Hypochondrie

K označení tohoto onemocnění se také používají označení jako hypochondrická neuróza nebo také atypická somatizační porucha. Jedná se o poruchu charakterizovanou nadměrným zájmem o tělesné funkce a chorobným strachem, že jedinec trpí závažným onemocněním. Nejvyšší incidence těchto obtíží je ve třetím desetiletí života u mužů a ve čtvrtém desetiletí života u žen. 

Kapitoly

Příčiny / rizikové faktory

Příčina vzniku onemocnění ( tedy etiologie ) není známá, ale některé klinické ukazatele naznačují, že hypochondrie, podobně jako tzv. somatizační porucha ( viz příslušná kapitola ), je ve vztahu k narcistické struktuře osobnosti ( lidé trpící narcistickou poruchou osobnosti se primárně snaží svému okolí dát najevo svou nadřazenost a myšlenou dokonalost ) vyznačující se excesivním zájmem o sebe a hledáním uspokojení potřeby závislosti.

Chorobopis

Hypochondrický pacient si stěžuje na příznaky, které se objevují v nejrůznějších částech jeho těla, nejčastěji však v břišní krajině, krku a šíji, hrudníku a hlavě. Určitý specifický klinický symptom může vycházet ze zvýšené pozornosti k tělesným pocitům ( jako je srdeční činnost nebo činnost střev – tedy tzv. peristaltika ) nebo z mírných poruch funkce, jakými jsou například malá bolest nebo diskomfort ( neboli nepohodlí, termín se užívá ve spojení žaludeční, resp. střevní diskomfort, a rozumí se jím nepřesně definované pocity plnosti, tíhy, tlaku apod. ). Potíže jsou pacientem většinou popisovány s přesností na minutu, pokud jde o časové údaje, a specifickými detaily, pokud jde o lokalizaci, kvalitu a trvání obtíží, ale většinou neodpovídají anamnéze žádného závažného onemocnění a stejně tak chybí odpovídající objektivní klinický nález při podrobném lékařském vyšetření takového pacienta. Přestože klinické příznaky, které pacient popisuje, mohou být neuvěřitelné až naprosto bizarní, při postižení nemocného hypochondrií, na rozdíl od hypochondrického symptomu při psychóze ( tedy v případě skutečného psychiatrického onemocnění ), nenacházíme halucinace ani bludy a pacient nevykazuje žádné další známky psychózy.

Rozpoznání / vyšetření

Přestože hypochondrie má se somatizační poruchou ( viz příslušná kapitola ) společné stížnosti na tělesné příznaky, obě jednotky se liší. Hypochondrická neuróza začíná v pozdějším věku a potíže jsou popisovány v detailu ( nikoliv vágně – tedy nepřesně ) a přesně jsou také pacientem lokalizovány na příslušnou část těla. Hypochondrické příznaky jsou v celé řadě případů často spojeny s velkou endogenní depresí ( tzv. endogenní neboli „vnitřní“ deprese vzniká bez vnějších příčin – je důsledkem nevyváženého chemického prostředí v mozku ), jsou pak v tom případě součástí depresivního bludu a vymizí až po úspěšném léčení deprese.

Léčba

Průběh hypochondrické neurózy je chronický ( tedy dlouhodobě trvající ), u některých pacientů s výkyvy, u jiných stálý. Jen velmi malá část nemocných ( přibližně asi 5 procent ) se uzdraví spontánně ( tedy bez léčení ) a zcela. Přítomnost hypochondrických stížností v souvislosti s velkou depresí znamená nepříznivou prognózu, pokud jde o depresivní poruchu. Hypochondrie je neuvěřitelně rezistentní na každou formu léčení, všechny zvolené terapeutické postupy jsou tedy pouze paliativní ( tedy pouze pomocné, ulevující od některých potíží, ale základní poruchu neléčí ). Pacient může získat úlevu v podpůrném sympatizujícím postoji lékaře. Při léčení pacienta trpícího hypochondrickou neurózou je velice výhodné spolupracovat také s celou rodinou nemocného, tak aby mu mohli jeho rodinní příslušníci poskytnout podpůrné domácí prostředí.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události