Flutter síní

kmitání síní

Flutter síní je vzácnější porucha srdečního rytmu než fibrilace síní (viz. článek), avšak jeho důsledky a léčba jsou podobné. Vzniká v okruhu svaloviny v oblasti dolní části pravé síně kolem ústí dolní duté žíly. Frekvence síní je obvykle kolem 250 - 350 /min.

Flutter síní je většinou záchvatovitý a má sklon k samovolnému přechodu do fibrilace (míhání) síní nebo normálního sinusového rytmu.

Kapitoly

Příznaky

Příznaky závisejí především na frekvenci, jakou se stahují srdeční komory (odpověď komor). Není-li komorová odpověď příliš rychlá (např. méně než 120/min) a je-li pravidelná, mohou příznaky zcela chybět. Vyšší tepové frekvence a variabilní převod vzruchů ze síní na komory vedou k palpitacím (bušení srdce). Časté jsou i bolesti na hrudi v srdeční krajině. Srdeční výdej (objem krve vypuzený srdeční komorou během 1 minuty) může být natolik omezený, že se v důsledku nedostatečného prokrvení mozku objevují závratě až krátkodobé poruchy vědomí (synkopy).

Vyšetření

Diagnóza flutteru síní se obvykle stanoví podle elektrokardiografického vyšetření (EKG), na němž jsou typické flutterové vlnky, které v závislosti na frekvenci jsou buď oddělené nebo splývají v klasický obraz „zubů pily“. Frekvence komor závisí na převodu vzruchů síňokomorovým uzlem, typicky však bývá 150 až 220/min.

Léčba

Medikamentózní léčba spíše zpomalí odpověď komor než obnoví normální sinusový rytmus. Jsou užívány digoxin, verapamil (blokátor vápníkového kanálu) a tzv. blokátory adrenergních receptorů β (Pozn. Receptory jsou součástí tzv. sympatického - adrenergního autonomního nervového systému, který mj. ovlivňuje činnost srdce.), např.metipranolol. Všechny tyto léky mají blokující vliv na atrioventrikulární (síňokomorový) uzel převodního srdečního systému.

Není-li rychlá frekvence síní blokována v atrioventrikulárním uzlu, a komory se tudíž stahují s frekvencí více než 220/min, je nutné tento život ohrožující stav okamžitě řešit elektrickou kardioverzí (výbojem).

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události