Lepra

Hansenova nemoc, malomocenství, Bíla nemoc

      Lepra je chronické (vleklé) nakažlivé onemocnění vyvolané bakterií Mycobacterium leprae, která má jedinečný sklon napadat periferní nervy a jiné chladnější oblasti těla - kůži a sliznice. Nemoc je známa od pradávna v Egyptě a Indii, později byla zavlečena do Evropy, zde se rozšířila hlavně za křižáckých válek. Od 15. století byla v Evropě vytlačována tuberkulózou. Původce nákazy objevil v r. 1869 mikrobiolog Hansen.

Kapitoly

Výskyt/přenos

      Lepra postihuje na celém světě více než 12 miliónů lidí. Co se týče celkového počtu, nejvíce případů se vyskytuje v Asii, v přepočtu na počet obyvatel je nejhůře postižena Afrika. Endemické oblasti (tj. oblasti s trvalým výskytem onemocnění) jsou v Mexiku, Jižní a Střední Americe a na tichomořských ostrovech. Většina odhadovaných 5000 nemocných v USA jsou imigranti z rozvojových zemí. Těžké formy nemoci jsou častější u mužů než u žen. Onemocnění se může vyskytovat v kterémkoli věku,  ale vrchol výskytu je kolem 20. roku.

      Kromě člověka se původce lepry M.leprae vyskytuje také u pásovců a primátů. M. leprae lze izolovat také z půdy.

      Přenos mikroba je nejasný. Kolem 50% pacientů má v anamnéze intimní kontakt s infikovanou osobou, obvykle za špatných sociálních a hygienických podmínek. Neléčení nemocní s lepromatózní formou (viz. níže) jsou nosiči velkého množství mikroba na nosní sliznici a je pravděpodobné, že nákaza se šíří kapénkovou cestou právě z hlenů vylučovaných nosní sliznicí. Mírněji probíhající tuberkuloidní forma lepry je všeobecně považována za neinfekční. Ale infikovaná půda a hmyz (např. štěnice a komáři) mohou hrát roli v šíření nemoci.

      Inkubační doba (tj. doba od okamžiku nákazy do začátku příznaků onemocnění) je velmi dlouhá, trvá 1 rok až 40 let (průměrně 5-7 let). Důvodem tak dlouhé inkubační doby je jednak velmi pomalé množení mikroba, jednak skutečnost, že k vyvolání příznaků nemoci je na rozdíl od ostatních nákaz nutné enormní množství mikroorganismů v těle.

Příznaky/průběh onemocnění

      Většina lidí, kteří se dostanou do kontaktu s nákazou, neonemocní, protože se u nich vyvine dostatečná obranná imunitní odpověď (tvorba protilátek v krevních séru, buněčná imunitní odpověď). Lepra má různé formy, a závisí na stavu pacienta, která z forem se vyvine.

 

      Tuberkuloidní lepra: Pacienti mívají jednu nebo více bledých skvrn na kůži, kde dochází i ke ztrátě kožní citlivosti. Na kůži vznikají vředy , dochází k otevření kloubů a spontánním bezbolestným amputacím článků prstů.

 

      Lepromatózní lepra: Pacienti mívají symetrické kožní uzlíky fialové až hnědé barvy na obličeji, trupu a končetinách . Uzly se mohou vstřebat nebo se rozpadají ve vředy a hojí se jizvami. Na kůži se objevují i skvrny, bílé nebo pigmentované. Nemocným vypadávají řasy a  obočí. Nemocní vylučují mikroby hlenem z nosu.

 

      Přechodná-hraniční forma (lepra borderline): Tento typ nemoci může mít známky jak tuberkuloidní, tak lepromatózní lepry.

Komplikace

      Nejvíce komplikací u lepry vzniká v důsledku postižení periferních nervů. Mohou být napadeny nervové kmeny (tj. počáteční úseky nervů před jejich rozvětvením) nebo i kožní nervová zakončení. Nejčastěji postiženým nervem je „loketní nerv“ ( nervus ulnaris), což je v těžkých případech příčinou kožní necitlivosti a nevratné deformity 4. a  5. prstu na ruce. Mohou být postiženy i ostatní nervy, např. nervus perinealis (na hrázi), nervus facialis (n. lícní), n. auricularis (na boltci).

      Vředy na plosce nohy jsou nejčastější příčinou nemocnosti u lepry. Léčí se chirurgicky, odlehčením váhy (např.sádrou modelovanou na celou plosku nohy) a antibiotiky. Důležitá je vhodná obuv, nejlépe ortopedická.

      Oči mohou být postiženy v několika směrech. Může vzniknout zánět duhovky vedoucí ke glaukomu. Může být postižena rohovka, což může vést až ke slepotě.

      Při lepromatózní formě lepry je postižena  chrupavka a sliznice nosu; neléčení pacienti mají ucpaný nos a stěžují si na krvácení z nosu. Při pokračování nemoci může dojít k proděravění nosní chrupavky a jejímu zborcení.

      Při postižení  varlat dojde ke snížení koncentrace mužských pohlavních hormonů v krevním séru, poruše tvorby spermií a neplodnosti.

      Deformity těla vznikající při lepře jsou v mnoha kulturách sociálně stigmatizující a nemocní a jejich rodiny jsou často vyloučeni ze společnosti. S moderní léčbou jsou následky této nemoci často menší, nicméně i tak působí psychické trauma.

Vyšetření

      Diagnózu stanovujeme z příznaků nemoci a mikroskopického vyšetření tkáně odebrané z místa kožních vředů, uzlů, popř. nervů. Další možností je vyšetření protilátek v krevním séru. Protilátky však nejsou přítomny u všech nemocných, jejich vyšetření má proto pro diagnostiku lepry omezený význam.

Léčba

      Protože lepromatózní forma lepry je spojena s přítomností velkého množství bakterií a specifickou neschopností organismu reagovat na přítomnost mikroba, vyžaduje její léčba intenzivnější prostředky a delší trvání než při tuberkuloidní formě. Třebaže léčba antibiotiky je účinná, režim dávkování a optimální doba léčby nejsou zcela zřejmé.

      Pro obě formy onemocnění je hlavním léčebným preparátem dapson. K nežádoucím účinkům léku patří rozpad červených krvinek a chudokrevnost, alergické vyrážky, vzácně postižení kůže s olupováním, provázené horečkou .

      Rifampicin je dalším vhodným lékem. V řadě rozvojových zemí je však pro vysokou cenu nedostupný. Nežádoucím účinkem léku je toxicita vůči játrům, chřipkové příznaky a vzácně  nedostatek krevních destiček nebo selhání ledvin.

      Clofazimin má aktivitu proti M. leprae podobnou dapsonu. K jeho nežádoucím účinkům patří zažívací obtíže a změna barvy kůže na červenočernou, což je pro osoby s bílou pletí těžko přijatelné.

      Z mnoha oblastí je hlášena neodpovídavost lepry na léčbu dapsonem. Nicméně Světová zdravotnická organizace doporučuje při všech formách lepry postupy s použitím více léků včetně dapsonu (např. kombinace dapson , clofazimin a rifampicin). Léčba je dlouhodobá (řadu měsíců až několik let).

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události