Hepatitida A, žloutenka typu A

Infekční žloutenka

      Virus hepatitidy A je celosvětově rozšířen. Vysoké riziko infekce hrozí obzvláště v rozvojových zemích s kritickým stavem hygieny. Obyvatelé České republiky se nejčastěji nakazí při cestách do těchto zemí. Počet zaznamenaných případů hepatitidy A se v České republice pohybuje okolo 2000 ročně, reálný počet je však pravděpodobně vyšší, protože infekce často probíhá nepozorovaně a všechny případy nejsou hlášeny. Nákaza ohrožuje především děti a mladé jedince, kteří s nákazou dosud nepřišli do styku ani nejsou očkováni.

Kapitoly

Šíření nákazy

      K šíření hepatitidy A přispívají špatné  hygienické poměry. Přenos viru se uskutečňuje tzv. orofekální cestou. Virus se množí v lidském zažívacím traktu, je vylučován stolicí a přenáší se kontaktem se špinavýma rukama infikovaných osob, buď přímo nebo prostřednictvím jimi znečištěné potravy. Zdrojem nákazy může být též kontaminovaná  voda, ve které virus vydrží aktivní po řadu měsíců, ovoce nebo zelenina, které jsou hnojeny fekáliemi nebo ošetřovány znečištěnou vodou. V přímořských oblastech představují  riziko syrové nebo málo povařené mušle nebo ústřice.
      Nakažené osoby vylučují virus hepatitidy A ještě před prvními příznaky nemoci, a mohou tak nevědomky šířit infekci na další osoby. Neobjeveným zdrojem infekce mohou být zvláště děti, u nichž infekce často probíhá nepozorovaně.

Průběh

      Inkubační doba, tj. období od chvíle nákazy do prvních projevů nemoci,  trvá nejčastěji asi 30 dnů. Nemoc začíná celkovým pocitem nevolnosti, ztrátou chuti k jídlu a chřipku připomínajícími příznaky, provázenými někdy i bolestmi kloubů nebo bolestmi v pravém podbřišku. Po několika dnech lze pozorovat zažloutnutí očního bělma a zežloutnutí kůže. K průvodním charakteristickým znakům patří tmavé zbarvení moči a odbarvení stolice.
      Někdy, zvláště u dětí do pěti let, může být průběh žloutenky typu A mírný a nenápadný, často bez zabarvení kůže (anikterický). Onemocnění proběhne u většiny dětí i dospělých bez následků a zanechává vůči této infekci trvalou imunitu. Komplikovaný nebo dokonce smrtelný průběh hepatitidy A je absolutně výjimečný.

Průkaz infekce virem hepatitidy A
Při podezření na  infekční žloutenku typu A zaznamená vyšetřující lékař zduření jater, a biochemické vyšetření potvrdí zvýšené hladiny jaterních enzymů. Odlišení od ostatních typů infekčních hepatitid je možné stanovením specifických protilátek proti viru hepatitidy A, které jsou prokazatelné již v začátku příznaků nemoci. 

Léčba

      Příčinná léčba hepatitidy A zatím neexistuje. Hlavním opatřením je dodržování diety, zejména vystříhání se tučných a smažených jídel a klid na lůžku. Platí absolutní zákaz konzumace alkoholu. Po poradě s lékařem je nutné vyřadit užívání léků, které mají toxický účinek na játra.

Prevence

      Infekci lze zabránit přísným dodržováním hygienického režimu. V oblastech s problémovým zabezpečováním  nezávadné pitné vody je třeba se vyhýbat konzumaci nepřevařené vody, včetně ledových kostek v nápojích, syrových potravin a neloupaného ovoce.
      Osoby cestující do rozvojových zemí, pokud nemají protilátky po překonaném onemocnění, by měly požádat o očkování proti hepatitidě A. Očkování dvěma dávkami neživé očkovací látky zabezpečí odolnost proti nákaze nejméně na 10 let. Očkovací látka je dobře snášena. Za zvláštních situací (epidemie,  živelné pohromy apod.) bývá organizováno  povinné očkování některých ohrožených skupin - např. dětí, záchranářů, pracovníků kanalizací  a jiných exponovaných profesí zdarma.
      U neočkovaných, při vědomém kontaktu s nákazou, může propuknutí nemoci zabránit nebo alespoň zmírnit její průběh lidský imunoglobulin, který je připravován ze sér zdravých lidí a obsahuje určité množství protilátek proti viru hepatitidy A.Účinek imunoglobulinu je krátkodobý. Zabránit onemocnění  lze též okamžitou aplikací očkovací látky, která včasným navozením protilátkové odpovědi zamezí rozvoji infekce  v organismu ještě v průběhu inkubace.

Časté dotazy

      Proč mají starší lidé často protilátky proti virům hepatitidy A, a jsou tudíž imunní, i když si nepamatují na žádné onemocnění žloutenkou?
      Mnoho lidí, zejména narozených před rokem 1945, za války a krátce po ní, v době, kdy původce hepatitidy A a jeho vlastnosti ještě nebyly známy, se viry hepatitidy A nakazilo. Protože u dětí infekce probíhá často bez  známek onemocnění,  postižení často neví, že už někdy žloutenku typu A měli. Jednou prodělaná hepatitida A zanechává v těle celoživotní odolnost proti nákaze.
Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události