Degenerace žluté skvrny oční

      Každý obrázek okolí, který si vytváří  mozek, se nejdříve zrcadlí na oční sítnici (retina). Tam vstřebává nepočitatelně mnoho zrakových buněk -  tyčinek a čípků  - světlo a barvy, které vstupují do oka zornicí a čočkou s proměnlivou silou a  vlnovou délkou. Ohnisko vidění  (centrum obrazu) se zobrazuje na takzvané žluté skvrně (macula lutea). Zde jsou uloženy zrakové buňky vybavené čípky, které jsou odpovědné za barevné vidění a také za  ostrost vidění . Druhé - tyčinkové - buňky  jsou umístěny dokola na periférii žluté skvrny a umožňují orientaci v prostoru a vidění ve tmě nebo šeru. Zatímco během onemocnění sítnice (retinis pigmentosa)  jsou zasaženy tyčinky, při degeneraci žluté skvrny jsou postiženy čípky.
      Tato nemoc, kterou trpí mnoho lidí,  má více forem, jejichž  příčiny nejsou zatím úplně  objasněny. Jen zčásti jsou geneticky podmíněny. Nejčastější formou je stářím podmíněná degenerace žluté skvrny.

Kapitoly

Příčiny/rizikové faktory

      Zrakové buňky v oblasti žluté skvrny nezadržitelně odumírají. Příčiny jsou různé v souvislosti s tím, o jakou formu nemoci se jedná. Starší lidé trpí buď suchou nebo vlhkou formou degenerace žluté skvrny. Téměř u každého desátého postiženého druhou formou se prokáže genetická porucha - mutace v takzvaném ABCR genu. U první formy nemoci se s touto poruchou  nesetkáváme - dodnes se pro ni nenašlo žádné vysvětlení. Příčina vlhké formy je už objasněna: jemné cévky z překrvené podsítnicové vrstvy vyúsťují do žluté skvrny, částečně ji zakrývají a porušují tak její funkce. Citlivé zrakové buňky jsou  postupně poškozovány.
      Jsou-li zhoršením centrálního vidění postiženi mladí lidé, jde  se o juvenilní degeneraci žluté skvrny. Jednotlivé typy onemocnění mají rozdílné formy průběhu. Pro téměř všechny byly už objeveny geny, které je zapříčiňují. Za dominantní lze nejspíše považovat poruchu TIMP-3 genu, který je nutný pro výživu očního pozadí.
      Nápadné projevy nemoci vyvolávají  cysty tvořící se na  žluté skvrně, které postupně zanechávají nefunkční jizvy. To vede k odumírání čípků, a centrální vidění se ztrácí. Nedá se ovšem předvídat, jak rychle bude onemocnění pokračovat. Jeho průběh je velmi různorodý. Je dokonce možné zastavení progrese onemocnění i na několik desetiletí.

Průběh

     Kontinuální odumírání zrakových buněk v oblasti žluté skvrny je určujícím znakem degenerace žluté skvrny. Podle toho, kdy se vyskytne první poškození zraku, mluví lékaři buď o juvenilní - mladistvé - formě, která se může vyskytnout už mezi 10.- 20. rokem,  nebo o stářím podmíněné degeneraci žluté skvrny. Tato forma zpravidla postihuje lidi starší než padesát let. Charakteristické pro nemocné je, že se mohou orientovat a pohybovat v prostoru jako dříve, ale už nejsou schopni číst ani velké písmo. Centrum vidění je neostré nebo úplně rozmazané, pouze okraje předmětů se jeví jasně. Vedle zhoršení ostrosti zraku je také omezeno barevné vidění, neboť většina čípků se vyskytuje ve žluté skvrně nebo v jejím okolí. Dochází-li k náhlým změnám světla, je pro lidi trpící degenerací žluté skvrny těžké se přizpůsobit. Jsou také velmi citliví na oslnivé světlo a hůře se přizpůsobují kontrastům.

 

Následky

      Odumírání čípků na žluté skvrně probíhá různě rychle. Např. u juvenilní degenerace  se může schopnost vidění  výrazně zhoršit během několika měsíců. U senilní degenerace žluté skvrny  tento proces trvá léta i  desetiletí. Prolínání  mezi různými onemocněními sítnice nejsou ovšem žádnou výjimkou. Kdo například trpí degenerací sítnice, může ještě dlouho číst, protože centrum vidění je neporušené. Rozšíří-li se ovšem proces  také na zrakové buňky žluté skvrny,  hrozí úplné oslepnutí.

Rozpoznání/vyšetření

     Nejdůležitějším přístrojem, díky kterému může každý i doma rozpoznat lehké zhoršení centrálního vidění, je Amslerova mřížka. Je to čtverečkovaný  papír s 625 čtverečky. Kdo si chce sám otestovat své oči, zakryje si nejdříve jedno a pak druhé oko, mezitím se nezakrytým okem snaží soustředit se na střed papíru - centrum vidění. Jsou-li některé linie zkreslené nebo vybočené, ztrácejí se nebo jsou bezbarvé, ukazuje to na ztrátu (nebo podrážděnost) zrakových buněk. V tomto případě by měl být vyhledám odborník. Ten může analýzou vyšetření zorného pole  stanovit přesnější diagnózu. Genetický rozbor je většinou dalším krokem. Pouze u zhruba každého desátého postiženého nemocí je však známa změna v genech,  která je příčinou onemocnění. Nicméně vyskytla-li se už některá z forem degenerace žluté skvrny v příbuzenstvu, doporučuje se využít poradenství v oblasti klinické genetiky.

Léčba

      Pro vlhkou formu senilní degenerace žluté skvrny se používá fotodynamická terapie. Cévky, které prorůstají do žluté skvrny a tam se rozvětvují, jsou naplněny  fotosenzitivní látkou, která se aplikuje do žil. Tato látka, je-li  ozářena slabým laserovým paprskem, srazí krev. Umělá sraženina vzniká v oblasti přesně zaměřené laserovým paprskem. Vybujelé cévky jsou ucpány a odumírají. Jsou zkoušeny i jiné léčebné metody, ale žádnou zatím nelze považovat za dostatečně ověřenou.

Péče

      Pouze při vlhké degeneraci žluté skvrny, pokud se s fototerapií započne ihned, je možné zastavit zhoršování zraku dříve než došlo k jeho těžkému poškození. Rada: vemte si na pomoc Amslerovu mřížku. Má velikost kreditní karty, a můžete s ní sami snadno a rychle prověřit své zrakové schopnosti. Zvláště to platí  pro lidi starší padesáti let.

Časté dotazy

      Vede stářím podmíněná degenerace žluté skvrny k oslepnutí? 
      Smyslové buňky, které jsou mimo žlutou skvrnu, nejsou zasaženy. Proto zpravidla pacienti neoslepnou. I v pozdním stadiu jsou stále ještě schopni rozeznávat obrysy a kontrasty a správně se orientovat v okolí.

      Trpím degenerací žluté skvrny, ale nejsem slepý. Mám nárok na státní podporu?
      Lidé s postupující degenerací žluté skvrny jsou  podle zákona pokládáni za  slepé, a to  i v případě, že ještě mohou vidět, neboť už obvykle nemohou  dále vykonávat svou práci a každodenní úkoly,  jako je třeba nákup nebo provoz domácnosti, zvládají jen s velkou námahou. Proto požívají stejných privilegií jako slepí a mají nárok na podporu pro slepé.

      Může být degenerace žluté skvrny vyléčena?
      Pouze v případě, že se jedná o vlhkou senilní degeneraci žluté skvrny. Při ní prorůstají cévky z prokrvené podsítnicové vrstvy do žluté skvrny  a zrakové buňky odumírají.Aby se zabránilo dalšímu odumírání zrakových buněk, je do žil aplikována zvláštní fotosenzibilní látka . Ta se dostane až do jemných cévek, kde po slabém ozáření laserem dojde ke sražení krve,  cévky se uzavřou a odumřou.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události