Krvácení

Krvácením rozumíme únik krve způsobený poraněním cév či poruchou jejich funkce. V těle člověka koluje mezi 4,5–6 litry krve, na každý kilogram tělesné hmotnosti připadá cca 70 ml krve. Vždy když ošetřujete krvavé zranění, snažte se předejít infekci a použijte gumové rukavice, máte-li je k dispozici.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události