Hydronefróza

Jedná se o onemocnění, které je charakterizováno rozšířením ledvinové pánvičky a obvykle také ledvinového infundibula a kalíšků, jejichž kapacita pak přesahuje normu   ( tj. 3 až 10 mililitrů ). Toto rozšíření je způsobeno obstrukcí ( tedy překážkou ), jejíž příčina může být lokalizována na různém místě, počínaje glomerulem ( tj. ledvinovým klubíčkem ) a konče zevním ústím močové trubice, může však být lokalizována i mimo močové cesty. Překážka způsobuje poruchu transportu moče. V důsledku obstrukce dochází ke zvýšení intraluminálního tlaku ( tj. tlaku uvnitř močových cest ), močové stáze ( tj. zadržování moči ), infekci, tvorbě konkrementů ( tj. močových kamenů ) a k postupné ztrátě ledvinových funkcí. Klinické příznaky pak závisí na povaze, trvání a úrovni obstrukce. Chronické rozšíření ledvinové pánvičky způsobuje svalovou ochablost její stěny, dále také fibrózu ( tj. vazivovou přeměnu ) a ztrátu peristaltické aktivity ( tj. rytmického smršťování ).  Jelikož za normálních podmínek je moč vylučována při velmi nízkém tlaku, prolongovaná ( tj. dlouho trvající ) a těžká hydronefróza nakonec způsobuje tlakovou atrofii ledvinové tkáně ( tj. zmenšení normálně vyvinuté tkáně ledvin ). V důsledku těchto změn dochází nejdříve k postižení sběrných kanálků a vmezeřené tkáně dřeně ledvin, později také k postižení proximálního tubulu ( tj. přední části ledvinových kanálků ), vmezeřené tkáně ledvinové kůry a glomerulů ( tj. ledvinových klubíček ) s postupnou ztrátou funkce ledvin.

Kapitoly

Příčiny / rizikové faktory

Tzv. primární hydronefróza bez ureterální dilatace ( tj. bez rozšíření průsvitu  močovodu ) je podmíněna existencí překážky v ureteropelvickém spojení ( tj. v oblasti přechodu ledvinové pánvičky a močovodu ). Může být způsobena primární strikturou    ( tedy zúžením ), také vysokým napojením močovodu ( tj. ureteru ) na ledvinovou pánvičku, dále defektem v kontinuitě hladkého svalstva v ureteropelvickém spojení nebo kolénkovitým ohnutím spojení v důsledku nefroptózy ( tj. pokleslé nebo také jinak bloudivé ledviny ) dále stlačením vazivovými pruhy či aberantní ( tj. odbočující odchylnou ) tepnou nebo tumorem pánvičky. Tzv. sekundární ( tj. druhotné ) hydronefrózy jsou důsledkem vezikoureterálního reflexu ( tj. zpětného průniku moče z močového měchýře nazpět do močovodu ) nebo obstrukce ( tj. překážky ) lokalizované distálně od ureteropelvického spojení ( tedy pod napojením močovodu a ledvinové pánvičky ). Některé hydronefrózy mohou být způsobeny kameny v močovodu, nádory močovodu, kompresí močovodu primárním nádorem nebo metastázami ( tedy druhotnými nádorovými ložisky ), myoneurogenním onemocněním ( tj. postižením svalstva a nervů ) močovodu nebo močového měchýře, také sekundární fibrózou ( tj. druhotným zvazivovatěním ) v důsledku léčebného ozařování nebo chirurgického zákroku, dále tzv. retroperitoneální fibrózou ( tj. zvazivovatěním tkáně ležící za pobřišnicí mimo břišní dutinu ), ureterokélou ( tedy vyhřeznutím močovodu ), vrozeným nebo získaným vezikoureterálním reflexem ( viz výše ), zhoubnými nádory močového měchýře nebo také pánevních orgánů, obstrukcí výtokové části močového měchýře zvětšenou prostatou nebo karcinomem prostaty ( tj. zhoubným nádorem pocházejícím z výstelkové tkáně ), obstrukcí močovodu strikturou ( tj. zúžením ), vrozenými chlopněmi nebo mentální stenózou ( tj. zúžením průchodu ). Hydronefrózu lze někdy zjistit u žen v těhotenství – jde o působení mechanických a hormonálních faktorů. Je obvykle přechodná, avšak v některých případech určité rozšíření ledvinové pánvičky může přetrvávat i po porodu. V ojedinělých případech může hydronefróza způsobit přechodnou atonii ureteru ( tj. ztrátu napětí stěny močovodu, tedy jeho ochablost ), a to tehdy, jestliže dojde k infikování hydronefrózy z infekce močových cest.

Chorobopis

Akutní hydronefróza se obvykle projevuje kolikovitou ( tj. typickou záchvatovitou ) bolestí. Chronická progresivní hydronefróza může probíhat také zcela bez patrných klinických příznaků ( tzv. asymptomaticky ) nebo může být spojena s tupými bolestivými pocity v boku na příslušné postižené straně těla. Zvětšená ledvinová pánvička může být hmatná, zvláště jestliže jde o velkou hydronefrózu u dětí. Intermitentní hydronefróza ( tj. hydronefróza, která občas vymizí ) podmíněná nefroptózou ( tj. pokleslou neboli bloudivou ledvinou ) nebo akutním rozepětím ledvinové pánvičky způsobuje silnou, trýznivou bolest ( označuje se jako tzv. Dietlova krize ). Jen asi v 10 procentech případů hydronefrózy je přítomna hematurie ( tj. přítomnost krve v moči ). Dosti často je hydronefróza komplikována infekcí močových cest spojenou s pyurií ( tj. přítomností hnisu v moči ), horečkou a bolestmi v bederní krajině. V důsledku blokády odtoku moče, která vede k jejímu nahromadění, může dojít ke vzniku močových kamenů. Ke zvýšení sérové hladiny močoviny dochází v případech se solitární ( tj. ojedinělou ) ledvinou nebo, jestliže jsou postiženy zároveň obě ledviny. Někdy mohou být přítomny těžko vysvětlitelné obtíže ze strany gastrointestinálního traktu ( tj. trávicího systému ) – jedná se například o nevolnost, zvracení, bolesti v břiše. Tyto příznaky se častěji vyskytují u dětí s vrozenou ureteropelvickou obstrukcí ( tj. s blokádou přechodu močovodu a ledvinové pánvičky ) a hydronefrózou.

Rozpoznání / vyšetření

Urologické vyšetření spočívá v použití následujících vyšetřovacích metod: ultrasonografického vyšetření břicha, v některých případech také intravenózní urografie ( tj. rentgenové vyšetření močových cest pomocí nitrožilně infúzí podané rentgenkontrastní látky, které může být spojeno s tomografií – tj. hloubkovým snímkováním v určité rovině ). Cystoureterografické vyšetření ( tj. vyšetření močového měchýře a močové trubice pomocí rentgenkontrastní látky podané přes močovou trubici do močových cest ) může pomoci při rozpoznání blokády dolní části močových cest, neurogenní poruchy ( tj. poruchy nervové regulace močových cest ) nebo vezikoureterálního reflexu ( tj. zpětného průniku moče z močového měchýře nazpátek do močovodu ). Cystoskopie ( tj. endoskopické vyšetření močového měchýře ), retrográdní uretrografie nebo ureteropyelografie ( tj. rentgenové vyšetření pomocí rentgenkontrastní látky  podané do močových cest ) mohou pomoci při rozpoznání anatomických deformit. Za normálních okolností, jestliže se vstříkne kontrastní látka ureterální cévkou ( tj. hadičkou zavedenou do močovodu ) přímo do ledvinové pánvičky, dojde během 5 až 10 minut k jejímu vyprázdnění. Zpožděné vyprazdňování pánvičky při hydronefróze prokazuje funkční nebo anatomickou abnormalitu. K pomalejšímu vyprazdňování ledvinové pánvičky však může docházet i při dehydrataci ( tj. odvodnění organizmu ). Vyšetření závažnosti hydronefrózy a porovnání zpoždění ve vyprazdňování ledvinové pánvičky ( na podkladě provedeného vyšetření intravenózní urografií, radionuklidového vyšetření nebo retrográdní techniky ) může být zvýrazněno , jestliže před aplikací kontrastní látky nebo radioizotopu je injekčně do žíly podáno vhodné diuretikum ( tj. močopudný lék ). Radionuklidové vyšetření může výrazně pomoci při vyhodnocení funkce ledvin v případech, kdy pomocí pyelografického vyšetření byla hodnocena ledvina jako nefunkční. Ve většině případů však k průkazu hydronefrózy postačuje neinvazivní ( a tedy také zcela nerizikové ) ultrasonografické vyšetření, které je zvláště užitečné u dětských pacientů.

Léčba

Při nálezu hydronefrózy je naléhavé léčení především každé komplikující močové infekce a selhávání funkce ledvin. V případě primární hydronefrózy je indikována neodkladná drenáž moče zvláště tehdy, jestliže jsou postiženy ledvinové funkce nebo přetrvává močová infekce nebo jestliže je hydronefróza spojena s velkými bolestmi. Při závažné obstrukci ( tj. blokádě močových cest ), infekci nebo přítomnosti močových kamenů bývá indikována přechodná nefrostomie ( tj. vydrénování ledvinových pánviček zevně těla pacienta ). Používaná perkutánní technika ( tj. zavedení drénu do ledvinové pánvičky přes kůži ) může být indikována při akutní hydronefróze spojené se sepsí ( tedy s otravou krve způsobenou účinkem bakterií kolujících v krvi pacienta ). V těchto případech je nejvhodnější způsobem léčby perkutánní nefrostomická drenáž moče. Při léčení sekundární hydronefrózy  je třeba usilovat o odstranění příčiny obstrukce dolních močových cest. Často bývá nutná drenáž močových cest nebo zajištění jiné možnosti vylučování moči z těla. U některých pacientů je indikována krátkodobá nebo i déletrvající drenáž pomocí tzv. „pig-tail“ katétru ( tedy zvláštního typu drénu ). Chirurgický zákrok u jednostranné nebo oboustranné primární hydronefrózy může být úspěšný za předpokladu , že je účinně zvládnuta infekce močových cest a že jsou zachovány dostatečné ledvinové funkce. Prognóza u sekundární hydronefrózy závisí na tom, jak dalece se podaří odstranit příčinu blokády močových cest nebo případného vezikoureterálního reflexu ( tj. zpětného průniku moče z močového měchýře nazpět do močovodu, který za normálních okolností není přítomen ). Dále je prognóza závislá na úspěšnosti léčení močové infekce a normalizaci intraluminálních  tlakových gradientů ( tj. rozdílů tlaků uvnitř jednotlivých částí močového systému ) a stabilizaci ledvinových funkcí.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.

3
1Irena Petrů9. 11. 2013 11:06:22
Dobrý den.Zjistili mi vrozenou hydronefrozu.Mám zavedený stent 3 týdny.Na dynam.scinti. ledvin jdu, až v polovině ledna 2014 a po výsledkách bude rozhodnuto, zda ledvinu odsranit nebo zachránit.Jelikož pracuji jako poštovní doručovatelka,zajímalo by mě jestli mohu být na nemocenské do doby než budou známy výsledky.Jsem celý den v terénu a nerada bych si s ukončením neschopnosti přidělala zravotní problémy.Jsou nějaké vyšší ryzika? Děkuji za Vaši odpovědˇ.I.Petrů.

Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události