Lymeská borrelióza

      Lymeská borrelióza je klíšťaty přenášené zánětlivé infekční onemocnění vyvolané bakterií ze skupiny spirochet, zvanou  Borrelia burgdorferi. Původně se onemocnění označovalo jako „lymeská artritida“ (tj. zánět kloubů) a jako infekční onemocnění byla poznána v roce 1975  po epidemiologickém vyšetření několika sdružených případů kloubního zánětu  u pacientů v městě Lyme ve státě Connecticut v USA. Společným znakem těchto případů bylo hmyzí kousnutí. Poté byl z klíštěte Ixodes izolován původce nákazy. Studie ukázaly, že se v USA onemocnění vyskytovalo endemicky (tj. v určitých oblastech trvale) již v roce1962. Příznaky onemocnění byly známy v Evropě již v prvním desetiletí 20. století. Lymeská borrelióza se vyskytuje také v Skandinávii, v bývalém Sovětském svazu, v Číně, Japonsku a Austrálii.

 

      Onemocnění začíná kožními příznaky ( tzv. erythema chronicum migrans, tj. vleklé stěhující se zarudnutí kůže), po týdnech až měsících nemoci mohou následovat neurologické, srdeční a kloubní příznaky.

Kapitoly

Přenos/rizikové faktory

      Přirozeným hostitelem Borrelia burgdorferi jsou volně žijící  a domácí zvířata, myši a jiní hlodavci, vysoká zvěř, ovce, krávy, koně a psi. U nich se nákaza nemusí projevit, u psů, dobytka a koní však příznaky nemoci byly pozorovány.

      Borrelia burgdorferi se přenáší na člověka klíšťaty  Ixodes nakaženými při sání na infikovaných zvířatech. Vývoj těchto klíšťat prochází stadiem larvy, nymfy a dospělého hmyzu. Infekci mohou přenášet všechna stadia, nejčastěji nymfy. V endemické oblasti mohou být borelie přítomny u 2-50% klíšťat. Bakterie se množí ve střevě klíštěte a přenáší se zpětným tokem střevního obsahu ze střeva klíštěte při sání  na hostiteli.

      K onemocnění dochází obvykle v létě a časném podzimu, vyskytuje se v kterémkoli věku bez rozdílu pohlaví, ačkoli většina pacientů jsou děti a mladí dospělí žijící v hojně zalesněných oblastech. Tato choroba je v USA už po několik let hlášena jako nejčastější onemocnění přenášené klíšťaty. Zvláštní rizikovou skupinou jsou zemědělci, lesníci a lesní dělníci.

Průběh/příznaky

     Lymeská borelióza je postupně se šířící onemocnění, probíhající ve třech stadiích. Příznaky onemocnění v USA a Evropě se liší. Lze to vysvětlit rozdíly mezi kmeny Borrelia burgdorferi a genetickými faktory obou populací.

     První stadium lymeské borreliózy je charakterizováno šířícím se  kruhovým zarudnutím kůže, tzv. „erythema chronicum migrans“ v místě kousnutí klíštětem, které se vyvíjí za 3-22 dní po nákaze (to je tzv. inkubační doba). Bakterie se šíří do rozmanitých orgánů. V USA je běžný další výsev sekundární kožní vyrážky. Objevuje se únava, nevolnost, bolest hlavy, třesavka a ztuhnutí šíje. Primární i sekundární kožní projevy zmizí za 3-4 týdny. Po týdnech až měsících se u části nemocných rozvinou srdeční nebo neurologické potíže a kloubní příznaky, které patří již do druhého stadia. Záněty kloubů jsou častější v USA než v Evropě, v Evropě jsou zase častější neurologické obtíže (záněty mozkových blan, postižení  hlavových nervů). V rámci srdečních příznaků se rozvíjí např. poruchy srdečního rytmu při poruchách převodu vzruchů mezi srdečními síněmi a komorami, méně často vzniká zánět osrdečníku a srdečního svalu s následnou nedostatečnou srdeční funkcí.  Pacienti ve  třetím stadiu , opět o několik týdnů až měsíců později, mají postižení kůže, nervů a kloubů.

     Vrozená (tj. během těhotenství vzniklá) nákaza borelií  může mít pro novorozence smrtelné následky.

Vyšetření

      Kultivačním vyšetřením vhodného vzorku odebrané tkáně se stanoví definitivní diagnóza. Je k tomu zapotřebí užít specializovanou metodiku, která není běžně dostupná. Také průkaz borrelií mikroskopickým vyšetřením je obtížný. Proto se k potvrzení lymeské borreliózy rutinně používají serologická vyšetření (průkaz protilátek): Během 3-6 týdnů se objeví první protilátky, tzv. IgM . Později se tvoří tzv. IgG protilátky, nejvyšších hladin v krevním séru protilátky dosahují za měsíce až roky po nákaze. U pacientů, kteří mají subjektivní obtíže, je zvýšena sedimentace krve.

      Serologickým vyšetřením se nákaza prokazuje u osob zdánlivě zdravých, bez zjevných příznaků onemocnění. Ačkoli uvedený jev není zcela vysvětlen, je možné, že se u těchto osob později vyvinou pozdní komplikace lymeské borreliózy.

Léčba

      V léčbě lymeské choroby se s úspěchem užívá penicilin, erytromycin a tetracykliny. Podle zkušeností se zdá, že po léčbě tetracyklinem je méně komplikací než po léčbě penicilinem.

      Asi v 15% vzniká u pacientů po antibiotické léčbě nežádoucí celková reakce, zvaná „Jarischova-Herxheimerova reakce“. Je pro ni typický rychlý nástup horečky, zimnice, bolestí ve svalech, bušení srdce, zrychlené dýchání , roztažení krevních cév s následným poklesem krevního tlaku. Tato odpověď je způsobena uvolněním látky z těla původce.

      I po antibiotické léčbě trpí někteří nemocní nepříliš významnými komplikacemi, které jsou podmíněny buď imunologicky, nebo mají příčinu v přetrvávání borrelií v organismu. Další komplikací léčby antibiotiky je snížení nebo vymizení imunitní odpovědi proti borreliím, což má nepříznivý vliv na serologické potvrzení infekce.

Prevence

      Prevence spočívá ve vystříhání se návštěvy endemických oblastí  a v informování veřejnosti o těchto rizikách. Vyhubení přenašečů nemoci není možné.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.

0
1streji@seznam.cz26. 2. 2016 16:07:51
Dobrý den. BORELIOZA
Jaký je rozdíl mezi testem Elisa a Western blotem?
Pokud je Elisa negativní a Western blot pozitivní, co to znamená?
Slyšela jsem, že prý se to anuluje a borelioza je tím pádem negativní - vlastně člověk je zdravý.
Děkuji za dotaz. J. Středová

Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události