Karcinom močového měchýře

Karcinom močového měchýře je zhoubný nádor vycházející ze sliznice z výstelkové tkáně měchýře. Nejčastější formu karcinomu močového měchýře představuje karcinom z přechodného epitelu. Karcinom z dlaždicovitého epitelu se vyskytuje méně často a je obvykle spojený s parazitární infekcí nebo s chronickým drážděním mukózy ( tj. sliznice ). Adenokarcinom močového měchýře ( tj. zhoubný nádor vycházející ze žlaznaté výstelky měchýře ) se také vyskytnout jako primární nádor, ale musíme napřed vyloučit, že se nejedná o šíření primárního adenokarcinomu tlustého střeva.

Karcinom vycházející z přechodného epitelu se může vyskytovat ve formě povrchního, dobře ohraničeného diferencovaného papilárního tumoru nebo ve formě hluboce invazivního  ( tj. hluboko prorůstajícího do okolních tkání ) špatně diferencovaného nádoru s celým spektrem přechodových forem. Karcinom, který vychází z dlaždicovitého epitelu, je většinou hluboce infiltrativní ( tj. prorůstá hluboko do tkání ) a má velice špatnou prognózu.

Zajímá Vás více? Pokračujte také na informačním webu musimcasto.cz

Kapitoly

Příčiny / rizikové faktory

Karcinom močového měchýře může vyvolávat řada látek, které jako celou skupinu označujeme za tzv. kancerogeny. Mezi známé kancerogenní látky působící na močové cesty patří anilinová barviva, dále některé chemické meziprodukty při výrobě gumy, zplodiny látkové přeměny tryptofánu a pravděpodobně také i exkreční produkty tabákových dehtů. Chronické dráždění, jak jej vídáme například při chronickém infekčním onemocnění schistostomiáze a při výskytu konkrementů v močovém měchýři, představuje predisponující faktor pro vznik karcinomu močového měchýře. Poměr mužů a žen mezi pacienty s výskytem karcinomu močového měchýře činí 3 ku 1 ( ve Spojených státech amerických je výskyt kolem 50 200 nových případů v průběhu jednoho roku – odhad pochází z roku 1991 ).

Chorobopis

Nejtypičtějšími klinickými příznaky onemocnění karcinomem močového měchýře jsou hematurie ( tj. přítomnost krve v moči ), pyurie ( tj. přítomnost hnisu v moči ), dysurie ( tj. obtíže při močení ), pálení při močení a také časté frekventní močení. Bolesti se objevují při invazivním prorůstání tumoru do okolních tkání nebo při močové infekci a také při fixaci močového měchýře. Nádorová hmota může být hmatná při manuálním palpačním vyšetření. Mikrohematurie ( tj. přítomnost krve v moči prokazatelná pouze mikroskopicky ) může být nejčasnější známkou karcinomu močového měchýře.

Zajímá Vás více? Pokračujte také na informačním webu musimcasto.cz

Rozpoznání / vyšetření

Ke stanovení diagnózy karcinomu močového měchýře používáme cystoradiografické vyšetření, při kterém nalézáme defekty náplně ( tj. používáme rentgenkontrastní látku, kterou podáváme přímo do močového měchýře, a poté zhotovujeme sérii rentgenových   snímků ). K průkazu nádoru používáme rovněž vyšetření vylučovací urografií ( tj. provádíme sérii rentgenových snímků, na kterých sledujeme vylučování rentgenkontrastní látky podané pacientovi nitrožilně ).

Cytologické vyšetření moče na přítomnost nádorových buněk je často pozitivní. Definitivní diagnóza karcinomu močového měchýře je určena pomocí cystoskopie ( tj. přímého endoskopického vyšetření močového měchýře ) a transuretrální resekční biopsie ( tj. odběru vzorku tkáně nádoru endoskopicky přes močovou trubici k histologickému vyšetření ). Přínosné může být i palpační bimanuální vyšetření ( tj. vyšetření pohmatem zároveň dvěma rukama ) při celkovém znecitlivění pacienta ( tj. v celkové anestezii ), dále vyšetření pánve pomocí rentgenové počítačové tomografie ( tj. CT vyšetření ), scintigrafie  ( tj. vyšetření s pomocí aplikace radioizotopů ), ultrasonografické vyšetření a vyšetření magnetickou rezonancí ( tj. MRI vyšetření ).

Léčba

Zhoubné nádory, které postihují pouze povrchní část stěny močového měchýře, léčíme zpravidla endoskopickou resekcí ( tj. přímým odstraněním nádoru přístupem přes močovou trubici ), i když rekurence ( tj. opětovný výskyt nádoru ) na stejném nebo jiném místě močového měchýře je relativně častá. Hlouběji invazivní nádory ( tj. ty nádory, které více prorůstají do okolních tkání ) odpovídají na léčbu hůře. Tumor ve fázi metastatického rozsevu ( tedy při výskytu druhotných ložisek nádoru ) je obvykle inkurabilní ( tj. není již léčitelný ), i když cystektomie ( tedy radikální odstranění močového měchýře )  s močovou diverzí ( tj. s novým vyústěním močovodů ) mohou nemocným prodloužit život. Povrchní a časně zachycené nádory mohou být účinně léčeny transuretrální resekcí ( tj. odstraněním nádoru endoskopickým přístupem přes močovou trubici ), ale incidence ( tedy výskyt ) rekurencí ( tj. opětovného vzplanutí nádoru ) je i po těchto zákrocích velmi vysoká.

Zajímá Vás více? Pokračujte také na informačním webu musimcasto.cz

Tumory, které infiltrují stěnu močového měchýře do větší hloubky ( tedy které prorůstají do stěny močového měchýře ), musí být zpravidla řešeny parciální ( tedy částečnou ), totální či radikální cystektomií ( tj. chirurgickým odstraněním celého močového měchýře ). Rovněž léčba radiační může být v některých případech úspěšná. Při léčení povrchových nádorů se užívá opakované instilace cytostatik do močového měchýře ( tedy přímé použití léků, které blokují obranyschopnost pacienta jako jsou například thiotepa, mitomycin C nebo také doxorubicin ). Dále lze při léčbě podávat bacillus Calmet – Guérin ( BCG ), který se přímo vpravuje do močového měchýře. Takový způsob léčby u povrchních tumorů byl v některých případech úspěšný.

Při léčení karcinomu močového měchýře lze dále použít i fotoradiaci pomocí speciální chemikálie podané pacientovi nitrožilně, která nejprve označí maligní nádorové buňky. Následně se užije ozáření laserem a provede se cytostatická aktivace podané látky, což poté vede ke zničení nádorových buněk. Přesnější zhodnocení této léčebné metody vyžaduje však delší klinickou zkušenost.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události