Hepatitida B, žloutenka typu

Sérová žloutenka

      Hepatitida B je celosvětově rozšířená nemoc. Vysoká zamořenost existuje především v centrální a jižní Africe, v jižní Asii a jižní Americe. V Čechách je v současné době hepatitida B považována za nemoc rizikových skupin (lidé závislí na drogách, prostitutky, homosexuálové). Pro častý styk s krví jsou  však ohroženi i zdravotníci. Do druhé poloviny 70. let, kdy byly vypracovány spolehlivé metody stanovení přítomnosti viru hepatitidy B v krvi určené pro transfúze, bylo mnoho lidí, kteří nepatří k uvedeným rizikovým skupinám, nakaženo krevním převodem. 

Kapitoly

Přenos/rizikové faktory

      Virus hepatitidy typu B (HBV) je přítomen v krvi, slinách nebo jiných tělních tekutinách nakažených osob. Přenést se může např. infikovanou injekční jehlou, nástroji užívanými při tetování nebo piercingu, poraněním kůže nebo sliznice při sexuálním kontaktu nebo společném používání věcí denního života (nůžky, zubní kartáček apod.) s nosičem viru. Infikované těhotné ženy mohou přenést nákazu na plod.

Průběh

      Hepatitida B má dlouhou inkubační dobu. Projevuje se teprve po dvou až šesti měsících po nakažení podobně jako jiné virové hepatitidy celkovou únavou, ztrátou chuti k jídlu, občasnými bolestmi kloubů a tlakem v nadbřišku. Po několika dnech se objeví žluté zabarvení kůže, očního bělma a sliznic, doprovázené tmavým zbarvením moči a světlou stolicí. Při nekomplikovaném průběhu odeznívají potíže mezi 3. až 5. týdnem po vypuknutí nemoci. Až u 50% infikovaných jedinců, zvláště u dětí a kojenců, může probíhat hepatitida B bez příznaků a nerozpoznána. Naopak, vyjímečně, asi u 2% nakažených onemocnění probíhá velmi těžce a naprosté selhání jater může dokonce vést až k  smrti. Záchrana takových pacientů je možná jen díky okamžité transplantaci jater.

Komplikace

      U 5-10% nemocných (u kojenců a novorozenců až v 90%) se rozvíjí chronické onemocnění. Může jít o chronickou perzistentní infekci nosičského typu, bez projevů onemocnění,  která může po různě dlouhé době skončit uzdravením. Jindy nemoc pokračuje jako chronická aktivní hepatitida, která většinou  postupně vede k vazivové přeměně  jaterní tkáně (cirhóze jater), event. později i k rakovině jater. Nemocní s cirhózou bývají velmi unavení. Přetrvávají u nich trávicí a různé další obtíže. Vinou zhoršení  průchodu krve zvazivovatělými játry dochází k městnání krve v žilách kolem jícnu a hrozí nebezpečí krvácení z jícnových varixů. Dalším důsledkem je hromadění tekutiny v břiše (ascites) nebo poškození mozkových funkcí až ke stavům bezvědomí.

Diagnostika

      Laboratorní průkaz hepatitidy B je v současné době na vysoké úrovni. Nemoc lze vyšetřením séra prokázat již v průběhu inkubace (zhruba ve3. - 6. týdnu po nákaze). Pomocí příslušných, vysoce citlivých testů je možné posoudit stádium nemoci, aktivitu množení viru i to, do jaké míry je krev nemocného infekční.

Léčba

      Pro akutní hepatitidu není k dispozici specifická léčba. Důležitý je klid na lůžku a dieta s dostatečným obsahem bílkovin a vyloučením tučných a smažených jídel. Platí absolutní zákaz konzumace alkoholu. Nemocný by se měl vystříhat tělesné námahy a dodržovat  uvedený stravovací režim ještě nejméně půl roku po odeznění akutního onemocnění. O léčení chronické hepatitidy je možné se pokusit dlouhodobou aplikací interferonu-alfa v kombinaci s antivirovými chemotrapeutiky, např. lamivudinem.
      Výsledek léčby je tím lepší, čím dříve se s podáváním začalo. Šanci na plné uzdravení má méně než 50% chronicky nemocných, ale je reálná naděje, že s vývojem nových metod terapie se podíl plně vyléčených zvýší.

Prevence

      Nejspolehlivějším prostředkem prevence proti hepatitidě B je očkování. Genetickou rekombinací připravené vakcíny se aplikují ve čtyřech dávkách v průběhu 1 roku. Jsou velmi dobře snášeny a chrání před nákazou asi 10 let. Je třeba poznamenat, že vakcinace je současně účinná proti nákaze virem hepatitidy D. U nás jsou povinnně očkováni zdravotníci a studenti lékařských fakult a zdravotnických škol, nemocní v hemodialyzačním programu a novorozenci, jejichž matka prodělala v těhotenství akutní infekci nebo je chronickou nosičkou viru. (Do doby než nastoupí imunologická odpověď na vakcínu, je dítě chráněno před nákazou hyperimunním globulinem - lidským imunoglobulinem s vysokým obsahem protilátek proti viru hepatitidy B). Ostatní občané, pokud se cítí ohroženi (např. cestovatelé do zemí s vysokým výskytem nákazy) mohou požádat o očkování za poplatek.
      Zdravotnická osvěta mezi prostitutkami, homosexuály a drogově závislými, doporučující dobrovolné očkování nebo alespoň důsledné užívání kondomů, bezplatné poskytování stříkaček na jedno použití narkomanům, kteří si aplikují drogu do žíly, mohou významně omezit riziko šíření hepatitidy B mezi příslušníky těchto rizikových skupin obyvatelstva.

Časté dotazy

      Proč u některých osob vzniká chronická hepatitida B?
      Pravá příčina zatím není  známa - přepokládá se, že jde o nedostatečnost imunitní obrany. Nasvědčuje tomu skutečnost, že k chronickému průběhu dochází velice často u pacientů s AIDS, u lidí s těžce oslabeným imunitním systémem, u osob po transplantaci a též u novorozeňat, která ještě nemají plně vyvinutý imunitní systém.  

      Jsou 4 dávky vakcíny opravdu nutné?
      Jedná se o neživou očkovací látku, kde podnět pro tvorbu účinné imunologické obrany je poměrně malý. S plnohodnotnou ochranou se dá počítat nejdříve okolo druhého týdne po třetí dávce. Proto je též vhodné upevnit imunitu ještě 4., upomínací dávkou 1 rok po zahájení očkování.  

      Při kterých zahraničních cestách je vhodné dát se očkovat proti hepatitidě B?
      Ochrana před infekcí hepatitidou B je vhodná hlavně při dlouhodobých pobytech nebo častých cestách do oblastí se zvýšeným výskytem infekce jako je Afrika, Asie, střední a jižní Amerika, ale také jižní a východní Evropa.  

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.

0
1b.spicerova@seznam.cz28. 5. 2018 20:36:48
Dobrý den,
jsem očkovaná proti žloutence typuB a mám protilátky, mohu se nakazit žloutenkou typuC?
Děkuji za odpovědˇ

Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události