Karcinom prostaty

Adenokarcinom prostaty představuje závažné maligní ( tj. zhoubné ) onemocnění u mužů nad 50 roků věku a jeho incidence ( tj. výskyt nových případů onemocnění v průběhu 1 roku ) narůstá s každou dekádou věku ( ve Spojených státech amerických činila kolem 120 tisíc nových případů ročně – údaj pochází z roku 1991 ). Obvyklá struktura zhoubného nádoru prostaty je glandulární ( tj. žlázová ), podobná histologické konfiguraci normální prostaty. Velká jádra, mitózy, stromální invaze a postižení perineurálních lymfatik patří k  průvodním histologickým kritériím pro diagnózu nádorového bujení.

Zajímá Vás více? Pokračujte také na informačním webu mojeprostata.cz

Kapitoly

Příčiny / rizikové faktory

Příčina vzniku karcinomu prostaty není doposud známa. Je však jednoznačně prokázána významná hormonální závislost. Sarkom prostaty ( tj. zhoubný mezenchymový nádor vycházející z podpůrných tkání prostaty ) je vzácný a vyskytuje se spíše u dětí. Může se také vyskytnout nediferencovaný karcinom, dále karcinom vycházející z dlaždicového epitelu a karcinom vycházející z přechodného epitelu, všechny tyto typy nádorů jsou však vzácné.

Chorobopis

Prostatický karcinom je charakteristický tím, že je obecně pomalu progredující a dlouho nemusí vyvolávat žádné příznaky. V pozdějších fázích onemocnění může vyvolávat příznaky obstrukce ( tj. blokády ) vývodné části močového měchýře a také obstrukce ureteru ( tj. blokády močovodu ), hematurii ( tj. přítomnost krve v moči ) a pyurii ( tj. přítomnost hnisu v moči ). Přítomné metastázy ( tedy druhotná nádorová ložiska ) v pánvi, žebrech a páteřních obratlích mohou vyvolávat bolesti. Pohmatově při vyšetření per rektum ( tj. při vyšetření pacienta konečníkem ) zjišťujeme kamenně tuhou, indukovanou nebo uzlovitě změněnou prostatu, kterou musíme odlišit od projevů jiných onemocnění prostaty, jako jsou - granulomatózní prostatitida ( tj. uzlíkovitý zánět prostaty s charakteristickým drobnohledným obrazem ), prostatická tuberkulóza, výskyt prostatických konkrementů ( tedy kamenů ) a ještě další jiná, i když méně obvyklá, prostatická onemocnění. Tuhá a uzlovitá, nepravidelná prostaty je typická pro karcinom, který se projevuje dalším postupným rozšířením indurace a fixace do okolních strkáte.

Zajímá Vás více? Pokračujte také na informačním webu mojeprostata.cz

Rozpoznání / vyšetření

Na onemocnění karcinomem prostaty pomýšlíme vždy při zjištění výše popsaného pohmatového  nálezu na prostatě. Upřesnění diagnózy by mělo být posléze učiněno provedením transrektální nebo transperitoneální biopsie ( tedy odběrem vzorku tkáně postižené prostaty přes stěnu břišní nebo přes oblast hráze k provedení histologického vyšetření ). Je nutno si uvědomit, že časný záchyt malignity může být vedlejším nálezem při histologickém zhodnocení bioptického vzorku z benigně hypertrofické prostaty ( tj. při vyšetřování nezhoubného zvětšení prostaty, které je způsobené zvětšením všech jejích jednotlivých buněk ). Transrektální sonografické vyšetření ( tedy ultrazvukové vyšetření prostaty přes břišní stěnu ) může upřesnit lokální nález a umožnit cílený odběr vzorku tkáně postižené prostaty k histologickému vyšetření ( tj. biopsie ). Laboratorně zjištěná zvýšená hodnota enzymu kyselé fosfatázy v séru pacienta nasvědčuje pro lokální invazi nádoru do okolních tkání a existenci metastáz ( tj. vzdálených druhotných ložisek nádorů ).

Zajímá Vás více? Pokračujte také na informačním webu mojeprostata.cz

Je třeba odlišit jiná onemocnění způsobující vzestup hladiny tohoto enzymu v séru, jako jsou benigní ( tj. nezhoubná ) hyperplazie prostaty, mnohočetný myelom, Gaucherova choroba a hemolytická anémie, dále také pozorujeme lehké zvýšení hodnoty enzymu kyselé fosfatázy následující po energické masáži prostaty. Radioizotopové stanovení prostatického specifického antigenu ( označované PSA ) nebo enzymu prostatické kyselé fosfatázy pomáhá při přesnější lokalizaci nádoru prostaty a jeho progresi v pozdějších stádiích. Hladiny enzymu kyselé fosfatázy a prostatického specifického antigenu klesají po úspěšné léčbě a opět stoupají při zvýšení aktivity onemocnění. Sérová hodnota prostatického specifického antigenu je zvýšena u 30 až 50 procent nemocných s benigní ( tj. nezhoubnou ) hypertrofií prostaty ( v závislosti na velikosti prostaty a stupni blokády močových cest ) a u 25 až 92 procent nemocných s prostatickým karcinomem ( v závislosti na velikosti tumoru ). Prostatický specifický antigen je nejcitlivějším markerem ( tedy ukazatelem ) pro monitoraci progrese tumoru a odpovědi na léčbu, ale jeho přesné místo v časném stanovování diagnózy tumoru prostaty je dosud ve stádiu hodnocení.

Karcinom prostaty vede často k tvorbě osteoblastických metastáz v kostech. Jejich diagnostika je možná pomocí kostního scanu ( tj. vyšetření kostry člověka pomocí nitrožilně podaných radioizotopových látek, které se následně vychytávají v kostech ) a rentgenového vyšetření a představuje důležitou součást vyšetření při suspektním ( tedy podezřelém ) nálezu na prostatě.

Léčba

Lokalizované prostatické karcinomy mají být léčeny pomocí kombinace operační léčby, která je představována radikální retropubickou prostatektomií ( tedy chirurgické odstranění prostaty přístupem přes břišní stěnu ), a radiační léčby. V případech místního šíření nádoru do okolí, vysokého věku pacienta nebo celkově špatného stavu pacienta a také v případě výskytu vzdálených metastáz není  radikální léčba již možná. V takových případech je možná pouze paliativní léčba ( tedy léčba, která pouze zmírňuje bolest a další klinické příznaky onemocnění, avšak příčinu nemoci neodstraňuje ). Toto paliativní léčení karcinomu prostaty pak provádíme pomocí hormonální kontrolované léčby, radiace, eventuálně oboustranné orchidektomie ( tedy chirurgického odstranění varlat ). Perorální léčba ( tedy léčení ústy podávaným lékem ) diethylstilbestrolem v dávce 1 až 3 miligramy denně může vést k dlouhodobé stabilizaci onemocnění. 

Zajímá Vás více? Pokračujte také na informačním webu mojeprostata.cz

Dlouhodobé podávání vysokých dávek hormonů estrogenů může vést postupně k výskytu tromboembolických komplikací ( tedy komplikací způsobených tvorbou krevních sraženin uvnitř cév a jejich vmetením do cévního řečiště dalších částí těla ). Krátkodobá léčba s nitrožilním podáváním vysokých dávek léku diethylstilbestrolu difosfátu může v několika dnech dramaticky zlepšit průběh onemocnění karcinomem prostaty. Jiné léčebné postupy, které vedou k poklesu koncentrací hormonu testosteronu v krvi pacienta, zahrnují podávání léků jako jsou cyproteron acetát, flutamid, ketokonazol, aminoglutethimid a také analoga hormonů, která uvolňují luteinizační hormon. Lokální radiační léčení může zmírnit nejen bolesti  v kostech, které jinak naprosto nereagují na ostatní léčebné postupy, ale také může zlepšit i místní nález. Chemoterapie ( tedy léčení cytostatiky, tj. léky tlumícími vlastní obranyschopnost organizmu ), která bývá zkušebně nasazována pro již neúčinné hormonální léčbě, bývá bohužel zcela bez účinku. Deset let přežívá okolo 65 procent nemocných s nálezem lokalizovaného karcinomu léčeného operačně radikální prostatektomií nebo radiační léčbou.

Malignity nepřístupné radikálnímu chirurgickému léčení nebo účinné radioterapii mohou příznivě odpovídat i několik roků na adekvátní hormonální léčbu a eventuální orchidektomii ( tj. oboustranné operační odstranění varlat ). To platí především u starých mužů a pouze v případech diferencovaných karcinomů prostaty. Přítomnost metastáz v okamžiku stanovení diagnózy zřetelně zhoršuje prognózu, ale léčba může mít dlouhodobě paliativní účinek ( tedy může pacientovi ulevovat od klinických příznaků onemocnění ).

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události