Kuřáctví

Tabakismus

      Kouření škodí zdraví - tato slova stojí na každé krabičce cigaret, které se v dnešní době prodávají na českém trhu. Žádný z mnoha set tisíc lidí, kteří sáhnou denně po cigaretě, nemůže toto varování ministerstva zdravotnictví přehlédnout. Je také  pravda, že přes 80% kuřáků zkusí nejméně jednou za život přestat kouřit. Přesto je procento těch, kteří se stejně k cigaretě jednou vrátí, mimořádně vysoké. Pouze 1 až 5% lidí, kteří zkusili přestat s kouřením, to opravdu zvládne a stanou se nekuřáky. Důvod? Nikotin - látka z rostliny tabáku, kterou přivezl Kryštof Kolumbus v roce 1493 do Evropy - patří mezi nejnávykovější látky vůbec. Zhruba polovina všech kuřáků může být označena za závislé.

Kapitoly

Příčiny­/rizikové faktory

      Proč dokáže jen tak malé množství kuřáků přestat kouřit?
      Důvody spočívají stejně jako v případě závislosti na jiných drogách ve fyzickém i psychickém a stavu kuřáka. Zatím se nejlépe osvědčila léčba sestávající jak z fyzické, tak psychické   terapie.
      Velice zajímavé jsou výsledky aktuálních studií zabývající se fyzickou závislostí na nikotinu. Ukazují, že konzumenti tabáku nepropadají pouze „moci zvyku“, nýbrž že velice důležitou roli hrají i fyzické faktory. Nikotin sice sám nevyvolá žádné stavy opojení - jak je tomu například u alkoholu - má ovšem velmi závažný vliv na látkovou výměnu v mozku. Stále ještě existují dohady o tom, jak moc je na kuřáctví zastoupena psychická závislost. Každopádně bylo prokázáno, že terapie, které se zároveň zabývají jak psychickou, tak fyzickou stránkou závislosti, mohou zvednout šanci na úspěch léčby až o 50%.

Fyzická závislost

      Experti srovnávají účinky závislosti mozku na nikotinu s dirigentem, který při každém koncertu působí na různé nástrojové skupiny. Nikotin promlouvá současně k několika různým funkčním strukturám mozku. Na jedné straně působí na „odměňovací centrum“ - viděno historicky se jedná o velice starou strukturu, která naplňuje lidi pocitem blaha při uskutečňování základních potřeb jako je pití, jídlo a sex - to znamená, cigarety dělají lidi šťastnými.
      Na straně druhé působí nikotin na část mozku, kde je uloženo centrum pozornosti, schopnosti učit se a pamatovat si. Z tohoto důvodu je logické, že se kuřáci po cigaretě nebo alespoň „šluku“ mohou „lépe koncentrovat“.

Psychická závislost

      Psychickou závislostí na cigaretě, doutníku, dýmce nebo šňupacím tabáku jsou myšleny hlavně psychické procesy, které se vyskytují i u jiných typů závislostí.
      Zcela zřejmá je zde „moc zvyku“ nebo asociace určitých příjemných okamžiků spojená se zakouřením si. Obzvláště ve vypjatých situacích mají kuřáci potřebu zapálit si „na uklidnění“. A je-li problém vyřešen, následuje jedna cigareta „jako odměna“.

Projevy

      Jedna dobrá zpráva pro kuřáky: mají relativně nízkou pravděpodobnost onemocnět stařeckou demencí (nejen proto, že se stáří nedožijí). Jedna špatná zpráva pro kuřáky: nemohou očekávat vysokou kvalitu života. Nemoci zaviněné kouřením patří mezi 10 nejčastějších příčin nemocnosti a smrti na světě.
      K těm se např. počítá chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) a rakovina plic. Podle odhadů bude CHOPN v roce 2020 třetí nejčastější příčinou smrti. Rakovina plic bude na místě pátém. Riziko vzniku rakoviny se kouřením zvyšuje i u dalších typů nádorů, mezi které mimo jiné patří:

 • rakovina jazyka
 • rakovina dutiny ústní
 • rakovina hrtanu
 • rakovina žaludku a střeva
 • rakovina prostaty

K zdravotním rizikům dále patří:

 • kornatění tepen (arterioskleróza) a její následky jako je infarkt myokardu nebo záchvat mrtvice
 • „kuřácké nohy“ - nevratné poškození prokrvování, které mohou mít v extrémních případech za následek amputaci dolních či horních  končetin
 • pocit úzkostné bolesti v oblasti prsou, k němuž dochází při zúžení koronárních  tepen (angina pectoris)
 • potíže oběhového systému
 • dráždění žaludeční sliznice (gastritida)
 • impotence
 • únava a nervozita
 • rychlejší stárnutí kůže  

      Obzvláště nebezpečná a škodlivá je konzumace nikotinu v době těhotenství. Zhoršené prokrvování dítěte v matčině děloze přináší obecné poškození a vady v době vývoje, často dochází k předčasnému porodu. Nepřímým následkem může dokonce být náhlá smrt dítěte.

Rozpoznání/vyšetření

      Sem tam nějaká cigareta ve společnosti, ke kávě nebo po dobrém jídle je pro takzvané „kuřáky požitkáře“ zcela dostačující.
      Naproti tomu náruživý kuřák si celý den organizuje tak, aby měl vždy dostatek času na to jednu cigaretu. Všude, kde se objeví, musí mít cigaretu přichystánu, jinak dochází k podráždění, nervozitě nebo agresivnímu chování.
      Typický kuřák navíc konzumuje velice mnoho nápojů obsahujících kofein, jako je káva nebo koka-kola. Ty totiž ještě zesilují chuť na cigaretu.
      Kolik cigaret musí kuřák vykouřit denně, aby mohl být označen za závislého, je velice individuální a rozdílné. Alespoň pro částečné určení stupně závislosti je doporučován rozhovor s lékařem nebo test, kterým se dá míra závislosti zjistit.

Léčba

      Odvykacích kůr existuje mnoho. Základní metodou je tak zvané „vnitřní chtění“, existuje ale i možnost farmakoterapie s nasazením nikotinových náhražek nebo protikuřáckých pilulek. Velice důležitý pro motivaci je rozhovor s lékařem - odborníkem, s lidmi, kteří při odvykání asistují  nebo se skupinami lidí, kteří si navzájem s odvykáním pomáhají.

Léčba pomocí nikotinových náhražek
      Tělu je dodáván nikotin v podobě náplastí (kdy je vstřebáván kůží) nebo žvýkaček (kdy je vstřebáván  sliznicí). Udržují u závislých v činnosti nikotinové receptory, čímž zvyšují  šance na vyléčení o polovinu. Obvykle se začíná na baleních s takovým obsahem nikotinu, který byl kuřák zvyklý přijímat cigaretami, a pomalu se dávky snižují.

Akupunktura 
      Při léčbě touto metodou pocházející ze staré Číny jsou vpichovány jehličky do třech vyhledaných míst na uchu. Tato metoda oslovuje zhruba polovinu kuřáků, u nichž dojde k potlačení chuti po cigaretě. Pro plné vyléčení se doporučuje 2 až 5 akupunktur.  

Hypnóza 
      Léčba spočívá v uvedení pacienta do hypnotického stavu, ve kterém se snaží hypnoterapeut působit na jeho podvědomí. Nejdříve jsou analyzovány typické situace, při kterých si kuřák zapálí cigaretu a poté nalezeny myšlenkové alternativy. Terapeuti mohou například spojit kouření s velice nepříjemným prožitkem (kupříkladu s pocitem pachu v ústech po popelníku). Dále vytvoří v mozku pacienta příjemné situace spojené s nekouřením. Pro náležitý účinek je nutné podstoupit více sezení s terapeutem, přičemž úspěšnost terapie kolísá mezi 30 - 80%.

Síla chtění
       Takto jsou označovány všechny metody, které kuřák vykonává ze své vlastní vůle, dají se pojmenovat také jako „metody skutečného konce“. Téměř 80% všech kuřáků zkouší tuto léčbu zcela samo z vlastního přesvědčení, bez seminářů, domácích rádců, pohovorů s lékařem a léčby nikotinovou náhražkou. Bohužel má tato metoda ze všech naprosto nejmenší účinek - okolo 5%.

Protikuřácká pilulka
      V nedávné době byl na trh uveden lék bupropion.  Pilulky jsou na předpis, protože jde o antidepresivum, které v mozku kuřáka oslabuje touhu po cigaretě. Denně užívá tento lék na světě asi pět miliónů lidí. Hlavně kuřáci kouřící více než 20 cigaret denně, kterým nepomohla žádná z výše uvedených terapií, mohou tuto metodu  zkusit.  Experti se ovšem domnívají, že by se kuřák v žádném případě neměl vzdávat motivace.

Léčba chování
      Tato léčba se používá hlavně tam, kde selhaly všechny ostatní pokusy léčby. Terapeut se pokouší najít určité klíčové podněty kuřáka k zapálení cigarety (například ranní káva) a nahradit je jinými alternativami (například čajem). Cílem léčby je kontrolovat situace podněcujících kouření, najít alternativy a případně zabránit návratu k závislosti na nikotinu. Léčba touto metodou trvá zhruba 1 až 1,5 měsíce a lze ji velice dobře kombinovat s protikuřáckými pilulkami.

Rady k odvyknutí

10 nejdůležitějších pravidel, jak přestat s kouřením:

 1. Potlačit  stres: je-li stres důvodem kouření, měli byste se vyvarovat všech situací vyvolávajících stres. Snažte se jíst více ovoce a zeleniny, pít džusy, minerálku, občas jít na procházku a snažit se přitom nekouřit.
 2. Problémy s nadváhou: Mnoho lidí, kteří skončí s kouřením, mají nenadále mnoho kilogramů navíc. Existují pro to dva důvody: za prvé se bez nikotinu sníží rychlost látkové výměny, za druhé začnou více jíst. Tyto nadbytečné kilogramy je ale možné díky tělesné aktivitě velice rychle odbourat. Nemusí jí být ani mnoho, spíše by měla být pravidelná. Dále by se měl člověk snažit jíst více netučných pokrmů a hodně pít, čímž se zmenší pocit hladu. 
 3. Motivace: Cílená změna starých návyků, které vyvolávaly chuť na cigaretu. Vytvořte v sobě pocit, že se již po několika dnech nekouření cítíte lépe, zlepšily se vám čich a chuť a děláte něco pozitivního pro své plíce. Mimoto se zcela jistě cítíte daleko více fit.
 4. Alternativy: Hlavním úkolem je najít alternativy ke kouření v denních situacích. Existuje mnoho způsobů, například hry pro šikovné ruce, čištění zubů, po němž vzniká po zapálení v ústech nepříjemný pocit, nebo rozptýlení zajímavým rozhovorem aj.
 5. Sázky: Jestliže se rád sázíte, proč se nevsadit s kamarády o to, že nebudete kouřit? Tím zveřejníte svůj cíl a snahu, čímž se dostanete do tlaku, protože nikdo přece nechce prohrát…
 6. Přátelé, party atd.: Odřekněte si tyto situace, kdy si zcela jistě zapálíte a radši se běžte někam pořádně odreagovat.
 7. Sport - sport - sport: Pravidelný pohyb vám pozvedne náladu a sníží touhu po cigaretě. Obzvláště doporučeníhodné jsou týmové sporty jako kopaná nebo odbíjená.
 8. Zničte všechny kuřácké pomůcky: Popelníky, zapalovače, sirky a cigarety nemají ve vašem prostředí co dělat, pouze si tím vytváříte lákavé situace pro zapálení.
 9. Hýčkání a odměny: Příjemné činnosti odvádějí pozornost od chuti po cigaretě. Přemýšlejte o tom, jak byste se mohli potěšit.
 10. Zvládnout opětovný návrat kuřáctví: Tyto návraty patří k odvykací kůře. Nepropadejte ihned panice, zapálíte-li si cigaretu, spíše se snažte přemýšlet, proč jste to udělal.

Prevence

      Tabák patří stejně jako alkohol k legálním drogám. Ovšem i v Čechách rapidně klesá tolerance ke kuřákům (zákaz kouření v dopravních prostředcích, obchodech, restauracích, na letišti, na mnoha pracovištích…). Silně se začíná projevovat účinek státních kampaní proti kouření, omezování  reklamy na cigarety, rozšiřování nekuřáckých zón v restauracích a veřejných prostorách. Přesto stoupá spotřeba tabáku, nejvíce mezi mladými lidmi.
Dalšími významnými faktory jsou sociální - například nezaměstnanost má přímou spojitost s konzumací tabáku, stejně jako s jinými návykovými látkami (alkohol). Nejlepší prevence proti kouření: Zapomeňte i na příležitostné kuřáctví, jinak vyvstává stále nebezpečí vzniku psychické a fyzické závislosti.

Časté dotazy

      Proč mají kuřáci zvýšenou spotřebu vitamínu C?
      Vitamín C je takzvaný „vychytávač volných radikálů“. To znamená, že se pojí s agresivními částečkami kyslíku, které vznikají v těle při látkové výměně a různých reakcích. Vinou kouření se v těle volné radikály objevují v daleko větším množství, proto se u kuřáků zvyšuje i spotřeba vitamínu C.  

      Je pro kuřáky karoten tabu?
      Z karotenu, obsaženého v zelenině a ovoci, se v lidském těle tvoří vitamin A, který stejně jako vitamin C působí jako „chytač volných radikálů“ a měl by být pro kuřáky užitečný. Nové studie však ukázaly, že kuřáci, kteří pravidelně užívají preparáty s vitaminem A, mají zvýšené riziko vzniku rakoviny plic. Vztahy mezi těmito pochody sice dosud nejsou známy, ale užívání přípravků s vitaminem A rozhodně nelze považovat za vhodné. Proto také v preparátech určených pro kuřáky není buď žádný vitamín A, nebo je ho tam velice málo. Karotka ano - ale ne v přemrštěných dávkách.

      Je pasivní kouření opravdu nebezpečnější  než kouření samotné?
      Není, protože při aktivním kouření vzniká daleko více škodlivých látek, které vnikají do těla. Přesto mají pasivní kuřáci téměř stejně vysoké zdravotní riziko jako aktivní kuřáci. Je to samozřejmě závislé na množství inhalovaného kouře a na délce doby, kterou v nebezpečném prostředí pobývají.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události