Karcinom močové trubice

Karcinom močové trubice se vyskytuje vzácně. Je tvořen z dlaždicového nebo přechodného epitelu ( tj. z výstelkové tkáně ). Pouze vzácně můžeme nalézt adenokarcinom.

Zajímá Vás více? Pokračujte také na informačním webu musimcasto.cz

Kapitoly

Příčiny / rizikové faktory

Karcinom močové trubice se vyskytuje u pacientů obojího pohlaví. U mužů je pravidelně nalézán v předchorobí onemocnění karcinomem  existence striktury ( tj. zúženiny ) uretry ( tedy močové trubice ). Příčina vzniku karcinomu není dosud známa.

Chorobopis

Hematurie ( tedy přítomnost krve v moči ) a místní nález tumoru představují typické příznaky. Může být také přítomna obstrukční uropatie ( tedy postižení močových cest a příslušné klinické příznaky spojené s blokádou volného odtoku moče ). Křehké a krvácející hmoty přítomné při zevním ústí močové trubice u žen jsou v každém případě podezřelé z přítomnosti karcinomu močové trubice.

Zajímá Vás více? Pokračujte také na informačním webu musimcasto.cz

Následky

Prognóza pacienta s onemocněním karcinomem močové trubice však i přes adekvátní účinnou léčbu zůstává nejistá. I po proběhlé léčbě musí být pacient dlouhodobě dispenzarizován ( tedy dlouhodobě onkologicky sledován ).

Rozpoznání / vyšetření

Kromě výše uvedených typických klinických příznaků ke stanovení správné diagnózy karcinomu močové trubice poslouží především biopsie ( tedy odběr vzorku postižené tkáně k histologickému vyšetření ). Bioptické vyšetření rovněž poslouží k diferenciaci mezi onemocněním karcinomem močové trubice, prolapsem a karunkulou.

Léčba

Léčení karcinomu močové trubice je zcela účinné, používá se radikální chirurgický zákrok, který spočívá v radikálním odstranění ložiska karcinomu, a léčba ozařováním.

Zajímá Vás více? Pokračujte také na informačním webu musimcasto.cz

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události