Byssinóza

Byssinóza je onemocnění dýchacích cest, které se projevuje bronchokonstrikcí (stažením, křečí průdušek) při inhalaci organického prachu z bavlny, lnu a konopí. Jde o profesionální chorobu. Vyskytuje se převážně při kontaktu se surovou (nečištěnou, nezpracovanou) bavlnou. Po kontaktu s prachem si pacienti stěžují na tíseň na hrudi a pocit ztíženého dýchání. Subjektivním příznakům odpovídá i objektivně prokazatelný pokles ventilace (výměny vzduchu mezi atmosférou a plicními sklípky) při tzv. spirometrickém vyšetření, zejm. prodloužení výdechu. 

Na rozdíl od průduškového astmatu, které se při opakované expozici alergizujícím látkám vždy zhoršuje, projevy byssinózy jsou nejhorší zejména na začátku kontaktu a během několika dní spíše ustupují. To však neplatí při dlouhodobé opakované expozici během několika let, kdy má onemocnění stějně jako průduškové astma jednoznačnou tendenci ke zhoršování.


 

Kapitoly

Léčba

Léčba spočívá v ovlivnění průsvitu průdušek tzv. bronchodilatanciemi (léky rozšiřujícími průdušky): parasympatolytiky (Atrovent, Berodual), β2 sympatomimetiky (Ventolin, Bricanyl, Berotec, Berodual) a xantiny (Afonilum, Spophyllin). Léky podáváme v tabletách nebo v inhalační formě.

Prevence

Prevencí progrese nemoci u postižených osob je vyvarovat se dalšímu kontaktu s prachem v bavlnářském průmyslu.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události