Funkční dyspepsie

 Funkční dyspepsie je častá obtíž, popisovaná obvykle jako „špatné trávení“, plynatost, pocit plnosti v břiše, hlodavá nebo palčivá bolest v nadbřišku nebo na hrudi. Tyto příznaky, které se nevztahují k určitému jednotlivému zažívacímu orgánu, mohou mít nejrůznější původ, a vysvětlení příznaků objektivním průkazem příčin onemocnění je obtížné, často i nemožné. Časová souvislost subjektivních obtíží a objektivních chorobných nálezů na zažívacích orgánech při rentgenovém či endoskopickém vyšetření (optické vyšetření průsvitu trávicí roury) nemusí znamenat příčinnou souvislost; mikroskopicky lze například prokázat zánět žaludeční sliznice (gastritidu) u 15 až 20 % zdravých dobrovolníků, kteří nemají vůbec žádné obtíže.

Nezanedbatelný vliv na průběh onemocnění mohou mít psychický stav pacienta, sociální vlivy a kulturní zvyklosti. Ačkoli onemocnění vyvolává úzkost a obavy, může u psychicky labilních osob uspokojovat některé psychické potřeby, například umožnit výhody, plynoucí z výsad poskytovaných nemocnému člověku. To může vysvětlit, proč někteří z pacientů nespolupracují s lékařem a zdánlivě nevykazují při léčbě žádné zlepšení. Nepřiměřená snaha lékařů najít prokazatelné strukturální postižení zažívacích orgánů může naopak vést k provádění dalších a dalších zbytečných vyšetření a tím k poškození pacienta.

Kapitoly

Příznaky

 Nemocní si obvykle stěžují na bolesti břicha, nejčastěji v nadbřišku, a také za hrudní kostí, dále na pocit plnosti v břiše a plynatost. Často udávají nadměrné říhání a kručení v břiše. Jinými přidruženými příznaky mohou být nechutenství, nucení na zvracení, změny v pravidelnosti stolice. Časté bývají také psychické obtíže, nejčastěji úzkost a deprese.

Vyšetření

 Není možné použít určitou, předem naplánovanou vyšetřovací metodu. Podle údajů z předchorobí a základního fyzikálního lékařského vyšetření je rozhodnuto o tom, zda jsou vhodná další pomocná vyšetření - laboratorní testy a zobrazovací metody. Důležité může být vyšetření krevního obrazu, biochemické vyšetření séra a testy na okultní (skryté) krvácení ve stolici.Rentgenové vyšetření jícnu, žaludku a dvanáctníku je namístě, jestliže jsou přítomny také polykací obtíže, ztráta na váze, zvracení a bolesti břicha v závislosti na jídle. Vyšetření průsvitu horní části trávicí roury optickým přístrojem (tzv. ezofagogastroskopie) je prováděna u nemocných s jinak nevysvětlitelnými obtížemi jako doplňující vyšetření, ve srovnání s rentgenem je citlivější pro zjištění slizničních abnormit. K vyloučení kamenů ve žlučníku slouží ultrazvukové vyšetření.

Funkční dyspepsii je nutné odlišit od řady tzv. somatických onemocnění (vykazujících tvarové, resp. strukturální změny tělesných orgánů). Jedná se například o srdeční ischemii (poruchu prokrvení srdečního svalu), refluxní chorobu jícnu (viz. článek), žaludeční či dvanáctníkový vřed, žlučníkové kameny, zánět žlučníku, zánět slinivky břišní apod. Důležité je také dlouhodobé sledování, aby u pacienta s funkčním postižením bylo včas odhaleno později vzniklé somatické onemocnění zažívacího traktu.

Léčba

 Funkční dyspepsie vyžaduje, po vyloučení závažného somatického onemocnění, léčení příznaků nemoci. Velmi podstatný je dobrý psychologický přístup lékaře k pacientovi. Jedná se o režimovou léčbu (úprava životosprávy, omezení kouření, alkoholu, dietní opatření) a medikamentózní léčbu (například při pálení za hrudní kosti či tlaku v nadbřišku ordinujeme krátkodobě léky snižující žaludeční kyselost - antacida, Ranisan). Velmi přínosná může být i psychoterapie.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události