Kožní abscesy

Kožní absces je ohraničený hnisavý zánět kůže infekčního původu, vzniklý roztavením (hnisavým zkapalněním) odumřelé tkáně. V okolí hnisavého ložiska nacházíme otok a zarudnutí. Průvodním jevem bývá zánět spádových mízních cév a uzlin, horečka a zvýšený počet bílých krvinek v krvi. Obvykle se tyto abscesy vyvinou po menším poranění kůže.

Kapitoly

Původci / rizikové faktory

Mikroorganismy izolovanými z kožních abscesů jsou bakterie, které se typicky nacházejí na kůži v postižené oblasti. Abscesy v tříslech, na zevních rodidlech, hýždích a kolem konečníku obsahují mikroorganismy, které jsou ve stolici, především tzv. anaerobní (tj. za nepřístupu kyslíku žijící) bakterie, např. Peptococcus, Peptostreptococcus, Bacteroides a další. Pro abscesy na trupu, končetinách, hlavě a krku jsou typické spíše tzv. aerobní (tj. za přístupu kyslíku žijící) bakterie, např. Staphylococccus aureus nebo Staphylococcus epidermidis.

Rizikovými faktory jsou cukrovka, poruchy obranyschopnosti organismu, roli mohou sehrát i snížené hygienické návyky, zejména v kombinaci s ostatními příčinami.

Léčba

Kožní abscesy se léčí chirurgickým otevřením (naříznutím), vypuštěním hnisu, výplachem abscesové dutiny a drenáží obvykle po dobu 24-48 hodin. Nemá-li pacient známky celkové infekce, např. horečku, není nutné mikroskopické vyšetření, kultivace vzorku tkáně ani antibiotická léčba, pokud se ovšem nejedná o pacienta s cukrovkou či oslabenou imunitou. Riziko představují abscesy v obličeji, u nichž může být infekce zavlečena krevní cestou až do mozkových žilních splavů. U abscesů v obličeji proto doporučujeme podat v každém případě antibiotika, aby se předešlo této závažné komplikaci.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události