach jsou to docela velke kusy jelilož jsem ješte panna a u paní ginekoložky jsem byla a ultrazvuk je v pořadku a ciklus mam pravidelni každych 28 dní krvaceni je docela silnejši uš nevim co mam delat dekujo ..... ...
0
30Hana3. 11. 2016 15:33:42
Dobrý den je mi 46let v září jsem dostala menstruaci 2.9. a všechno bylo v pořádku další měsíc jsem to dostala 29.10. a krvácela jsem jen 3 dny a pak jsem jen špiníla těhotná být nemůžu ne? Mám cukrovku a zvetsenou štítnou žlázu.dekuji za odpověď
0
31Bára27. 1. 2017 18:25:52
Dobrý den. Je normální že mám poslední dobou menstruaci skoro každých 14 dní? Né vždy 14 dní někdy 18 jindy 20 ale pohybuje se to okolo 14 dní...bojím se že je to špatné...
0
32Kristýna16. 4. 2018 23:52:19
Dobrý den. Měla jsem normální menstruaci a 8dny a pak na to po 14dech znova ale hodně slabou . je možné že jsem těhotná děkuji
0
33nikola6. 7. 2019 22:59:55
Kdy dostanu mesicky když sem po6 nedelich
0
34Karolina23. 3. 2020 21:37:20
Dobrý den mám menstruaci pomalu 3roky a řecké mi 15 let. Ustálenou menstruaci jsem ještě pořádně neměla a teď se mi stalo je jsem jen malinko uspinila vložku krvy a potom jsem mela slabý hnědý vytok. Za ty 3 dny jsem opet jen malinko uspinila krví. Mám strach to říct mamince i když si říkáme všechno. Nastevi gynekologie se velice bojim.
0
35Karolina23. 3. 2020 21:39:49
Dobrý den mám menstruaci pomalu 3roky a tedka mi 15 let. Ustálenou menstruaci jsem ještě pořádně neměla a teď se mi stalo je jsem jen malinko uspinila vložku krvy a potom jsem mela slabý hnědý vytok. Za ty 3 dny jsem opet jen malinko uspinila krví. Mám strach to říct mamince i když si říkáme všechno. Nastevi gynekologie se velice bojim
0
36Kateřina 14. 4. 2020 21:19:17
Dobrý den,
Mám Leidenskou mutaci krve a díky tomu si nikdy nemohu hlídat kdy to přijde a kdy ne, protože to mám rozhozené a nemohu žádné prášky nic, teda alespoň toto tvrdí má doktorka. Poprvé si procházím měsíčky neměsíčky pro upřesnění, měla jsem to dva dny první den to bylo intenzivní a bolest břicha byla nesnesitelná nebyla jsem schopná ničeho druhý den už to odcházeli a třetí už jsem to neměla vůbec až do večera, kdy se měsíčky opět vrátily. Jsem zmatená a nevím co s tím. Je něco špatně nebo je to běžné a vůbec si s tím nemám lámat hlavu ?
0
37Renata rohackova29. 6. 2020 2:24:31
Dobrý den je mi 52 let krvácím již 15 dní 4 dny jsem jen spinila a pak jsem začala krvácet hodně v noci pretykam takže se moc nevyspím nevím zda mám jít k lékaři či nikoli prý je to normální děkuji za radu Renata
0
38terezageko1. 7. 2020 6:54:07
Dobrý den.
K tomu ještě mohu doporučit kouknout sem https://www.ginnova.cz/poruchy-menstruace-a-gynekologicka-endokrinologie/
Mě pomohli a to jsem měla tyto problémy již od 1. menstruace

Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události