Mediastinoskopie

Mediastinoskopie (Carlensova metoda) je invazivní endoskopická diagnostická metoda, která pomocí optického přístroje (mediastinoskopu) vyšetří tzv. mezihrudí (mediastinum), a umoží přímý odběr vzorků tkáně z mízních uzlin uložených v tomto prostoru.

Pozn. Mediastinum je prostor ve střední části hrudníku, uložený mezi plicními křídly, páteří a hrudní kostí; prostor je oddělen od vlastní pohrudniční dutiny (tj. štěrbinovitého prostoru mezi pohrudnicí a poplicnicí) blánou, zvanou mediastinální pleura. V mediastinu je uložena řada důležitých orgánů a tkání: srdce v osrdečníku, část jícnu, průdušnice a průdušky, cévy, nervy a mízní uzliny.

Diagnostické důvody: Mediastinoskopie je zaměřena především k průkazu nádorového (metastatického) postižení mediastinálních mízních uzlin u nemocných s rakovinou plic. Jde především o uzliny podél průdušnice (tzv. paratracheální uzliny) a kolem jejího větvení na průdušky (tzv. karinální uzliny). Mj. podle stupně postižení mediastinálních uzlin nádorem odhadujeme možnosti radikální chirurgické léčby plicní rakoviny i celkovou prognózu nemocných.

Metoda je využívána také k diagnostice tuberkulózy, uzlinových metastáz vzdálených nádorů (např. močopohlavního ústrojí), hematologických zhoubných chorob (např. lymfomu) nebo k průkazu postižení uzlin při rakovině jícnu.

Postup: Výkon se provádí v celkovém znecitlivění na operačním sále, za přísně sterilních podmínek. Přístup do mediastina je nejčastěji z řezu v přední krční krajině nad horním okrajem hrudní kosti (tzv. suprasternální přístup); pak ve vytvoří tupě prstem tunel v mezihrudí nazad od hrudní kosti směrem dolů až k místu rozvětvení průdušnice v průdušky. Vzniklým tunelem se zavede optický přístroj - mediastinoskop a provede se odběr vzorků z uzlin. Výkon je možné provádět také tzv. parasternálním přístupem (cestou 2. mezižebří vlevo) nebo subxifoidálním přístupem (zdola z řezu pod mečíkem hrudní kosti).

Komplikacemi výkonu mohou být krvácení, pneumotorax (proniknutí vzduchu do pohrudniční dutiny s oplasknutím plíce), poranění zvratného nervu ovlivňujícího funkci hlasivek a zavlečení infekce do mezihrudí.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události