Ludwigova angína

hnisavý zánět spodiny dutiny ústní

Jako Ludwigova angína se označuje infekční onemocnění v submandibulárním prostoru ( tedy v prostoru pod dolní čelistí ). Jedná se o rychle se šířící bilaterální ( tedy na obou stranách těla se vyskytující ), tuhou celulitidu ( jako celulitida se označuje difúzní, akutní zánět postihující především kůži a podkožní tkáně, ale může postihnout i hlubší tkáně, a který je charakterizovaný hyperémií = překrvením, infiltrací leukocyty = vcestováním bílých krvinek a otokem, ale bez současného odumírání buněk a bez hnisání ). Při onemocnění pacienta tzv. Ludwigovou angínou se zánět šíří především na spodině dutiny ústní a v podjazykové krajině bez tvorby abscesů ( tedy bez tvorby ohraničených ložisek nahromaděného hnisu ) a bez postižení lymfatických  ( tedy mízních ) uzlin. Ačkoliv Ludwigova angína není pravým abscesem, velice se mu podobá svými manifestními klinickými příznaky a je také podobně léčena. Pacient trpící onemocněním Ludwigovou angínou může být bez léčení v ohrožení života a dokonce na tuto chorobu i zemřít.

Kapitoly

Příčiny / rizikové faktory

Onemocnění pacienta tzv. Ludwigovou angínou zpravidla vznikne ze zubní nebo periodontální infekce (  tj. infekce v tzv. periodontálním prostoru, který je vymezen následovně: zub je umístěn v kostní lůžku, okolo něj je úzký prostor - tzv. periodontální štěrbina, která je okolo kořene hrotu zubu rozšířena v tzv. apikální prostor ), obzvláště 2. a 3. moláru v dolní čelisti (  označení molar pochází z latinského mola, což označuje mlýnský kámen, tak se označují zuby – stoličky ). K této infekci může dojít při špatně prováděné zubní hygieně ( například při gingivitidě = tj. při zánětu dásní a nebo při dentální sepsi = tj. při otravě krve, tedy při zaplavení organizmu bakteriemi ze zkaženého zubu ), dále po vytržení zubu nebo po poranění ( například při zlomenině dolní čelisti nebo při tržné ráně na spodině dutiny ústní a nebo při peritonzilárním abscesu = tedy při ohraničeném nahromadění hnisu v těsném okolí krčních mandlí ).

Chorobopis

Stanovení správné diagnózy postižení nemocného tzv. Ludwigovou angínou je založeno především na pečlivém fyzikálním vyšetření pacienta lékařem, při kterém lze identifikovat manifestní klinické obtíže charakteristické pro toto onemocnění. Použití vyšetřovacích zobrazovacích metod může pomoci ke stanovení rozsahu postižení nemocného. Tak rentgenové vyšetření hlavy a krku pacienta trpícího Ludwigovou angínou pomůže při posouzení velikosti otoku měkkých tkání a při identifikaci případné obstrukce ( tedy ucpání ) dýchacích cest. 

Léčba

Léčení pacienta trpícího onemocněním tzv. Ludwigovou angínou zahrnuje především bezodkladné zajištění volné průchodnosti dýchacích cest nemocného , v některých případech si otok hrtanu vyžádá i provedení tracheotomie ( tedy rozříznutí stěny průdušnice po předchozím rozříznutí kůže a všech dalších vrstev tkání ležících před průdušnicí na přední straně krku a vytvoření komunikačního otvoru mezi průdušnicí a vnějším okolním prostorem k zajištění průchodu vzduchu do plic pacienta při existenci nějaké překážky v horních dýchacích cestách ). Je zde nezbytné poznamenat, že obstrukce ( tedy zablokování ) dýchacích cest může narůstat u postiženého jedince také i v průběhu několika hodin, takže průchodnost dýchacích cest u nemocného musí být zajištěna velmi rychle od počátku onemocnění. Na orální anaerobní bakterie ( tedy mikroorganizmy přítomné v dutině ústní, které rostou pouze v prostředí bez přístupu vzduchu ), které mohou být vyvolávající příčinou této infekce, působí účinně podání antibiotika penicilinu ve vysokých dávkách. V takovém případě, jestliže došlo k nahromadění tekutiny ze slin ve tkáních, můžeme odlehčit tlaku slin v infikovaných tkáních provedením incize ( tedy chirurgickým naříznutím ložiska ). Jestliže je pacient alergický na antibiotikum penicilin, je vhodné nasazení jiného antibiotika, a sice klindamycinu.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události