Bronchoskopie

Vyšetření průdušek, tracheobronchoskopie

Tato endoskopická metoda slouží k optickému vyšetření dolních cest dýchacích a je prováděna pomocí speciálního přístroje, tzv. bronchoskopu. Součástí výkonu může být i odebrání vzorku hlenu a tkání či ošetření průdušek, jež bývají například zúžené, ucpané či krvácejí. Pomocí bronchoskopie lze účinně vyřešit i vdechnutí cizích předmětů do dýchacích cest.

Toto vyšetření se provádí na sále či v endoskopické ambulanci, kde jsou umístěny i monitorovací zařízení. Tak mohou mít lékaři všechny základní životní funkce pacienta stále pod kontrolou.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události