Karcinom penisu

Jedná se o maligní ( tedy zhoubný ) epitelový nádor postihující penis.

Kapitoly

Příčiny / rizikové faktory

Karcinom penisu je častější u neobřezaných mužů ( tj. u mužů, kteří neprodělali operační zákrok – obřízku ), kteří nedodržují hygienická pravidla.

Chorobopis

Ložisko karcinomu je obvykle zjišťováno v oblasti corona glandis penis nebo pod ní a je charakterizováno lesklou ohraničenou plochou. Jedná se o kožní karcinom, který se šíří lokálně a má jen malou tendenci k časným metastázám ( tj. ke tvorbě druhotných ložisek ). Pokud se metastázy vytvoří, uskutečňují se lymfatickou cestou do povrchních a hlubokých ingvinálních ( tedy tříselných ) uzlin.

Rozpoznání / vyšetření

Diagnózu karcinomu penisu stanovujeme na základě klinického vyšetření a bioptického odběru vzorku postižené tkáně k histologickému vyšetření.

Léčba

Radikální léčba karcinomu penisu je pouze chirurgická, spočívá v parciální penektomii ( tj. v odstranění postižené části penisu ) a navíc vyžaduje také radikální odstranění povrchních i hlubokých ingvinálních ( tedy tříselných ) uzlin. Karcinom penisu je obvykle naprosto necitlivý k radiační léčbě.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události