Cystitida intersticiální

Intersticiální cystitida neboli zánět vmezeřené tkáně močového měchýře ( intersticium je prostor vyplněný vmezeřenou tkání, což je řídké pojivo, v němž probíhají cévy a nervy, intersticium se neúčastní přímo vlastní činnosti močového měchýře ) není pravděpodobně infekčního původu, přesto se projevuje klinickými projevy zánětu močového měchýře.

Kapitoly

Příčiny / rizikové faktory

Intersticiální zánět močového měchýře může být autoimunního původu ( tj. způsobený prostředky vlastní obranyschopnosti organizmu ) nebo alergického původu ( tj. způsobený přecitlivělostí organizmu ). Intersticiální cystitida bývá zařazována mezi tzv. kolagenózy ( tj. mezi skupinu onemocnění, jejichž podstata spočívá v onemocnění pojivových tkání, zejména vaziva ), ale také může být sekundárním projevem zatím neidentifikované infekce. Nejedná se však o projev radiační zátěže ani o reakci po podání léků. Také karcinom in situ ( tj. lokálně ohraničený zhoubný nádor močového měchýře vycházející z výstelkové tedy epitelové tkáně ) může někdy napodobovat klinické příznaky onemocnění intersticiální cystitidou a musí proto být vždy pečlivě  vyloučen cytologickým vyšetřením z odebraného vzorku tkáně z postiženého místa močového měchýře.

Chorobopis

Klinické příznaky odpovídají těm, které obvykle pozorujeme při onemocnění zánětem močového měchýře. Mezi tyto příznaky patří především pálivé nucení na močení a současné bolestivé vyprazdňování malých porcí moči, dále nykturie ( tj. hojné močení v noci ) společně s bolestmi v oblasti suprapubické ( tj. v oblasti nad stydkou krajinou ) nebo v oblasti křížové. Také nacházíme kalnou moč s makroskopickou hematurií ( tj. prostým okem viditelnou přítomnost krve v moči ). Pro onemocnění intersticiálním zánětem močového měchýře je charakteristické postižení zejména žen ve středním věku. Zánětlivé změny močového měchýře vedou postupně k jizvení tkáně a pozvolné retrakci ( tj. svráštění ) měchýře a zmenšení jeho kapacity s následným frekventním bolestivým močením malých porcí hematurické moči ( tj. moči s přítomností krve ).

Rozpoznání / vyšetření

Kromě charakteristických manifestních klinických příznaků zánětu močového měchýře ( viz výše ) nám ke stanovení diagnózy napomůže histologické vyšetření odebraného vzorku postižené části močového měchýře. Histologicky vykazuje stěna močového měchýře buď na jedno místo lokalizované zánětlivé změny nebo tzv. multifokální ( tj. vyskytující se na řadě různých míst ) zánětlivé infiltráty spojené se slizničním zvředovatěním a následným jizvením, což vede k postupnému svráštění močového měchýře. Nález frekvenčního bolestivého močení malých porcí moči s příměsí krve u žen ve středním věku, které je způsobeno zmenšením kapacity močového měchýře pro  zjizvení a následné svráštění jeho stěny, musí okamžitě vzbudit podezření na onemocnění intersticiální cystitidou.

Léčba

Neexistuje žádný jednotný postup léčby, který by byl vždy účinný v  případech onemocnění intersticiálním zánětem močového měchýře. Obvykle používaný léčebný postup zahrnuje opakované dilatace močového měchýře ( tj. zvětšování jeho kapacity – tedy jeho roztahování ), které jsou prováděné vždy při celkovém znecitlivění, a někdy se také provádí odstranění ulcerujících lézí ( tj. zvředovatěných míst na sliznici močového měchýře ). Podávání léků ze skupiny tzv. spazmolytik ( tj. léků uvolňujících stažení hladkého svalstva ) je někdy spojeno alespoň s částečnou úlevou. Instalace dimethylsulfoxidu do močového měchýře ( tj. napuštění močového měchýře uvedeným lékem ) v některých případech zlepšuje klinický průběh onemocnění. V těžkých případech se ke zvýšení kapacity měchýře používá operační plastika močového měchýře s použitím stěny tenkého střeva ( speciálně jeho konečné části – tj. ilea ) nebo tlustého střeva ( speciálně esovité kličky – tj. sigmatu ). V nejtěžších případech je možné provedení operačního zákroku tzv. cystektomie ( tj. úplného odstranění močového měchýře ) s následným vyvedením moči do nově vytvořeného sběrného kolektoru vytvořeného z části tenkého střeva ( speciálně z části ilea ) nebo z části tlustého střeva ( speciálně z části esovité kličky ) nebo přímo operační vytvoření ureterosigmostomie ( tj. vyvedení močovodů do tlustého střeva speciálně do esovité kličky – tj. colon sigmoideum ).

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události