Ewingův nádor

Ewingův nádor nebo se rovněž používá označení Ewingův sarkom je onemocnění, které patří mezi primární maligní ( tedy zhoubné ) nádory. Jedná se o radiosenzitivní kostní nádor ( tedy kostní nádor, který reaguje citlivě při léčbě na expozici radioaktivnímu záření ) vycházející z kulatých buněk.

Kapitoly

Příčiny / rizikové faktory

Příčina vzniku onemocnění Ewingovým nádorem není doposud známa. Víme ale, že jsou chlapci postiženi mnohem častěji než děvčata. Ewingův nádor se vyskytuje u pacientů v mladším věku než ostatní primární zhoubné kostní nádory. Naprosto nejvyšší výskyt tohoto onemocnění je u pacientů ve věkové skupině 10 až 20 let. 

Chorobopis

Většina těchto nádorů je lokalizována na končetinách, ale postižena přitom může být kterákoliv kost v lidském těle. Mikroskopicky se jedná o solidní ložisko složené z malých kulatých buněk. Nejčastějšími manifestními klinickými projevy onemocnění Ewingovým nádorem jsou u pacientů bolest a místní zduření postižené části těla. Ewingův nádor má tendenci růst extenzivně ( tedy velmi rychle a neohraničeně ) a v některých případech může postihovat celou diafýzu ( tedy prostřední část ) dlouhé kosti. V převážném počtu případů je větší část zasažené kosti postižena dříve než to bývá viditelné na snímcích při rentgenovém vyšetření. Vyšetření rentgenovou počítačovou tomografií nebo vyšetření magnetickou rezonancí potom pomáhají při definitivním určení rozsahu nádoru. Nejčastějším rentgenologickým nálezem je lytická destrukce ( tedy ložisko úplně rozpuštěné kostní tkáně ), ale mohou se také vyvinout mnohočetné vrstvy subperiostální ( tedy vrstvy umístěné pod okosticí ) reaktivní formace nové kosti, které mají vzhled „cibulové slupky“. Tento nález býval v minulosti považován zpravidla za klasické diagnostické znamení.

Rozpoznání / vyšetření

Stanovení přesné diagnózy onemocnění Ewingovým nádorem závisí po provedeném pečlivém fyzikálním vyšetření pacienta výhradně na provedení bioptického odběru vzorku podezřelé postižené tkáně a jeho následném histologickém vyšetření. Mnohé jiné zhoubné kostní nádory totiž mají prakticky stejný makroskopický vzhled.

Léčba

Léčení pacientů s onemocněním maligním Ewingovým nádorem zahrnuje různé kombinace chirurgické operační terapie, dále multimodální chemoterapie a radiační terapie. V současné době díky pokroku v medicíně již více než 60 procent pacientů s onemocněním primárním lokalizovaným Ewingovým nádorem kostí může být tímto kombinovaným víceprvkovým přístupem zcela vyléčeno.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události