Cysty na vaječníku

Cysta na vaječníku (neboli ovariální cysta) je celkem běžné onemocnění, které postihuje především ženy v reprodukčním věku. Cysta na vaječníku je dutina vyplněná tekutinou, která se vyskytuje v prostředí vaječníku a která vzniká nejčastěji zvýšeným působením určitých hormonů. Většina cyst na vaječníku nepůsobí ženě žádné potíže, ale některé mohou být bolestivé, a jestliže prasknou, mohou způsobit závažné krvácení. Zvláštním onemocněním je syndrom tzv. polycystických vaječníků  (podrobně viz příslušná kapitola), kdy nacházíme u postižené ženy zvětšené vaječníky s velkým počtem menších cyst. Vaječník (neboli tzv. ovarium) je ženská pohlavní žláza. Jedná se o párový orgán, který je uložený v břiše. Vaječníky jsou po obou stranách dělohy, tvoří se v nich ženské pohlavní buňky (tj. vajíčka ) a ženské pohlavní hormony (tj. estrogeny a gestageny). V období pohlavní zralosti se jednou za měsíc vajíčko uvolní a začne cyklus známý jako ovariální. Vajíčko roste ve vaku zvaném folikul, který po dozrání praskne a uvolní vajíčko (tento děj se nazývá ovulace). Jestliže k prasknutí folikulu a k uvolnění vajíčka nedojde, folikul roste dál a hromadí se v něm tekutina. To pak vede ke vzniku cysty.

Kapitoly

Příčiny/rizikové faktory

Cysty na vaječníku se vyskytují u žen v kterémkoliv věku. Nejčastěji se vytvářejí v průběhu období po porodu. Některé (tzv. funkční) cysty jsou součástí přirozeného procesu menstruace. Nejedná se o nemoc. Mezi funkční cysty řadíme cystu folikulární a cystu žlutého tělíska. Folikulární cysta je nejběžnější cysta na vaječníku. Vzniká jako následek zvýšeného působení folikuly stimulujícího hormonu. Protože nedojde k prasknutí folikulu, hromadí se v něm tekutina a jeho velikost se zvětšuje. Může tak vzniknout cysta velká až 6 centimetrů. Zpravidla se folikulární cysta na vaječníku objevuje v období uprostřed menstruačního cyklu, nezpůsobuje ženě žádné obtíže a sama zaniká bez jakékoliv léčby v průběhu několika měsíců. Druhou funkční cystou na vaječníku je cysta žlutého tělíska. Vzniká po uvolnění vajíčka z folikulu.

Ten se potom proměňuje v tzv. žluté tělísko a produkuje velké množství ženských pohlavních hormonů, které mají připravit tělo na přijetí oplodněného vajíčka a vznik těhotenství. Jestliže se tak nestane, žluté tělísko pomalu zaniká. Pokud ovšem dochází k nahromadění krve nebo tekutiny ve žlutém tělísku, to se potom zvětšuje a může se vyvinout cysta na vaječníku. Cysta žlutého tělíska nezpůsobuje žádné problémy a zaniká asi za tři měsíce. Tzv. polycystická ovaria jsou zvětšené vaječníky s velkým počtem menších cyst. Tento stav můžeme najít u zdravých žen nebo u žen trpících nějakou hormonální poruchou. Syndrom polycystických vaječníků je onemocnění, které v sobě zahrnuje jak existenci polycystických vaječníků, tak i také další klinické příznaky a abnormality. Cysta na vaječníku může být také následek onemocnění zvaného endometrióza. Jedná se o nenormální výskyt děložní sliznice mimo dělohu. Jestliže postihne vaječník, může se vytvořit cysta veliká až 10 centimetrů, a následně vzniklé její srůsty s okolím pak mohou být příčinou ženské neplodnosti.

Chorobopis

Malé cysty ve vaječníku jsou v naprosté většině případů bez klinických příznaků. Velké cysty vyvolávají často u postižených žen pocit tlaku v břiše. Dále mohou vyvolávat tlak na močový měchýř a střeva, bolest při pohlavním styku, zeslabení nebo naopak zesílení menstruačního krvácení, také vynechání menstruačního krvácení, nepravidelnosti v menstruačním krvácení, dlouhodobou bolest v průběhu menstruace, dále také nevolnost, zvracení, horečku, zvýšení ochlupení, nadměrnou žízeň nebo také ztrátu tělesné hmotnosti. Samovolné prasknutí vaječníkové cysty vyvolává u ženy ostrou silnou bolest v břiše na straně postiženého vaječníku. Při prasknutí cysty žlutého tělíska může nastat silné vnitřní krvácení, které vyžaduje okamžité chirurgické řešení. Prasknutí cysty může také u ženy vyvolat zánět pobřišnice.

Rozpoznání/vyšetření

Ke stanovení správné diagnózy postižení pacientky ovariální cystou vede pečlivé vyšetření pacientky lékařem doplněné ultrazvukovým vyšetřením. Jestliže je cysta ve vaječníku objevena, musí být pacientka pečlivě sledována lékařem, a to až té do doby, než se lékař ujistí, že ovariální cysta vymizela. Pokud cysta nezmizí, je potřeba ji chirurgicky odstranit.

Léčba

Převážná většina cyst ve vaječnících nevyžaduje zpravidla žádnou léčbu, protože nezpůsobují žádné klinické obtíže. Cysty, které vyvolávají u žen klinické obtíže, můžeme léčit konzervativně nebo chirurgicky. Konzervativní léčení zahrnuje podávání hormonální antikoncepce (je ovšem třeba poznamenat, že v některých případech však mohou podávané antikoncepční pilulky naopak zvýšit výskyt cyst). Chirurgické řešení může být laparoskopické (toto řešení zahrnuje operační přístup do dutiny břišní malým kožním řezem a vydrénování cysty), nebo laparotomické (toto řešení zahrnuje operační přístup do dutiny břišní větším kožním řezem a provedení biopsie, v případě podezření na nádor rakovinového původu, nebo i odstranění celého postiženého vaječníku). Chirurgické řešení je v řadě případů naprosto nezbytné rovněž při vzniklých komplikacích ovariálních cyst – tedy například jestliže nastane prudké krvácení do dutiny břišní při prasknutí vaječníkové cysty nebo jestliže po prasknutí ovariální cysty vznikne zánět pobřišnice.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události