Erysipel

růže

Jedná se o zánětlivé onemocnění vyvolané beta – hemolytickými streptokoky      skupiny A.

Kapitoly

Příčiny / rizikové faktory

Příčinou onemocnění je infikování pacienta bakteriemi, a sice beta – hemolytickými streptokoky skupiny. Infikování pacienta a vzniku onemocnění napomáhá snížená obranyschopnost organizmu. Infekční ložisko častěji vzniká například v místě interdigitální ( tedy meziprstní ) plísňové infekce na nohou nebo na bércích na podkladě chronických změn kůže a podkoží při chronické žilní nedostatečnosti.

Chorobopis

Nejčastěji postiženými oblastmi onemocněním erysipelem jsou obličej ( a to velmi často oboustranně ), dále paže a nohy. Ložiska postižení jsou v typických případech dobře ohraničená, lesklá, edematózní ( tedy oteklá ) a na pohmat měkká. V řadě případů se vyvinou vezikuly ( tedy malé puchýřky )  a buly (velké puchýře ). Někdy se objevují periferní ( tedy na okrajových částech těla ) zarudlé skvrny a regionální lymfadenopatie ( tedy změny ve smyslu zduření místních mízních uzlin ). Ve většině případů se objevují u pacientů následující manifestní klinické příznaky – vysoká horečka, zimnice, pocit nemoci. Onemocnění erysipelem  se může u pacientů také vícekrát opakovat a následně pak vyústit v chronický lymfedém ( tedy mízní otok postižené části těla způsobený zablokováním odtoku lymfy – tedy mízní tekutiny - z příslušné lokality ).

Rozpoznání / vyšetření

Stanovení správné diagnózy postižení pacienta onemocněním erysipelem bývá při charakteristickém vzhledu ložisek postižení ve většině případů snadná již po pečlivém fyzikálním vyšetření nemocného lékařem. Vykultivovat z  postiženého ložiska mikrobiálního původce onemocnění bývá ve většině případů obtížné, někdy se však podaří kultivace z odebrané pacientovy krve. Původce infekce – tedy beta – hemolytický streptokok ze skupiny A - se dá také identifikovat laboratorní metodou přímé imunofluorescence s použitím komerčně dostupných protilátek. Onemocnění erysipelem v obličeji je nezbytné odlišit od onemocnění herpes zoster ( tedy pásovým oparem ), erysipel paže a ruky zase od vzácně se vyskytujícího onemocnění erysipeloidem ( což je infekční bakteriální onemocnění prasat, pro které končí často smrtí, a ryb, je však přenosné i na člověka, jeho původcem je bakterie Erysipelothrix rhusiopathiae , název onemocnění vznikl podle jednoho z příznaků, červeného exantému tj. vyrážky na kůži ). V některých případech se může omylem za onemocnění erysipelem považovat také kontaktní dermatitida ( tedy zánět kůže způsobený kontaktem s nějakou dráždivou látkou ) anebo onemocnění angioneurotickým edémem ( což je stav, při kterém se v tkáni nebo orgánu vyskytuje více tekutiny, než za normálních fyziologických okolností, jedná se o hromadění tekutiny v mezibuněčném prostoru, jde o místní poruchu krevního oběhu, která však může mít příčinu i mimo kardiovaskulární systém, přitom příčiny mohou být jak místní, jako je například zánět nebo úraz, tak také celkové jako je například selhání srdce či ledvin ).

Léčba

Léčení pacienta s onemocněním erysipelem je konzervativní. Zahrnuje podávání antibiotika penicilinu V nebo erythromycinu ústy v dávkách 500 miligramů 4krát denně. Tato antibiotika se musí podávat po dobu nejméně dvou týdnů. V akutních případech onemocnění můžeme dosáhnout rychlého účinku podáváním penicilinu G, který se aplikuje zpočátku nitrožilně, a sice v dávce 1 200 000 IU ( tj. mezinárodních jednotek ) každých 6 hodin. Na podávání antibiotik ústy pak při léčení takovéhoto pacienta přejdeme po 36 až 48 hodinách. V poslední době se však vyskytly i případy onemocnění erysipelem, které byly způsobeny sice také beta – hemolytickými streptokoky skupiny A, ovšem rezistentními na terapii výše uvedenými antibiotiky. V takových případech lze s úspěchem použít jiná antibiotika, a to sice kloxacilinu nebo cefalexinu. Lokální klinické obtíže pacienta se mohou snížit přikládáním studených obkladů na postižená místa, k dosažení úlevy od bolesti se může nemocnému ústy v tabletách podávat lék, který obsahuje kyselinu acetylosalicylovou ( v množství 600 miligramů ) společně s kodeinem ( v množství 30 miligramů ).

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.

0
1svoboda11. 7. 2013 8:52:26
Dobrý den, kde se nejčastěji infekce nachází /prostředí, místo/ a je možné identifikovat v krvi nedoléčenou chronickou fázi nemoci, pokud existuje

Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události