Celiakie

Celiakie (netropická sprue, glutenová enteropatie, celiakální sprue) je chronická porucha vstřebávání ve střevě, vyvolaná nesnášenlivostí obilné bílkoviny glutenu (lepku), obsažené v pšeničné a žitné mouce, v menším množství v ječmenu a ovsu. Strukturálním znakem onemocnění je plochá sliznice jejuna (lačníku, tj. střední části tenkého střeva mezi dvanáctníkem a kyčelníkem). Po vyřazení glutenu z diety dochází ke zmírnění příznaků nemoci a někdy i ke zlepšení mikroskopického obrazu střevní sliznice.

Kapitoly

Příčiny, výskyt onemocnění

Jedná se o dědičné onemocnění. Podstatou je přecitlivělost (alergie) na gliadin (součást glutenu), který v těle působí jako cizorodá látka - antigen, vyvolávající imunitní odpověd organizmu. Gliadin se naváže na protilátky, se kterými vytvoří ve střevní sliznici tzv. imunitní komplexy. Imunokomplexy „přitahují“ specifické bílé krvinky, tzv. lymfocyty, které poškodí střevní sliznici. Onemocnění celiakií se vyskytuje na celém světě, nejčastější výskyt je zaznamenán v jihozápadním Irsku, naopak vzácně se objevuje např. v Severní Americe.

Příznaky, průběh onemocnění

Celiakie může vyvolávat příznaky anebo probíhat bez příznaků. Např. u zdánlivě zdravých sourozenců postižených jedinců nacházíme typické slizniční postižení. Onemocnění se může vyskytnout v kterémkoli věku. Typickým příznakem jsou průjem a stolice mastného charakteru. Prvotními projevy však mohou být nízký vzrůst, neplodnost, chudokrevnost, opakující se záněty ústní sliznice s aftami nebo kožní vyrážky.

U dětí se žádné příznaky neobjeví, dokud dítě nezačne jíst gluten. Dítě neprospívá, má bledou, zapáchající, objemnou stolici a trpí bolestivým nadýmáním. Vyvíjí se chudokrevnost z nedostatku železa, a v případě těžkého nedostatku bílkovin se objevují otoky. Podezření na celiakii vzniká u bledého, plačtivého dítěte s hubenými hýžděmi a nadmutým bříškem, které přitom dostává přiměřenou stravu.

U dospělých pomýšlíme na diagnózu celiakie, jestliže nalezneme příznaky z porušeného vstřebávání živin spolu s histologickým (mikroskopickým) nálezem oploštělé sliznice tenkého střeva bez zjevné příčiny a jestliže je možným vyvolavatelem gluten. Důležitý je údaj o rodinném výskytu nemoci. Onemocnění se může - zdánlivě poprvé - projevit v libovolném věku. Typický soubor příznaků neexistuje. Četné projevy (např. chudokrevnost, úbytek hmotnosti, bolesti kostí, mravenčení, otoky, kožní změny) jsou druhotnými následky nedostatku živin v těle. Jen u části nemocných se dostaví i zjevné zažívací problémy, např. průjem, pocit břišní nevůle, vzedmutí břicha.

Stanovení diagnózy

Laboratorní vyšetření: U dětí bývá často chudokrevnost z nedostatku železa, pro dospělé je typická chudokrevnost z nedostatku kyseliny listové. Podle závažnosti a trvání nemoci nacházíme sníženou koncentraci bílkoviny albuminu, minerálů vápníku, draslíku a sodíku v krevním séru, prodloužení testu krevní srážlivosti (tzv. Quickova testu). Testem pro časné vyhledávání choroby (tzv. screening) je stanovení hladiny protilátek proti gliadinu v krevním séru.

Podezření na celiakii vzniká na základě příznaků nemoci, pravděpodobnost celiakie se zvyšuje při pozitivních laboratorních vyšetřeních a diagnózu potvrdí histologický nález oploštělé sliznice střeva a také zlepšení příznaků při dodržování diety neobsahující gluten.

Prognóza

Bezlepková dieta výrazně zlepšila prognózu onemocnění, zejména u dětí, nicméně nemoc stále ještě vykazuje určitou úmrtnost, zeména u těch dospělých, jejichž stav byl od počátku vážný. Příčinou úmrtí bývají nádory z mízní tkáně střeva. Není známo, zda lze toto riziko snížit úzkostlivým dodržováním bezlepkové diety.

Někteří pacienti snášejí opětovné zavedení glutenu do stravy, nicméně zdánlivé zlepšení příznaků je často spojeno s opětovným zhoršením histologického nálezu v tenkém střevě.

Léčba

Je nutné vyloučit gluten z diety: Požití jakkoli malého množství glutenu může zabránit zklidnění nemoci anebo vyvolat její zhoršení. Používání glutenu je natolik rozšířeno, např. v polévkách, omáčkách, zmrzlinách, uzeninách, že pacient potřebuje podrobný seznam pokrmů, jimž se musí vyhnout, a poučení odborníka - dietologa obeznámeného s problematikou celiakie.

Malá část pacientů nereaguje vůbec na odnětí glutenu nebo je reakce na léčbu nedostatečná. V těchto případech je podána kúra kortikosteroidy (hormony se silným protizánětlivým účinkem), např. prednison.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.

0
1Barbora Sklenková25. 1. 2014 14:07:18
Poprosila bych Vás o podporu a podpis pod petici o znovu vložení léku Disulone do registru. Děkuji http://www.petice24.com/petice_za_vraceni_leku_disulone_do_registru

Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události