Chřipka

influenza

Jako „chřipka“ bývají často nesprávně označována onemocnění dýchacích cest, která mají  nejrůznější bateriální či virové původce. Mívají lehký, nekomplikovaný průběh a spadají do kategorie tzv. nemocí z nachlazení. Naproti tomu pravou chřipku (influenzu) vyvolávají viry chřipky, které se rychle šíří v populaci v obdobích epidemií, event. celosvětových pandemií, a mohou pro nemocného představovat vážné nebezpečí. Chřipkové epidemie jsou provázeny vždy vzestupem nemocnosti a úmrtnosti obyvatelstva. (Nejzávažnější pandemie tzv. Španělské chřipky, zaznamenaná na konci 1. světové války, zahubila nejméně 20 milionů lidí).

Kapitoly

Původci chřipky a přenos nákazy

    Chřipkové viry jsou celosvětově rozšířeny a rozdělují se na tři typy - A, B a C. Významné jsou především typy A a B, přičemž typ A je zodpovědný za pandemie, které byly  až dosud zaznamenávány v intervalech deset a více let. Zdrojem nákazy je převážně  nemocný člověk. Avšak chřipkové viry napadají také zvířata, ptáky včetně domácí drůbeže, vepře, koně aj. a bylo prokázáno, že za výjimečných okolností se může člověk nakazit od nemocných prasat nebo drůbeže. Chřipkové viry se přenášejí kapénkami, např. při kašlání nebo kýchání a po vdechnutí pronikají různě hluboko do dýchacích cest, kde se množí. Infikovaní jedinci jsou nakažliví od počátku prvních příznaků po dobu asi jednoho týdne.

Průběh

   Chřipkové onemocnění začíná náhle vysokými teplotami, malátností, bolestmi zad a končetin asi 2 až 3 dny po nákaze. Typický je také suchý a dráždivý kašel, který může trvat dokonce i několik týdnů. U starších lidí může být průběh nemoci těžký, komplikovaný, někdy i smrtelný. Důležité je vědět, že viry chřipky jsou velmi proměnlivé a stále se vyvíjejí. Protilátky získané po překonaném onemocnění proto nejsou dostatečně účinné proti novým variantám a subtypům chřipkových virů a člověk tak může onemocnět chřipkou mnohokrát v životě.

Komplikace

 Nejčastější komplikace chřipkové infekce představuje postižení dolních dýchacích cest, tj. zánět průdušek nebo dokonce zápal plic. Tyto komplikace se vyskytují asi v pětině případů a většinou se na nich podílejí  bakterie, které se dobře uchycují na virem rozrušené tkáni.Těžká chřipka komplikovaná bakteriální superinfekcí je nejčastější příčinou úmrtí, které postihuje většinou starší lidi, osoby s nemocným srdcem, plícemi a ledvinami, diabetiky a lidi s oslabenou imunitou. Vzácně se může chřipkový virus, zvlášť u osob imunologicky oslabených nebo vyčerpaných, šířit do orgánů mimo dýchací trakt a vyvolat zánět srdečního svalu nebo mozku, který byl velmi často zaznamenáván právě v průběhu pandemie Španělské chřipky.

Stanovení diagnózy

   Příznaky chřipky se mohou podobat jiným chorobám dýchacích cest. Protože jde o závažné onemocnění, je nutné každé podezření na chřipku, zvláště v období od podzimu do jara, ověřit laboratorním vyšetřením. Virus lze prokázat ve výtěru nosohltanu. Vyšetřením krve mohou být zjišťovány specifické protilátky proti chřipkovým virům. Každý pozitivní nález se musí hlásit Národní referenční laboratoři pro chřipku. Na světě existuje více než 150 národních referenčních laboratoří, které spolupracují s protichřipkovou komisí při Světové zdravotnické organizaci. Tento celosvětový kontrolní systém zabezpečuje identifikaci vlastností aktuálně cirkulujících virů chřipky, varuje před nebezpečím epidemií nebo pandemií a dává popud k výrobě vakcíny účiné proti aktuálním variantám či podtypům virů chřipky.

Léčba

   Léčba chřipky se v podstatě zakládá na boji proti potížím, které při nemoci nastanou. U nekomplikované chřipky zpravidla postačí několikadenní klid v posteli a užívání běžných léků, které tlumí bolest a snižují teplotu (např. acylpyrin). Specifické protichřipkové léky jako amantadin, rimantadin, oseltamivir či zanamivir působí jednak preventivně proti nákaze, jednak zkracují dobu nemoci. Jejich použití je vhodné u osob starých či různě oslabených, které chřipka vážně ohrožuje na životě. Dostaví-li se komplikace bakteriálního původu, jako je např. zápal plic, je na místě aplikovat vhodná antibiotika.

Ochranné očkování

 Očkování proti chřipce  se provádí neživou vakcínou, která chrání před infekcí asi ze 70%.  Pokud však dojde k nákaze, získané protilátky rozhodně zabrání postižení dolních dýchacích cest i vzniku dalších komplikací, event i smrtelnému průběhu.chřipky. Očkovat je třeba každoročně aktuálními kmeny virů chřipky, a to nejlépe před  sezónou  epidemií (od září do listopadu).

Časté dotazy

Ačkoliv jsem byla očkovaná proti chřipce, ležela jsem týden s teplotami v posteli. Proč očkování nezabralo?
      Ochranné očkování proti chřipce není stoprocentně účinné. Proto je možné, že se očkovaný jedinec chřipkou  nakazí, i kyž k tomu dochází jen zřídka. Pokud dojde k onemocnění, pak má  většinou mírnější průběh. Je též třeba mít na paměti, že očkování proti chřipce nechrání proti řadě dalších infekčních zárodků, které vyvolávají horečnatá, chřipce podobná onemocnění.

Kdo by se měl dát očkovat proti chřipce?
      Očkování se obzvláště doporučuje osobám starším 60 let, nemocným s plicními a srdečními chorobami , poruchami látkové přeměny, HIV pozitivním a jinak imunologicky oslabeným.jedincům. Důležité je očkování dětí a osob vystavených většímu riziku nákazy  v zaměstnání (např. zdravotníků, učitelů  apod.).

Jak to, že se člověk musí dávat očkovat každý rok znovu?
      Chřipkové viry typu A i typu B jsou proměnlivé, takže vznikají stále nové varianty a podtypy virů. Každoročně je proto třeba očkovat proti pozměněným virům. Navíc, očkovací látka sice v omezené míře vyvolává tvorbu protilátek i na sliznicích, ale tyto protilátky tam přetrvávají pouze několik měsíců. Proto je výhodné každoroční očkování před epidemickou sezónou.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události