Granuloma inguinale

      Inguinální granulom je vleklé (chronické) nakažlivé onemocnění v oblasti genitálu, vyznačující se tvorbou zrnité (tzv. granulomatózní) tkáně. Pravděpodobně se šíří pohlavním stykem.

Kapitoly

Výskyt/původce

      Inguinální granulom je v mírném klimatickém pásu vzácným onemocněním, ale v některých tropických a subtropických oblastech se vyskytuje běžně. Předpokládá se, že je způsobeno bakterií Calymmatobacterium granulomatis (dříve Donovania granulomatis), parazitující uvnitř lidské hostitelské buňky.

Příznaky/průběh onemocnění

      Inkubační doba (tj. doba od okamžiku nákazy do objevení příznaků nemoci) se pohybuje od 1 do 12 týdnů. Na začátku onemocnění se objeví nebolestivý rudý uzlík, barvy hovězího masa, který se pomalu vyvíjí v okrouhlou, vyvýšenou masu zrnitého vzhledu. Místem infekce je pyj, šourek, tříslo a stehna u mužů; zevní rodidla, pochva a hráz u žen; konečník a hýždě u homosexuálních mužů; obličej u obou pohlaví. Uzliny nejsou postiženy. Nemoc se šíří do bezprostředního okolí původního ložiska. Postup nemoci je pomalý, ložiska mohou případně pokrýt celou oblast pohlavních orgánů. Hojení je rovněž pomalé, s tvorbou jizevnaté tkáně. Běžná je druhotná infekce původních ložisek jinými mikroby, která může vést k velkému zničení tkání. V zanedbaných případech může následovat chudokrevnost, výrazné zhubnutí a vysílení, a následně smrt. Příležitostně se vyskytne rozsev krevní cestou do kostí, kloubů nebo jater.

Vyšetření

      Pro onemocnění jsou charakteristická zrnitá ložiska barvy hovězího masa. Diagnóza je potvrzena mikroskopicky průkazem vyvolávající bakterie uvnitř hostitelské buňky (Bakterie jsou nazývány jako Donovanova tělíska).

Léčba

      Vhodnou léčbou jsou streptomycin, tetracyklin, erytromycin, chloramfenikol nebo trimetoprim/sulfamethoxazol. Léčba by měla být účinná již po 7 dnech, ale mělo by se v ní pokračovat 3 týdny nebo do úplného vyléčení ložisek. Musí se vyhledat a vyšetřit sexuální partneři pacienta. Sledování nemocného po zjevně úspěšné léčbě by mělo pokračovat 6 měsíců a zahrnuje i testy na vyloučení protilátek proti příjici.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události