Koloskopie

Koloskopie je endoskopické vyšetření celého tlustého střeva a někdy i konečného úseku tenkého střeva. Je jednou z nejčastějších vyšetřovacích metod ze skupiny tzv. digestivní endoskopie. Digestivní endoskopie vyšetřuje jednotlivé oblasti zažívací trubice a přilehlých orgánů (žlučové cesty, slinivka břišní). Název vyšetření je odvozen obvykle od řeckého názvu orgánu nebo oblasti, která je vyšetřována. Pokud je vyšetřen jen konečný úsek tlustého střeva, tzv. esovitá klička (ne dále než 70 cm úsek), je vyšetření označováno jako sigmoideoskopie.

Při vyšetření se používá ohebný (flexibilní) přístroj, tzv. koloskop (sigmoideoskop). Při vyšetření se často provádí cílený odběr tkáně k mikroskopickému vyšetření (cílená biopsie), nebo se mohou pracovním kanálem přístroje zavádět různé přídatné pomůcky a nástroje k provedení léčebného zákroku (tzv. terapeutická endoskopie).

Kapitoly

Provedení koloskopie

Koloskopie slouží k diagnostice nemocí celého tlustého střeva, včetně konečníku. Vyšetření je prováděno vleže, přístroj je zaváděn konečníkem. Cílený odběr tkáně k mikroskopickému vyšetření bývá pravidlem. Ve vhodných případech je endoskopické vyšetření kombinováno s ultrazvukovým vyšetřením, tzv. endosonografií. Z léčebných zákroků je nejčastěji prováděna tzv. endoskopická polypektomie, je možné provést i endoskopickou hemostázu (zástavu krvácení) a endoskopickou desuflaci střeva (vypuštění plynného, event. odsátí tekutého střevního obsahu při funkčních střevních poruchách).

Endoskopická polypektomie je odstranění polypu. Polyp je stopkatý útvar na sliznici nenádorové nebo nádorové povahy. Polypektomie je prováděna obvykle pomocí elektrokoagulační kličky. Samozřejmou součástí výkonu je vybavení odstraněného polypu z průsvitu zažívací roury ven tak, aby mohla být tkáň odeslána k řádnému mikroskopickému vyšetření, na jehož výsledku závisí další léčebný postup. Příliš velké polypy, obvykle nádorové povahy, které nemohou být kompletně endoskopicky odstraněny, musí být řešeny klasickou chirurgickou operací.

Před koloskopickým vyšetřením je nutné vyprázdnění tlustého střeva, dnes nejčastěji pomocí roztoku s projímavým účinkem (preparát Fortrans), který je nutné vypít v den před vyšetřením. 2 dny před vyšetřením je doporučována bezezbytková dieta. Ráno v den vyšetření zůstane pacient lačný. Bezprostředně před vyšetřením pacient dostane uklidňující a protibolestivý lék. Prostá diagnostická kolposkopie je prováděna obvykle ambulantně, avšak pokud je součástí vyšetření i léčebný zákrok, je nutná krátkodobá hospitalizace.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události