Ebola

Krvácivá horečka Ebola

Ebola neboli krvácivá horečka ebola je jedním z nejvíce nakažlivých virových onemocnění na světě. Jedná se o horečnatou chorobu, která způsobuje masivní krvácení ze všech tkání. Ebola patří mezi onemocnění zvířat  přenosná na člověka (tzv. zoonózy). Ebolu způsobuje virus Ebola patřící do čeledi filovirů. Filoviry jsou považovány za velmi nebezpečné viry zařazené do skupiny BSL 4 (tj. biosecurity level 4 , přitom virus HIV vyvolávající onemocnění AIDS patří pouze do skupiny BSL 2+). Nosičem viru je nějaké zvíře, zejména některé divoce žijící africké opice, přenašeči, kteří touto chorobou sami netrpí mohou být v přírodě hlodavci nebo netopýři. Pokud jde o domácí zvířata, onemocnět ebolou mohou i prasata, zpravidla bezpříznakovými přenašeči viru eboly se mohou stát psi. Existují vážné obavy ze zanesení nemoci do civilizovaného světa turisty či s domácími mazlíčky.

Kapitoly

Příčiny/rizikové faktory

Virus ebola se poprvé objevil v roce 1976 a od té doby různé kmeny viru ebola způsobují epidemie s úmrtností dosahující od 50 do až 90 %. Místem těchto epidemií byly především africké země jako Demokratická republika Kongo, Republika Kongo, Gabon, Uganda a Súdán. Do dnešní doby známy celkem 5 kmenů viru ebola. Tři z nich způsobují u člověka onemocnění (jsou to ebola-Zair,-Súdán a –Bundibugyo ). Čtvrtý kmen (ebola-Pobřeží slonoviny) dosud způsobil jen jedno zaznamenané lidské onemocnění, když došlo k přenosu choroby z pitvaného šimpanze, a nebylo smrtelné. Pátý kmen (ebola-Reston) napadá opice a prasata. Jméno ebola bylo převzato od jména řeky, která protéká oblastí, v níž propukla první epidemie této nemoci. Inkubační doba (tedy doba, která uplyne od nákazy člověka do propuknutí klinických příznaků onemocnění) může být v rozsahu 2 dny až 3 týdny (zpravidla je to však asi 7 až 10 dnů). Klinické příznaky onemocnění ebolou se v jednotlivých případech liší, ale počátek nákazy je obvykle náhlý a je charakterizován vysokými horečkami, skleslostí, svalovými bolestmi, bolestmi v kloubech, bolestmi v oblasti břicha a bolestmi hlavy. 

Průběh

Častým klinickým příznakem onemocnění ebolou je zvracení, průjem, poškození ústní dutiny, zánět spojivek, krvácení jak vnitřní, tak i vnější, obvykle nejprve do trávicí ústrojí (proto může být onemocnění ebolou zaměněno s příznaky jiných onemocnění, jako jsou úplavice nebo břišní tyfus). Postupně s progresí choroby dochází ke krvácení ze všech tělesných otvorů. Na kůži pacienta postiženého ebolou se objevují masivní krevní podlitiny v důsledku poruchy srážlivosti krve. Postižený krvácí z úst i mezizubních prostor. Povrch jazyka se mění v rudou hmotu, která se začíná odlupovat. Se ztrátou slizničního krytu se trhá povrch jazyka, což způsobuje nemocnému kruté bolesti. Podobně se odlupuje mrtvá tkáň hrtanu a průdušnice, která může zapadnout do plic nebo je pacientem vykašlána. Srdeční sval ochabuje, objevují se krevní sraženiny. Virus eboly proniká i do očí. Pacient tak může oslepnout. Kapénky krve ulpívají na očních víčkách a krev volně vytéká z očí. Často dochází k mozkové mrtvici a také k nevratnému poškození všech vnitřních orgánů, zejména jater, která se rozpadají a nahrazuje je krvavá kašovitá hmota.

Ledviny a střeva selhávají, protože se zcela naplní sraženou krví. Sperma mužů postižených ebolou je vysoce infekční. U žen dochází k silnému krvácení z pochvy. U těhotných žen následuje spontánní potrat, plod je také infikován virem. Pokud se dítě narodí, má červené oči a z nosu mu kape krev. V závěrečném stádiu trpí nemocný epileptickými záchvaty a upadá do šokového stavu. Smrt nastává v důsledku selhání všech životně důležitých orgánů. Tekutina z  těla pacienta zemřelého na ebolu je vysoce infekční. Jestli pacienti, kteří onemocní ebolou přežijí,  závisí na typu viru a na fyzické kondici pacienta. 

Přenos

K přenosu viru eboly může dojít při kontaktu s krví nebo tělními tekutinami nakaženého zvířete (běžně opice nebo kaloni). Šíření vzduchem nebylo v přirozeném prostředí prokázáno. Kaloni virus přenášejí a šíří, aniž by je samotné postihoval. Jakmile dojde k nákaze člověka, může se onemocnění šířit i mezi lidmi. Muži, kteří nákazu přežijí, mohou onemocnění šířit prostřednictvím semene až po dobu dvou měsíců. 

Stanovení

Za účelem stanovení diagnózy se obvykle nejdříve vyloučí ostatní onemocnění s podobnými symptomy, jako jsou  například malárie, cholera a další virové krvácivé horečky.. Za účelem potvrzení diagnózy jsou krevní vzorky testovány na virové protilátky, virovou RNA (ribonukleové kyseliny) nebo virus samotný. Prevence onemocnění ebolou zahrnuje omezení šíření onemocnění z nakažených opic a prasat na člověka. Toho lze dosáhnout kontrolováním těchto zvířat z hlediska nákazy a jejich zabitím a řádnou likvidací jejich těl v případě potvrzení onemocnění. Jako preventivní opatření působí i správné vaření masa a nošení ochranného oděvu při manipulaci s masem. Samozřejmostí musí být rovněž nošení ochranného oděvu a mytí rukou  při pohybu v okolí osoby nakažené virem eboly. Se vzorky tělesných tekutin a tkání nakažených osob by se mělo zacházet se zvláštní opatrností.

Obyvatelé afrických zemí často rituálně omývali zemřelé holýma rukama, a tak došlo ke vzniku prvních epidemií, protože se také nakazili a většina jich potom také zemřela. Je proto nutné zajistit, aby se zemřelí pohřbívali bezpečnými metodami, které zabrání šíření nákazy. V současné době bohužel zatím neexistuje proti onemocnění ebolou žádná účinná vakcína. Světová zdravotnická organizace (WHO) schválila používání nevyzkoušených léků proti Ebole k léčbě současné epidemie v západní Africe. 

Léčba

V současnosti je podstatou léčby pacienta trpícího onemocněním ebolou jen podpůrná terapie. Jelikož jedna z hlavních příčin smrti je dehydratace, je nutné udržovat vodní a elektrolytovou rovnováhu. Pacienti potřebují nitrožilní dodávky tekutin a vitamínů ve formě infúzí. Dále je nutné udržovat krevní tlak a dostatečně zajistit řádné dýchání. Dále je nutné udržovat krevní tlak a dostatečně zajistit řádné dýchání. Jestliže pacient onemocnění ebolou přežije, bývá jeho následné uzdravování velice dlouhé a s řadou možných komplikací. Postižení tělesných orgánů v průběhu onemocnění zanechává velmi často trvalé následky.

Tak jsou známé po prodělání onemocnění ebolou případy následného ohluchnutí, oslepnutí, poruch hybnosti, zánětů kostní dřeně nebo míchy, zánětů očních struktur, osrdečníku, varlat, příušních žláz a slinivky břišní. Existují velké obavy z využití eboly teroristy nebo některými nebezpečnými režimy jakožto biologické zbraně. Někteří vědci tvrdí, že využití viru ebola jako biologické zbraně je možné, avšak nepravděpodobné. Přeměna viru ebola do biologické zbraně by podle nich byla náročná a má i své omezení. Ebola by musela být přenášena vzduchem, aby byla efektivní. Ačkoliv se má za to, že se ebola může šířit vzduchem v kapičkách vody, u nejnebezpečnějších kmenů tato vlastnost známa není. Mnozí další vědci ale optimismus svých kolegů nesdílí

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události